တ႐ုတ္၀ယ္လက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ပိုမိုမ်ားလာဟုဆို

Author: 
သီဟလြင္ (ျမစ္မခ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏၀ယ္လုိအားမ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေတာဆင္႐ိုင္း မ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာရေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာ)မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယခင္ကဆင္သတ္ျဖတ္မႈတြင္ အစြယ္ကုိသာယူလုိျခင္းေၾကာင့္ အစြယ္ ပါသည့္ အေကာင္ႀကီး ဆင္ထီးမ်ားသာ သတ္ျဖတ္ခံရေလ့ရွိေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဆင္စြယ္တင္မကဘဲ သားေရ၊ အသား၊ အ႐ုိးမ်ားပါ ၀ယ္လာ ေသာေၾကာင့္ ဆင္မမ်ားဆင္ေပါက္မ်ားပါမက်န္သတ္ျဖတ္ ခံေနရေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (Wildlife Conservation Soci ety) မွ သိရသည္။

“အဓိက က ၀ယ္လက္ကတ႐ုတ္ေပါ့။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက မ၀ယ္ဘူးဆုိရင္ ေတာ့ ဆင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတ္ျဖတ္မႈေတြက နည္းသြားမွာေပါ႔။ အဲေတာ့ ေတာ႐ိုင္းတိရစ္ၦာန္ ထြက္ပစ္ၥည္းေတြကုိ အဓိက၀ယ္ေနတဲ့ တ႐ုတ္နဲ႔ တရား မ၀င္ ကုန္သြယ္မႈေတြကုိ ရပ္တန္႔သြားႏုိင္ေအာင္ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေတာ႐ုိင္းတိရစ္ၦာန္ကုန္သြယ္မႈကေတာ့ နည္းသြားႏုိင္တယ္” ဟု သားငွက္ထိန္းသိန္းေရးအဖြဲ႔ ဦးေအာင္ေက်ာ္ကမတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕၌ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ တရား၀င္စာရင္ဇယားမ်ားအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထိဆင္ေသဆုံးသတ္ျဖတ္ခံရမႈေပါင္း ၁၂၈ မႈထိ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာကာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားေသာေဒသမွာ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

 

သတ္ျဖတ္နည္းမ်ားမွာလည္း ယခင္က တူမီးေသနတ္ကုိသာ အသုံးျပဳ လာမႈမ်ားမွ ဆင္တစ္ေကာင္အား ၁၅ မိနစ္မွ မိနစ္ ၃၀ အတြင္းေသဆုံး ေစႏုိင္သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ အဆိပ္ျပင္းမ်ားကုိ ျမားတြင္လူးကာ ျဖဳတ္ သိမ္းတပ္ဆင္ကာ သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူသည္ ဒူးေလးမ်ားကို အသုံးျပဳလာ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္ကေတာ့ ဆင္႐ိုင္းအေရအတြက္ မွာ ၆၀၀၀ ခန္႔ရွိေသာ္လည္း သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈ၊ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ၊ ေရကာ တာမ်ား တည္ေဆာက္မႈ၊ လူသားမ်ား၏ စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားခ်ဲ႕ထြင္လာမႈႏွင့္ အတူ ဆင္ေကာင္ေရ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာကာ လက္ရွိ ေတာ ဆင္႐ိုင္းအေရအတြက္မွာ ၂၀၀၀ ႏွင့္ ၃၀၀၀ အၾကားသာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ စီးပြားေရးအရ တရားမ၀င္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား အျဖစ္မူးယစ္ေဆး၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ လက္နက္ေမွာင္ခုိမႈမ်ားၿပီးလွ်င္ ေတာ႐ုိင္း တိရစ္ၦာန္ႏွင့္ ၎င္းတုိ႔၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းမွာ စတုတ္ၳေျမာက္ေနရာတြင္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။       

  သီဟလြင္ (ျမစ္မခ)

Date: 
Tuesday, April 4, 2017