သက္တမ္းႏု ဒီမိုကေရစီအစိုးရကို ရဲရဲႀကီးစိန္ေခၚေနတဲ့ ေအာင္ဘာေလထီ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာ

“ထီလက္မွတ္တစ္ေစာင္ခ်င္း၀ယ္မရျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ေစ်းထက္ပိုေရာင္းေနမႈမ်ားကို အေရးယူ ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြး”
အထက္ေဖာ္ျပပါေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ ကို မၾကာမီရက္သတ္ၱပတ္အတြင္းကေန႔စဥ္ထုတ္ျပည္ သူပိုင္သတင္းစာႏွင့္ ပုဂ္ၢလိကသတင္းစာမ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈလုိက္ရသည္။ ထီဆုိင္မ်ားတြင္ ေအာင္ဘာေလ ထီလက္မွတ္တစ္ေစာင္ခ်င္းထိုးမရျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ပိုမိုေရာင္းခ်ေနျခင္းကို အေရးယူ ရန္လိုေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌  မရမ္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးရန္ရွင္းကေမးခြန္းထုတ္ရင္းေျပာဆို ခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ကလစဥ္က်ပ္ ၅၀၀ တန္ေအာင္ဘာ ေလသိန္းဆုထီလက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ် လ်က္ရွိရာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ထီတစ္ ေစာင္လွ်င္ အနည္းဆုံးက်ပ္ ၆၀၀ မွ ၇၀၀ အထိေပး ၍ ၀ယ္ယူကံစမ္းေနရသည္။ ထီလုပ္ငန္းရွင္သုံးေလး ဦးက ထီလက္မွတ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းကို စိတ္တုိင္း က်ေစ်းတင္ကာ ခ်ဳပ္ကိုင္ျဖန္႔ျဖဴးေနျခင္းမ်ားေတြ႕ရ သလိုမည္သည့္ထီဆိုင္တြင္မွ ထီတစ္ေစာင္တည္း ၀ယ္ယူခြင့္မရဘဲ အနည္းဆုံးသုံးေစာင္၊ ငါးေစာင္၊ ဆယ္ေစာင္အတြဲလိုက္ေရာင္းခ်ေနလ်က္ရွိသည္ျဖစ္ ၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးအေနျဖင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ထီတစ္ေစာင္ ၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ တစ္ေစာင္ခ်င္း၀ယ္ ယူကံစမ္းႏုိင္ခြင့္ရွိရန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါမည္လား။ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းကေအာင္ဘာေလထီျပ႒ာန္းႏုိင္  ေရးဥပေဒကိုလည္းေကာင္း၊ ယင္းဥပေဒကို ျပ႒ာန္း ၿပီးေနာက္ ေအာင္ဘာေလထီဆုိင္အဆင့္ဆင့္ကိုႀကီး ၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မည့္အျပင္ထီလက္မွတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ေစ်းႏႈန္းအတုိင္းတစ္ေစာင္ခ်င္း ၀ယ္ယူကံစမ္းႏုိင္ရန္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းေျဖဆိုသြားခဲ့သည္။
ေျပာရဦးမည္။ ဒီကေန႔ ေအာင္ဘာေလထီ ေလာက၏ျပႆနာမွာ “အမယ္ဘုတ္ရဲ႕ သူ႔ခ်ည္ခင္၊ ဘယ္သူထြင္လုိ႔ဒီ႐ႈပ္ေထြးရွင္းႏုိင္မယ့္ေလး” ဟုေျပာ ရမည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ေနသည္။
ေအာင္ဘာေလထီေလာကတြင္ ဘာေတြျဖစ္ ေနၿပီလဲဆုိသည္ကိုသိခ်င္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ အေမးအေျဖလုပ္စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးအလုပ္မ႐ႈပ္ေစ ဘဲဘာေတြေၾကာင့္ ဘာေတြက ဘယ္သို႔ကေသာင္း ကနင္းျဖစ္ကာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကသတ္မွတ္ထား သည့္ေစ်းႏႈန္းထက္ထီလက္မွတ္ေတြကို ေစ်းပိုေရာင္း သလဲ။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕တစ္ခုအျမန္စီစဥ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြကို စနစ္တက်ေမးျမန္းစုံစမ္း ၾကည့္လွ်င္အေျဖတစ္ရပ္ျပတ္ျပတ္သားသားေပၚ ေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။
ထီလက္မွတ္တစ္ေစာင္ခ်င္း၀ယ္မရျခင္းႏွင့္ ထီ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားတစ္ေစာင္ ၆၀၀ က်ပ္၊ ၇၀၀ က်ပ္ျဖစ္ရျခင္း၏တရားခံမွာ ထီလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား က မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္အက္ၡရာတြဲမ်ား၊ ထီနံပါတ္တြဲ မ်ားရရွိေစရန္ ေငြကို ေဖာေဖာသီသီအသုံးခ်၀ယ္ယူ ေနရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ျဖစ္ေပၚေနသည့္မဂၤလာစုံတြဲထီစနစ္ေၾကာင့္ ေအာင္ဘာေလထီေလာကတြင္ အျမတ္ႀကီးစားစနစ္ ထီးထီးမားမားေပၚေပါက္ခဲ့၍ လစဥ္လစဥ္စားပြဲ၌ ထုိင္ရင္းေငြသိန္းေပါင္းမ်ားစြာ၀င္ေငြရယူေနၾက၊ ထီ  ဆုိင္ႀကီးမ်ားကလည္း သူတို႔အတြက္ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ သိန္းရာေထာင္ခ်ီ၍ အျမတ္ေငြလစဥ္လစဥ္အိတ္ထဲ သို႔၀င္လ်က္ရွိၾကသည္။
အကယ္၍သာ ဤစာေရးသူတက္ၠသိုလ္စိန္တင္ သည္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ ဦးျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးအား ဤသို႔ေမးခြန္း ထုတ္လုိပါသည္။
အျပည့္အစံုကုိ ၾကာသပေတးေန႔ထြက္ Hot News Journal တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္ ............
 
တကၠသုိလ္စိန္တင္