မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရာဘာစက္႐ံုမ်ားကို ရပ္ကြက္ႏွင္႕ေ၀းရာသို့ေရႊ႔ေျပာင္းေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို အစိုးရအဖြဲ႔ကအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသး

မြန္ျပည္အတြင္းရွိ ရာဘာစက္႐ံု မ်ားကို ရပ္ကြက္ႏွင့္ေ၀းရာသို႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းေပးရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳ ထားေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မွ သိရွိရသည္။

““ရာဘာစက္႐ံုေတြကို လူေတြနဲ႔ ေ၀းရာေရႊ႕ေျပာင္းဖို႔အဆိုက ေအာင္ ထားေပမယ့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔က ခက္တယ္။ေလာေလာဆယ္အစိုးရအေန နဲ႔စက္႐ံုေတြကိုေရႊ႕ေျပာင္းေပးဖို႔အေကာင္ အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ ေအာင္ ထိန္းႏိုင္တဲ့နည္းကိုေတာ့ လုပ္ ေဆာင္သြားမွာပါ””ဟု မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္း က ေျပာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ သတ္ၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀းက်င္းပစဥ္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရာဘာစက္႐ံု မ်ားကုိ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားလြတ္ကင္း ရာႏွင့္ အတည္တက်ေနထိုင္ေသာ ရပ္ ကြက္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေ၀းရာသို႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို ကို မုဒံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏ္ၵနယ္ေျမအမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမသိဂႌေမာ္ကတင္သြင္းခဲ့ရာ ယင္း အဆိုကို မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္း အဆိုအား လႊတ္ေတာ္သို႔ မတင္သြင္းမီ ကတည္းကပင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္အျပင္ အဆိုေအာင္ျမင္ပါက ရာဘာစက္ရံု မ်ားကို လူေနရပ္ကြက္ႏွင့္ေ၀းရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္အကြာအေ၀း စသည္ တို႔ကို ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ရာဘာစက္႐ံုမ်ားမွ အနံ႔ အသက္ထြက္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းေရမ်ား ညစ္ ညမ္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္မႈ ရွိသည့္အေပၚ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ တြင္ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ရာဘာ စက္ရံုတာ၀န္ရွိသူမ်ား အားေခၚယူ၍ ကုန္ၾကမ္းထားသိုျခင္း၊ ကုန္ေခ်ာထုတ္ လုပ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္စနစ္၊ အနံ႔အသက္ထြက္ ရွိမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ၿပီးျပည့္စံုပါ၀င္ သည့္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ ေရးဆြဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ရာဘာစက္႐ံုမ်ားကို ယာယီရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ အေလးထားလိုက္နာရမည့္ စည္း ကမ္းခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္၍ စစ္ေဆးမႈ ခံယူၿပီးမွသာ စက္႐ံုမ်ားအား ျပန္လည္ လည္ပတ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ကာ လိုက္နာမႈ မရွိသည့္ ရာဘာစက္႐ံုမ်ားအား ပိတ္ သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္၊ ကရင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေစာေအာင္ျမင္႔ ခိုင္က ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ သတ္ၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀း၌ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ရာဘာစက္႐ံုမ်ားမွ အနံ႔ဆိုးထြက္ ျခင္းေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ သူမ်ာ၊ အပင္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈျဖစ္ ေပၚလ၊က္ရွိၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္-သံျဖဴဇရပ္ ကားလမ္းမေဘးကပ္ရပ္ရွိ ရာဘာစက္ရံု မ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ အနံ႔အသက္ဆိုး မ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားလည္း က်န္းမာေရးထိခိုက္ေနေၾကာင္း သိရ သည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ရာဘာစက္႐ံု ၃၁႐ံုရွိကာ ယင္းစက္႐ံုမ်ားသည္ ေတာင္ သူမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူသည့္ ရာဘာအထူ ျပားမ်ားကို ျပန္လည္သန္႔စင္ေဆးေၾကာ ျခင္း၊ ၀ယ္ယူသိုေလွာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ရာဘာျပား ထုတ္လုပ္ရာ တြင္ ဆာလဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္မ်ားကို အသံုးျပဳသျဖင့္ အနံ႔ဆိုးမ်ား ပိုမိုထြက္ ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

ခ်ိဳမာေအာင္(ျမစ္မခ)

Date: 
Tuesday, October 3, 2017