တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက စမံုႏွမ္းနက္မ်ား ၀ယ္သျဖင့္ ေစ်းျမင့္ေန

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရနံေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ စမံုႏွမ္းနက္ ရိတ္သိမ္းေနၾကရာ အသစ္ေပၚခ်ိန္ တ႐ုတ္၀ယ္လုိအားရွိ သျဖင့္ ေစ်းျမင့္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဖုိးကုိးေက်းရြာ ေန ေတာင္သူတစ္ဦးက ““ယခင္ႏွစ္က ေတာ့ ေႏြပဲအျဖစ္ ပဲစင္းငံုစုိက္ၾကတာ ပါပဲ။ ပဲေစ်းမေကာင္းေတာ့ ဘာစိုက္ရ မလဲ စဥ္းစားၾကတာေပါ့။ လက္ရွိႏွမ္း ေစ်းက စမံုနက္တစ္တင္းက်ပ္ ၇၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိတယ္။ တြက္ေျခကိုက္တယ္”” ဟု ေျပာသည္။
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊အေျမႇာင္ ကန္ရြာေန ဦးတင္လွက ““ဒီႏွစ္ ႏွမ္းစုိက္ သူမ်ားတယ္။ မုိးႏွမ္းရိတ္ၿပီး ပဲစင္းငံုပဲ စုိက္ ၾကတာပါ။ ယခုႏွစ္ကေတာ့ ေျမပဲရယ္၊ ႏွမ္းရယ္ စုိက္ေနၾကတာ။ ေအာင္ျမင္ေန တယ္။ ပြဲစားမ်ားက ၀ယ္ေနပါတယ္””ဟု ေျပာသည္။
အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ မုိး ရာသီ ဇြန္လအတြင္း ႏွမ္းကုိ စိုက္ပ်ဳိးၾက ၿပီး ေႏြႏွမ္းစုိက္ပ်ဳိးမႈမရွိေၾကာင္း၊ ပဲစင္းငံု ကုိ စုိက္ပ်ဳိးၾကၿပီး ယခုႏွစ္ေစ်းကြက္က် ဆင္းမႈေၾကာင့္ ေႏြႏွမ္းကို အဓိကစိုက္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။
““ဒီႏွစ္ ျပည္ပ၀ယ္လက္ရွိေတာ့ ႏွမ္း ေစ်းက ႏွမ္းျဖဴတစ္တင္း က်ပ္ ၅၅၀၀၀၊ စမုံနက္ က်ပ္ ၇၀၀၀၀ ေပါက္တာ၊ ယခင္ ႏွစ္ကာလတူက ႏွမ္းျဖဴတစ္တင္းက်ပ္ ၄၀၀၀၀၊ စမံုနက္ ၅၀၀၀၀၊ လက္က်န္ နည္းတဲ့အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၀ယ္လုိ႔ ေစ်းေကာင္းရတာပါ””ဟု ေရနံေခ်ာင္းမွ ပြဲစားတစ္ဦးကေျပာသည္။
ဆန္းၫြန္႔(ေရနံေခ်ာင္း)
Date: 
Tuesday, October 30, 2018