ကမၻာ့စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင္႕ ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အလားအလာရွိဟုဆို

Author: 
ၿဖိဳးေအာင္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအေန ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အလားအလာမ်ား ရွိေနသည့္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွၫႊန္ၾကား  ေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဇြန္လ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အစိုးရသစ္တစ္ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးအလွည့္အေျပာင္းေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအား ေျပာသည္။

“ကမ္ၻာ့စီးပြားေရးေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္း က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံအေပၚမွာလည္းသက္ ေရာက္ပါတယ္။ မိမိႏုိင္ငံအေနနဲ႔ကေတာ့ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာေလးေတြကို ႀကိဳ တင္ေဆာင္ရြက္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအက်ဘက္ကို မဆင္းသြားေအာင္ပုံမွန္အတုိင္းသြားမယ္ ဆုိရင္လာမယ့္ႏွစ္ကျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေျခအေနေကာင္းေတြပိုင္ဆုိင္မယ့္ႏွစ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက  ဆိုသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးက႑ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္  ရာအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေန ၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပိုမို၀င္ေရာက္ ေစရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေျဖ ေလ်ာ့ေပးမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂ္ၢိဳလ္ကဆက္ လက္ေျပာသည္။

“အစိုးရကေတာ့ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ေကာင္းသႏ္ၷိ႒ာန္ခ်ထားတဲ့ စိတ္တစ္ခုရွိ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကျပင္ဆင္သင့္ျပင္ဆင္ ထုိက္တဲ့ဟာေတြကို ျပင္ဆင္တာေတြလုပ္ ေနတယ္။ အားလုံးလုပ္ရမယ့္ဟာေတြက အဆင္ေျပေျပေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ၿပီးသြား မယ္ဆိုရင္တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကအေကာင္း ဘက္ကိုေရာက္လာမွာပါ”ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ ဦးကထပ္ေလာင္းေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံခန္႔ရွိမည္ဟုျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီး မႈေကာ္မရွင္မွ ခန္႔႔မွန္းထားသည့္အျပင္ ျပည္ပရင္းႏွီးမႈပိုမို၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေနၿပီး လုိအပ္ေသာဥပေဒမ်ားကို လည္း ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎ကထည့္သြင္းေျပာဆို ခဲ့သည္။            

 

  ၿဖိဳးေအာင္

Date: 
Tuesday, June 20, 2017