စစ္အေရးအျမင္ၾကည္လင္ေစဖို့

ျပည္တြင္းစစ္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း- လြြတ္လပ္ ေရးရၿပီး ၁၉၄၈ မတ္လခန္႔မွစၿပီး ဗကပမ်ား၊ ကရင္၊ ကခ်င္မ်ားေတာခိုခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးမူ၀ါဒစနစ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္လည္း အာဏာ၊ ေနရာ၊ ပါ၀ါ၊ ဘ႑ာခြဲေ၀ မႈ မညီမွ်၍ အာဏာမရ-မပါ၀င္ရ၍ျဖစ္မည္။ မင္းသားႀကီးမလုပ္ရ၍ ပတ္မႀကီးထိုးေဖာက္ျခင္းျဖစ္  မည္ထင္မိသည္။ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားေရာင္ စုံ သူပုန္-သူကန္မ်ား အဲဒီကစခဲ့ရာ ယေန႔ ၂၀၁၇ ထိပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲေတြ ဘယ္ကစလဲ၊ ဘယ္သူေတြပါ၀င္လဲ၊ ဘယ္တုန္းကလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ လဲ၊ ဘယ္သူ႔အတြက္လဲ၊ ႏုိင္ငံအတြက္၊  လူမ်ဳိး အတြက္၊ ျပည္သူအတြက္လား၊ ရာထူး၊ အာဏာ၊ အသျပာ၊ အတ္ၱကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ လားဆုိတာ သမုိင္းအေထာက္အထား နည္းနည္းေလးေလာက္ ေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္အေၾကာင္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ေရးျပဖို႔လိုပါသည္။ စစ္ေရးအျမင္-စစ္ေရးေပၚ ႐ႈျမင္ သုံးသပ္ပုံ ဆို႐ုံမွ်ႏွင့္လုံေလာက္မည္ မထင္မိ။ ေယာင္၀ါး၀ါးႏွင့္ လူငယ္တုိ႔အျမင္မွား၊ အထင္လြဲ ေအာင္မေရးသင့္ပါ။ ခုိင္လုံေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားႏွင့္ Why and How ဆုိသည္ေလးေတာ့ရွင္းျပသင့္သည္ထင္ပါသည္။

ဘယ္သူေတြက မွားေနလဲ၊ တရားေနလဲ- တုိင္းရင္း သားေရာင္စုံသူပုန္တုိ႔ႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္စစ္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ၊ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ သူပုန္္မ်ားဘက္မွ စတင္တုိက္ခဲ့ၾကသည္ကမ်ားသည္။ ေခ်ာင္းေျမာင္း ပစ္ခတ္ျခင္း၊ မိုင္းဆြဲၿပီး ခ်ဳံခိုတုိက္ခိုက္ျခင္း၊ ယာဥ္တန္း ခ်ဳံခိုတိုက္ျခင္း၊ ပစ္ကြင္းျမင္ကြင္းရွင္းထားၿပီး သတ္ ကြင္းသြင္း၍ ေတာင္ကုန္းပတ္လည္ေပၚမွ အပိုင္ပစ္ ခတ္ျခင္း၊ သြားလမ္း- လာလမ္း၊ ေရဆိပ္၊ ေရကန္၊ ေရေခ်ာင္းစပ္တုိ႔တြင္ မုိင္းေထာင္၀ိုင္းပစ္ျခင္း၊ ေျပာက္က်ားနည္းဗ်ဴဟာျဖင့္ ရြာတြင္းမွေစာင့္ႀကိဳ တုိက္ခိုက္ျခင္းတုိ႔ အမ်ားဆုံးလုပ္သည္။ ပြိဳင့္ကိုျဖစ္ ေစ၊ ေနာက္ဆုံးပိတ္အဖြဲ႕ကိုျဖစ္ေစ၊ အပိုင္ေစာင့္၊ ၀ိုင္း ပစ္ၿပီး ထြက္ေျပးျခင္းလည္းရွိသည္။ တပ္မေတာ္ အေပၚဤသို႔-ဤပုံ ပစ္ခတ္ေႏွာင့္ယွက္၊ တုိက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ေနခဲ့သည့္ အစဥ္အလာၾကာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထုိသည္က တရားေသာ စစ္လား-စစ္အေရးအျမင္ အရ ေ၀ဖန္ေထာက္႐ႈၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ ကကၾကည္း (စစ္ဆင္ေရး) ဌာနစုတြင္ တုိက္ပြဲမွတ္တမ္းမ်ား လအလိုက္စာအုပ္ခ်ဳပ္ဖိုင္တြဲထားသည္။ မၾကာမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေမာင္ေတာ၊ မူဆယ္၊ မုန္းကိုးတုိက္ပြဲ မ်ားတြင္ ဘယ္ဘက္က စတင္လုိက္ခဲ့သလဲ။ ေလာက္ ကိုင္ တုိက္ပြဲကိုဘယ္သူေတြက (တ႐ုတ္ျပည္တြင္းက) ဘယ္ကခ်ီတက္ၿပီး စတိုက္ခဲ့သလဲ၊ စစ္အေရးအျမင္ ရွိလွ်င္ သိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေမွာင္ထဲကေနေခ်ာင္း႐ိုက္ေနတာ တရားလား- စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမတုိ႔မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ တုိင္း ရင္သားသူပုန္တုိ႔၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ မုိင္းေထာင္၊ မုိင္းဆြဲၿပီး ခ်ံဳခိုတုိက္ခိုက္သည္။ အလစ္ အငိုက္ေခ်ာင္းေျမာင္းတုိက္ခိုက္သည္။ တပ္မေတာ္ ကလုိက္လံရွင္းလင္းလွ်င္ ပေဒသာမုိင္းဆြဲသည္။ ထပ္မံ၀ိုင္း၀န္းပစ္ခတ္ျပန္သည္။ ဤသို႔ဤႏွယ္တုိက္ ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားက ေျခရာခ်င္းထပ္ေနခဲ့ၿပီ။ မွတ္ပါ စစ္ေရးကိစၥေသးလည္း မေလးမေလာက္၊ ႏႈတ္မ ေပါက္ႏွင့္ဆိုသလို မေရးသင့္မေျပာသင့္တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေန၊ က်န္ေနေသးသည္္။ ေျပာခ်င္လြန္း လို႔ စစ္ေရးအျမင္အေၾကာင္း စစ္ေပၚ႐ႈျမင္သုံး သပ္ပုံေတြ (က) မဂၤလာဒုံတပ္မေတာ္စစ္ေဆး႐ုံႀကီး (DSGH)   ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ေျချပတ္၊ လက္ျပတ္၊ ငယ္ပါျပတ္၊ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္း မ်ဳိးစုံဒဏ္ရာရခ်ဳိ႕ယြင္းရသူမ်ား၊ မွတ္တမ္းစုံ၊ ဇာတ္ လမ္းစုံရွိပါသည္။ သြားေရာက္ေလ့လာဖူးေစခ်င္ သည္။ (ခ) တပ္မေတာ္မွတ္တမ္း႐ုံး (RODS)  ပင္စင္ဌာန၌ တုိက္ပြဲက်ဆုံးသူမ်ား၊ မုဆိုးမမ်ား၊ အဖမဲ့ကေလးမ်ားစာရင္းရွိပါသည္။

သူပုန္ေတြ ဘာလုပ္ခဲ့လဲ၊ ဘာလုပ္ေနလဲ- အဂၤလိပ္  ကိုေတာ္လွန္၊ ဂ်ပန္ကိုတုိက္ထုတ္ခဲ့စဥ္က လက္ရွိ သူပုန္မ်ဳိးစုံ မည္သူတို႔ပါ၀င္ခဲ့သနည္း။ ၁၉၄၈ လြတ္ လပ္ေရးရၿပီးမွ ခြဲတမ္းမညီမွ်၍ သူပုန္တုိ႔စတင္ခဲ့ သည္။ အေ၀းႀကီး၊ အေသးစိတ္ျပန္မေျပာခ်င္တာ ရွည္မွာစိုးလို႔ပါ။ အနီးေလးျဖစ္တဲ့ န၀တ၊ နယက ေခတ္ကစလွ်င္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕တခ်ဳိ႕အခ်င္း ခ်င္းမတည့္ၾက၊ သတ္ျဖတ္ေနၾက၍ အစိုးရစစ္တပ္ ႏွင့္ညိႇၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္နက္ႏွင့္လဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္)။ ေနရန္ နယ္ေျမ ေဒသ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပါမစ္မ်ားရယူလုပ္စား ခဲ့သည္။ ပါမစ္တစ္ေစာင္ကို (၃/၄) ႀကိမ္လုပ္စားခဲ့ သည္။ Date  ျပင္ၿပီးလုပ္စားၾကသည္။ အစြန္အဖ်ား၊ ေခ်ာင္၊ ဂေလာင္ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ယေန႔ထိ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ဆဲျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရ၊ မယူခင္က ႏုိင္ငံပိုင္၊ ျပည္သူပိုင္ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားကို ခိုးတူး၊ ခိုးခုတ္၊ ခိုးထုတ္ခဲ့ၾက သည္။ ေက်ာက္၊ ႏြား၊ သစ္၊ ဘိန္း၊ မိန္းမ၊ လူေမွာင္ ခိုမ်ားကို လမ္းေၾကာင္းလုံျခံဳေရး၊ ဂိတ္ေၾကးဆက္ ေၾကး၊ လူတစ္ေယာက္ ႏြားတစ္ေကာင္ဘယ္ေလာက္  ႏႈန္း ယခင္က ေျပစာႏွင့္ ေတာင္းယူေနၾကသည္။ ေမွာင္ခိုသမားမ်ားက တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကအျပန္တြင္ပင္ ေျပစာေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ၾကသည္။ တပ္ႏွင့္ ေတြ႕လွ်င္ ပုဒ္မ ၁၇(၁/၂/၃) ႏွင့္ ၿငိမည္စိုးသည္။ ေမွာင္ခိုစီး ပြားေရးသမားႀကီးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းလုပ္၊ ေပါင္းထုတ္၊ ေပါင္းစားၿပီး ေကာင္းစားေနၾက၍ ေငြအင္အား ေတာင့္တင္းသည္။ ေငြမည္းေတြမ်ားလြန္း၍ ဆာလာ အိတ္မ်ားႏွင့္ ဂိုေဒါင္ထဲထည့္ထားရသည္။ ကခ်င္ သူပုန္ေတြ ေစ်းႀကီးေပ့ (ီမသညန) ဒ႐ုန္းမ်ားပင္ အပ်င္းေျပသုံးႏုိင္ေနၾကသည္။ အေရွ႕ဘက္အိမ္နီးခ်င္း ေပါက္ေဖာ္ႀကီးကလည္း မယားပါသားမ်ားကို ေမြး စားခဲ့ၾကသည္။ ခုိင္းစားခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ကၽြန္မ်ား ျဖစ္သလို (တရားအားထုတ္၊ တ႐ုတ္အားထား) နယ္စပ္သူပုန္မ်ားျဖစ္ခဲ့၊ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ခုမွလာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး/ခြဲထြက္ေရးမ်ားေျပာေနၾကသည္။ လက္နက္ကိုင္မ်ား လက္နက္မရွိလွ်င္ ငွက္ေတာင္ ကၽြတ္သလိုျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္စစ္စီးပြားေရး အရသာ၊ အာဏာ၊ အသျပာ၊ ဘီယာ၊ မိန္းမ၊ စည္း စိမ္ကို မက္ေမာစြာ ခံစားေနၾကရၿပီး စြန္႔လြတ္ရန္ ၀န္ေလးမည္ထင္သည္။ စစ္အေရးအျမင္သုံးသပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တုံးေစပါသည္။

အျပည့္အစံုကုိ ၾကာသပေတးေန႕ထြက္ Hot News Journal တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ေနမ်ဳိးေက်ာ္စုိး(ဥပေဒ)