ဆန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ဆန္စပါးက႑ တည္ၿငိမ္ေအာင္ ဘယ္လိုထိန္းညႇိေဆာင္ရြက္မလဲ

အခုႏွစ္ မိုးစပါး ေပၚဦးေပၚဖ်ားခ်ိန္နဲ႔ တိုက္ ဆိုင္စြာပဲ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္း ကတစ္ဆင့္ စပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာ ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခိုင္က လည္း ျပည္တြင္းဆန္စပါးေလာကသားေတြ ကိုယ္ တိုင္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၿပီလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ လုိက္ပါတယ္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ တ႐ုတ္ကုန္သည္ေတြ ကိုယ္တိုင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက ေနရာေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုဆင္းလာၿပီး စပါးေတြကို လိုက္ လံ ၀ယ္ယူေနတာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဆန္စပါးက႑ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ဆန္ေစ်းႏႈန္းေပၚမွာ ဘယ္လို အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈေတြရွိလာမလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စား စရာ ျဖစ္လာတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စပါးကို ျပည္တြင္းမွာသာ လြတ္ လပ္စြာ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားတယ္။ ျပည္ပ ကို တိုက္႐ိုက္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္မရွိဘူးလို႔ အစိုးရက ဥပေဒထုတ္ျပန္ တားျမစ္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စပါးကို တစ္ဖက္ႏုိင္ငံဆီ တင္ပို႔ေရာင္းခ်တာက တ ရား၀င္ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ေသြဖည္သြားေစတယ္ မဟုတ္ပါလား။

ျပည္တြင္းမွာလည္း ဆန္ေစ်းႏႈန္းက တည္ၿငိမ္ မႈမရွိဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ မွတ္တမ္း ေတြအရ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ ဆန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ လာတယ္။ အခုႏွစ္အတြင္းမွာပဲ အနည္းဆံုး ႏွစ္ ႀကိမ္ထက္မနည္း ဆန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ သို႔ကလို အေျခအေနမွာ ျပည္ပကို တရားမ၀င္ စပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေန တယ္လုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ထိပ္တန္း တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာဆိုလိုက္လို႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ေတြကို ျမင့္တက္လာေစတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း အခြန္ဘ႑ာ မရ ရွိ႐ံုတင္မက ျပည္တြင္းစားနပ္ရိက္ၡာ ဖူလံုမႈ၊ ႏွစ္စဥ္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈေတြေပၚမွာလည္း ထိခိုက္မႈေတြ ရွိလာ ႏိုင္တယ္။ ဟန္ခ်က္တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားသြားႏုိင္ တယ္။

အျခားတစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ တရားမ၀င္ စပါး တင္ပို႔မႈက စံခ်ိန္စံညႊန္းပိုင္းမွာ အာမခံခ်က္တစ္စံု တစ္ရာမရွိဘဲ ျပည္တြင္းဆန္စပါးက႑ ပံုရိပ္ကိုပါ က်ဆင္းသြားေစႏုိင္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းဆန္စပါးက႑ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ေတာ့ ျပည္ပကို တရားမ၀င္ စပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ် မႈေၾကာင့္ အဓိက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ သံုးမ်ိဳးရွိေနတယ္လုိ႔ သံုးသပ္ၾကတယ္။

ပထမအခ်က္က ျပည္တြင္းဆန္စက္လုပ္ငန္း ေတြ လည္ပတ္တာ၊ ရပ္တည္ရွင္သန္တာေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္လာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အနီးစပ္ဆံုး သာဓကေဆာင္ရရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာကလည္း မႏ္ၲေလးေဒသတစ္၀ိုက္မွာ တ႐ုတ္ကုန္သည္ေတြက စပါးေစ်းႏႈန္း ျမႇင့္တင္ၿပီး လိုက္လံ၀ယ္ယူခဲ့တာကို ေတြ႕ရတယ္။

ျပည္တြင္းေပါက္ စပါးတင္း ၁၀၀ကို က်ပ္ေငြ ၅-သိန္းခန္႔ရွိခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက ေစ်း ပိုေပးၿပီး စပါးတင္း ၁၀၀ကို က်ပ္ေငြ ၆-သိန္း ၀န္းက်င္ ေပး၀ယ္ခဲ့တယ္။ သို႔ကလို ၀ယ္ယူမႈက ဆန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈကို တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔ ေဒသခံဆန္စက္ေတြ ရပ္တည္မႈ၊ လည္ပတ္မႈမ်ား ကို ၿခိမ္းေျခာက္လာတယ္။

မႏၲေလးတိုင္း ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း မွ ေျပာဆိုခ်က္အရ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရွိ ဆန္စက္ ၉၀-ရာခိုင္ႏႈန္း ပိတ္လိုက္ရပါတယ္။

တ႐ုတ္ကုန္သည္ေတြက ေစ်းပိုေပးၿပီး ၀ယ္ယူ လာတဲ့အျပင္ အရင္းအႏွီး ေငြလံုးေငြရင္း ပမာဏ ကလည္း ႀကီးမားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဆန္ စက္မ်ားက ယွဥ္ၿပိဳင္၀ယ္ယူႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ့ဘဲ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရေတြ၊ ေခတၲ ရပ္နားတာေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။

တစ္ဖက္မွာ လယ္သမားကလည္း တိုက္႐ိုက္ထိ ေတြ႕ ေရာင္းခ်ရတာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္း ပိုမို ျမင့္မား စြာ ရရွိတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ထိုထက္မက ေဒသခံ ကုန္သည္မ်ားက မူဆယ္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ တင္ပို႔မႈ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြက ျမန္ မာ့ဆန္စပါးေလာက တည္ၿငိမ္မႈ၊ လည္ပတ္မႈေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာႏုိင္တယ္။

အျပည့္အစံုကုိ ၾကာသပေတးေန႔ထြက္ Hot News Journal တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္………

သက္ေမာင္(ႏုိင္/စီး)