The Hot News ဂ်ာနယ္၏ Hot အျဖစ္ဆံုး ပုဂိ္ၢဳလ္ထူးႏွင္႕ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (၈)

တပ္မေတာ္က႑ာ

တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးစရာမ်ားက အပုံအပင္၊ သို႔ေသာ္ စာမ်က္ႏွာအကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ ထင္ရွားသည့္ အခ်က္ကိုထုတ္ႏႈတ္တင္ျပပါသည္။၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္လ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အျခား အျခားေသာပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာပူးေပါင္းေဆာင္  ရြက္ျခင္း၊ တင္ျပသင့္သည္ကိုတင္ျပေဆြးေႏြးသင့္ သည္ကိုေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သို႔တေစႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာတည္  တဲ့ခိုင္ၿမဲေရးကိုထိပါးမည့္ကိစ္ၥ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္းအစည္းေျပမည့္ကိစ္ၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ လာလွ်င္ကာ တပ္မေတာ္၏အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးရပ္ တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကန္႔ကြက္သင့္သည္ကို ကန္႔ ကြက္လ်က္၊ အဆိုျပဳသင့္သည္ကိုလည္း အဆုိျပဳ လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ရခိုင္ ျပည္နယ္ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း ရဲစခန္း ၃၀ ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏စခန္းတစ္ခုကို ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကသာလြန္အင္အားျဖင့္ ၀င္ ေရာက္စီးနင္းတုိက္ခိုက္၍ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လ၀က ၀န္ထမ္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ကအရာရွိစစ္သည္အခ်ဳိ႕ ေသဆုံးဒဏ္ရာရၾကသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ျပည္ထဲေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေက်ာ္ေဆြက ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲလုပ္သည္။ အဆိုပါရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဟာတုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲအဆက္ ဆက္ကလည္းတုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ “႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး” မရွိဘူး ဆိုတာေျပာၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမရွိဘူး (မရွိဘူး) ဆိုတာထပ္ေျပာပါတယ္။ အခုျဖစ္တဲ့ျဖစ္စဥ္ဟာ ဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာ နယ္ေျမကို ႐ိုဟင္ဂ်ာနယ္ေျမအျဖစ္သိမ္းပိုက္ဖို႔ရည္ ရြယ္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္”ဆုိၿပီးေျပာသြား။

 

ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ တပ္မေတာ္ကို မဟုတ္ တန္းတရားစြပ္စြဲေန

ေမာင္ေတာရွိရဲစခန္း ၃၀ ႏွင့္ တပ္မေတာ္စစ္ စခန္းတစ္ခုကို ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား တုိက္ ခိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုၿမိဳ လူမ်ဳိး မ်ားအပါအ၀င္ဟိႏ္ၵဴဘာသာ၀င္၈၀ေက်ာ္ရက္ရက္စက္ စက္သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသာင္း က်န္းသူအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား တပ္မေတာ္က ေမယုေတာင္တန္း၌ စစ္ဆင္ေရးအခ်ဳိ႕ျပဳလုပ္သည္။ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္စဥ္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္ တုိ႔က ရြာမ်ားမီး႐ိႈ႕ထြက္ေျပးျခင္း၊ ရြာသားမ်ားမေန ႏုိင္ေအာင္အက်ပ္ကိုင္ၿခိမ္းေျခာက္ထြက္ေျပးေစျခင္း မ်ားျပဳသည္။ ယင္းကိုပင္ တပ္မေတာ္ကျပဳလုပ္သလို၊ ရြာသားမ်ားတစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ထြက္ေျပးေစေအာင္လုပ္ သည္ဆိုကာ မဟုတ္တန္းတရားစြပ္စြဲခံရသည္။ ကမ္ၻာ့ ကုလသမဂ္ၢလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ျဖစ္ေသာ လူ႔အခြင့္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အိုအိုင္စီစသည္တုိ႔က တပ္မ ေတာ္ကို လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္သည္။ မ်ဳိးႏြယ္စုအလုိက္  သုတ္သင္ရွင္းလင္းသည္စသည္ျဖင့္ မဟုတ္တန္း တရားစြပ္စြဲေျပာဆုိကာ ကုလသမဂ္ၢလုံျခံဳေရးတြင္ “အာတူးပီ”  (R2P)  ကိစၥျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္းရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကုလသမဂ္ၢတပ္ဖြဲ႕ ခ်ထားေရးအဆိုျပဳသည္အထိ အတင့္ရဲစြာလုပ္လာ ၾကသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္သည့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သည့္ျပည္ပတပ္ဖြဲ႕တစ္ခုခုမွ် အေျခခ်ခြင့္မျပဳေၾကာင္း အခုိင္အမာေျပာၾကားလ်က္ ရွိသည္ကိုလည္း ၾကားရသည္။

 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား

တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၿမဲတံခါးဖြင့္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔တေစအခ်ဳိ႕လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အခ်ဳိ႕သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာ  တူခ်က္ (NCA)   ကို မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ ေကအုိင္ေအ ႏွင့္ ေအေအအဖြဲ႕တို႔က တပ္မေတာ္ကိုလက္နက္စြဲ ကိုင္တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္းျမန္မာ ျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ KIA  ႏွင့္ တုိက္ပြဲအခ်ဳိ႕ျဖစ္ပြား သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေအေအ (ရခိုင္လက္နက္ ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူ) မ်ား၏ မလိမ့္တစ္ပတ္ျဖင့္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတစ္ခုကို ျခံခိုတုိက္ရာတပ္ မေတာ္ကအရာရွိစစ္သည္အခ်ဳိ႕က်ဆုံးသည္။ အမ်ဳိးသားသစ္ၥာေဖာက္ေလာက္ေကာင္ထြန္းျမတ္ႏိုင္ ဦးေဆာင္ေသာ  ေအေအေသာင္းက်န္းသူ သူပုန္မ်ား ကို တပ္မေတာ္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္တုိးစစ္ဆင္ေခ် မႈန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္

တပ္မေတာ္အေၾကာင္းကို ေရးလွ်င္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္  အေၾကာင္းကို ခ်န္လွပ္၍မရ၊ အေၾကာင္းမူတပ္မေတာ္  ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္းရွိလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး၏ အႀကီးအကဲလည္းျဖစ္ေန၍ပင္။

 

ျမန္မာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမရွိေၾကာင္း ကမ္ၻာကို အသိေပး လိုက္တယ္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (တရား၀င္  အတုိေကာက္ “တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္”)  “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး” သည္ ၇၂ ႀကိမ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။ ယင္းမိန္႔ခြန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက “လူမ်ဳိးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒို႔ႏုိင္ငံမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမရွိဘူးဆိုတာကို ကမ္ၻာ့ကို အသိေပးၿပီးျဖစ္တယ္။ ရခိုင္မွာရွိတဲ့ ဘဂၤါလီ မ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားမဟုတ္ဘဲ၊ ရခိုင္ မွာလာေရာက္ေနထုိင္သူမ်ားသာျဖစ္တယ္”စသည္ျဖင့္ မိန္႔ၾကားသြားသည္။

 

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ထား

တပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အား သြန္ခြန္စိုက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးက “၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာ တူစာခ်ဳပ္ (Nationwide ceasefire Agreement: NCA)  ကို အစျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူလိုၿပီး တူညီတဲ့သေဘာထားရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ၈ ခုနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုး ၿပီးျဖစ္တယ္။ က်န္တဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြလည္း အင္စီေအ (NCA)   မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ဖိတ္ေခၚ တုိက္တြန္းလုိက္တယ္”ဆုိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကမ္းလွမ္းသြားသည္ကိုလည္း ၾကားရသည္။

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ယခုႏွစ္ အတြင္းအာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမ္ၻာဒီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္သည္။ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္  “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂေတာ့ နာမေယာ (Genercl Gatot Nurmantyo)  ႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈျပဳသည္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္ (ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္မွ ၇ ရက္) သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းပထမ ဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ခရီး စဥ္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံေတာ္ တပ္မေတာ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ မိတ္၀တ္မပ်က္ဆက္ဆံေရး ရွိေၾကာင္း ျပသလ်က္ရွိသည္။

တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ၾသစႀတီးယား၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံမ်ားသို႔သြားေရာက္ ျခင္း၊ စစ္လက္နက္ပစ္ၥည္းစက္႐ုံမ်ားအား သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္းတုိ႔မွာလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၏ ႏုိင္ငံတကာစစ္ဘက္ဆက္ဆံမႈအေပၚကမ္ၻာ့ႏုိင္ငံ မ်ားစိတ္၀င္စားစရာျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အေရးၾကံဳတုိင္းျမန္မာဘက္ကအစဥ္တစိုက္ေထာက္ ခံလ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရး တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္ အာရွ၊ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံ အိႏ္ၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႐ုရွားႏွင့္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမ်ားတို႔လည္း ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။  အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသည္တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမ္ၼတႏုိင္ငံ၊ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ညိႇႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလီေက်ာက္ ခ်င္ (Gen. Li Zuocheng)  ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ၂၆ ရက္ထိ  ေဘးက်င္းၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ၿပီး၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ  အတြင္းေရးမွဴး၊ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ဥက္ၠ႒သမ္ၼတရွီက်င့္ ဖ်င္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသည္။ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ တ႐ုတ္ဗဟိုစစ္ေတာ္မရွင္ဥက္ၠ႒ႀကီးက “ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္ မေတာ္အၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျမႇင့္တင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ စစ္ေရး အေထာက္အကူ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္အေထာက္အကူမ်ားေပးရန္ အသင့္ရွိ ပါေၾကာင္း” ေျပာၾကားၿပီး။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း “၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္အမ်ဳိးသားညီ လာခံက ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတႀကီးအား ဗဟိုစစ္ေကာ္ မရွင္ဥက္ၠ႒ႏွင့္ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လာမည့္ ၅ ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္း အတြက္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကား သြားသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားသာမက အာရွႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံႀကီးအခ်ဳိ႕ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ဆက္ဆံေရးကြန္ရက္ကို သိသာထင္ရွားစြာျဖန္႔ၾကက္ႏုိင္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း တပ္မေတာ္၏စစ္ဘက္ေရးရာမ်က္ႏွာစာမွာ သာမက၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမ်က္ႏွာစာမွာပါ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သူတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

Y-8-200F (၅၈၂၀)

Y-8-200F အမ်ဳိးအစားေလယာဥ္အမွတ္ (၅၈၂၀) သည္ တပ္မေတာ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး  ေလယာဥ္ျဖစ္ၿပီး တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ထား၀ယ္  ၿမိဳ႕အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၄၃ မုိင္အကြာပင္လယ္ျပင္ တြင္ ယခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ကပ်က္က်ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္၊ ၿမိတ္၊ ဘုတ္ျပင္း၊ ၿမိတ္၊ ရန္ကုန္ခရီးစဥ္ အတုိင္းတပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးပို႔ေဆာင္ေပးေသာေလယာဥ္  ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိတ္ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ပ်ံသန္းစဥ္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္မုိင္ ၂၀ ခန္႔အေရာက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၃၅ မိနစ္၌ ထား၀ယ္ေလဆိပ္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ အဆုိပါေလယာဥ္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ တြင္ ေနာက္ဆုံးေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ေလယာဥ္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ (ေလ)တြင္ ၈၀၉ နာရီပ်ံသန္းအသုံးျပဳ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ပ်က္က်ခ်ိန္တြင္ ေလယာဥ္မွဴးႀကီး၊ တြဲဖက္ေလယာဥ္မွဴးႏွစ္ဦးႏွင့္ ပ်ံသန္းေရးအင္ဂ်င္နီ ယာတုိ႔အပါအ၀င္အရာရွိ/စစ္သည္ႏွင့္ မိသားစု၀င္ စုစုေပါင္း ၁၂၂ ဦးပါရွိခဲ့ၿပီး အသက္ရွင္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်မေတြ႕ရွိခဲ့ေခ်။ တပ္မေတာ္ (ေလ)၊ ေျမျပင္တပ္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ေရယာဥ္မ်ားပူးေပါင္း၍ ကယ္္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို ယင္းေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွစ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဇြန္ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ေလယာဥ္အစိတ္အပိုင္း အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္  ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ႐ုပ္အေလာင္း ၁၀၀ ခန္႔ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္အစိတ္အပိုင္းေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ကို လည္း ရွာေဖြဆယ္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ဇြန္လဆန္းမွစတင္ ခဲ့ေသာရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္ တိုဘာလလယ္အထိဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေလယာဥ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားထပ္မံေတြ႕ရွိျခင္းက သက္ေသထူ ေနသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း ေနာက္ဆုံးအေျခအေနအထိရွာေဖြဆယ္ယူေရးလုပ္ ငန္းမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ မွာၾကားမႈျပဳခဲ့သည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္က ဇြန္ ၈ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၂ ရက္အတြင္းေလယာဥ္အစိတ္အပိုင္း ၂၆၁ ခုရရွိ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တပ္ခ်ဳပ္ထံတင္ျပခဲ့သည္။ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ FDR  ႏွင့္ CVR  တုိ႔အား စိစစ္ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ ေလယာဥ္မွာဆိုးရြားသည့္ရာသီ ဥတုႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသျဖင့္ lost control  ျဖစ္ေပၚကာ ပ်က္က်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ ေလယာဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားဆယ္ယူရာတြင္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ကူညီေပးေနေသာ ဒလၿမိဳ႕နယ္အဏ္ၰ၀ါမင္း ေရငုပ္အဖြဲ႕မွေရငုပ္သမားဦးေစာေနာင္သည္ေရဖိ အားေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသျဖင့္ မဂၤလာဒုံစစ္သခ်ဳိင္း တြင္ သၿဂႋဳဟ္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္မွ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ ပ်က္က်ျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံႏွင့္ အ၀န္း ၀မ္းနည္းေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္အေပၚျပင္းထန္စြာေ၀ဖန္ေျပာဆိုေနသူ မ်ားပင္လွ်င္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾက သည္။ တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈအေပၚ၀မ္း နည္းေၾကကြဲေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္ခဲ့ၿပီး ယင္းအဆုိကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈတြင္ ပါ၀င္သြားသူမ်ား၏ က်န္ ရစ္သူ မိသားစု၀င္မ်ားကိုလည္း တပ္မေတာ္သာမက ႏုိင္ငံႏွင့္အ၀န္းမွ  ၀ိုင္း၀န္းကူညီေထာက္ပံ့ ေစာင့္ ေရွာက္ေပးခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါေလယာဥ္ပ်က္က်မႈ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ အခ်ိန္ကာလတိုအတြင္းရွာ ေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္စြာေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ျခင္းမွာ အားလုံးတက္ညီလက္ညီေဆာင္ရြက္ မႈေၾကာင့္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပင္လယ္ျပင္အတြင္းပ်က္က်ခဲ့ေသာေလယာဥ္ကို ျပည္ပအကူအညီမပါရွိဘဲ ျပည္တြင္းအားျဖင့္ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ဆယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆယ္ယူ ရရွိခဲ့ေသာေလယာဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ေလ ယာဥ္ဦးပိုင္း၊ ကိုယ္ထည္ပိုင္း၊ အၿမီးပိုင္းခြဲျခား၍ စိစစ္မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ Y-8-200F  (၅၈၂၀) ေလယာဥ္သည္တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေပၚျပည္သူတို႔ထားရွိေသာရင္တြင္းမွ စိတ္အေျခ အေနမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ အသည္းႏွလုံးကို လႈပ္ခတ္ႏိႈးထေစခဲ့ျခင္း၊တပ္မေတာ္  ႏွင့္ ျပည္တြင္းအင္အားကို ႏုိင္ငံတကာသို႔သိေစခဲ့ ျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြက္ တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာတြင္ထင္ရွားမႈအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါဦးမည္ . . . . . . .