ပဲခူးၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမွ သဲစုပ္ယူရန္ တင္ျပထားမႈကုိ ဥပေဒႏွင္႕ ညီညြတ္မႈ ရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးေန

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမွ သဲစုပ္ယူရန္ လုပ္ငန္းရွင္ (၃၃)ဦး တင္ျပထားေသာ လုပ္ကြက္မ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ ရွိ၊ မရွိ စက္တင္ဘာလဆန္းမွ စတင္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန႐ုံးမွ သိရွိရသည္။

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနက သဲစုပ္ယူ ခြင့္လုပ္ကြက္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကမ္းပါးၿပိဳမႈရွိ၊ မရွိ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္ႏိုင္မႈရွိ၊ မရွိ၊ သတ္မွတ္ထားေသာ က်င္းေရထက္ ေက်ာ္လြန္ထုတ္ယူမႈ ရွိ၊ မရွိ၊ ဌာနမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိ၊ မရွိတို႔ကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရသည္။

““လုပ္ကြက္မ်ားကုိ လုိက္လံစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေနတုန္းပါပဲ။ ၿမိဳ႕တြင္းဧရိယာ မွာေတာ့ သဲထုတ္လုပ္ခြင့္မျပဳပါဘူး။ လုပ္ငန္းရာသီကေတာ့ ေအာက္တုိဘာ လမွစတင္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဌာန အေနနဲ႔ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ကုိ စက္တင္ ဘာလစတုတ္ၱအပတ္ထဲမွာ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဴပ္ေရး႐ံုးကုိ သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္ အေၾကာင္းျပန္ေပး ရမွာပါ။ လုိင္စင္ခ်ေပးသင့္၊ မေပးသင့္ကုိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးက ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ””ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသ ႀကီး ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ပဲခူးခ႐ုိင္အတြင္း သဲ စုပ္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က သတ္မွတ္ထား ေသာေနရာ၌  သဲထုတ္ယူမႈ မျပဳလုပ္ ျခင္း၊ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သဲ ထုတ္ယူျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းရွင္(၄)ဦးကို တရား စြဲဆုိထားေၾကာင္း သိရသည္။

““အမွန္တကယ္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ေဒသခံေတြကုိပဲ  လုိင္စင္ခ်ေပးေစခ်င္ တယ္။ လုိင္စင္ကုိ အဆင့္ဆင့္နီးစပ္ရာ ကုိခ်ထားေပးေတာ့ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ျပန္ ေရာင္းခ်သူဆီကတစ္ဆင့္ ၀ယ္ယူရေတာ့ သဲေစ်းႏႈန္းေတြလည္း  ေစ်းျမင့္ေတာ့ ေဒသခံေတြအတြက္ နစ္နာပါတယ္””ဟု ပဲခူးခ႐ုိင္၊ ဘုရားကေလးေက်းရြာ၊ ၀ါးက တုတ္ေခ်ာင္းမွ သဲထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ ငန္းရွင္ ဦးသန္း၀င္းက ေျပာသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးျမစ္အတြင္း လုပ္ ကြက္(၂၂)ကြက္၊ ပ်ဥ္ပုံေခ်ာင္းအတြင္း လုပ္ကြက္(၄)ကြက္၊ သိမ္ေခ်ာင္းအတြင္း လုပ္ကြက္(၂)ကြက္၊ ဇလပ္ေထာ္ေခ်ာင္း အတြင္း လုပ္ကြက္(၃)ကြက္၊ ဘုရား ကေလး၊ ၀ါးကတုတ္ေခ်ာင္းအတြင္း လုပ္ ကြက္(၂)ကြက္၊ စုစုေပါင္း(၃၃)ကြက္ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး  ဦးစီးဌာန  ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃အရ တရာမ၀င္သဲထုတ္လုပ္မႈ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ (၂)ႏွစ္ ထက္မပုိေသာ  ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊  က်ပ္သံုးေသာင္းထက္  မပုိေသာ ေငြ ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္(၂)ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ထိ ေရာက္စြာအေရးယူႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။      

 

     မ်ိဳးျမတ္ (ျမစ္မခ)

Date: 
Tuesday, September 20, 2016