ေရႊေစ်းမတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင္႕ ပန္းထိမ္ဖိုမ်ား အလုပ္ပါးေန

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းမတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ မေကြးၿမိဳ႕ေရႊဆုိင္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ ေလ်ာ့နည္းေနေသာေၾကာင့္ ပန္းထိမ္ဖို မ်ားလည္း   အလုပ္အကိုင္နည္းပါးေန ေၾကာင္း၊ ေရႊအ၀ယ္မရွိဘဲ လာၿပီးေရာင္း ခ်သူမ်ားေနေၾကာင္း ေရႊဆုိင္မ်ား၏ေျပာ ျပခ်က္အရ သိရသည္။

မေကြးၿမိဳ႕ေရႊဆုိင္မ်ားမွာ ေစ်းဦး မေပါက္သည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေဒသမွ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းခြင္ ရာသီျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးဘက္တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ေရႊကို၀ယ္ယူမႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊေစ်းႏႈန္းမတည္ၿငိမ္သျဖင့္ ေရႊ ဆုိင္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနသည့္ အျပင္   ေရႊပန္းထိမ္လုပ္ကုိင္သူမ်ားက လည္း ေရႊဆုိင္မ်ားကို အလုပ္အကိုင္ရရွိ ဖုိ႔ ေစာင့္စားေနၾကၿပီး အလွည့္က်စနစ္ ျဖင့္ အလုပ္ေပးေနရေၾကာင္း ေရႊဆုိင္ပိုင္ ရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုလိုမိုးရာသီတြင္  ေရႊဆိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ေရႊေစ်းျမင့္ၿပီးအေရာင္းအ၀ယ္ ပါးေနျခင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိ ေနေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ႏ႕ မွ ၿဗိတိန္ ခဲြထြက္သည့္ကိစ္ၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရႊေစ်း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ကာ  အေရာင္းအ၀ယ္ ပုိၿပီးပါးလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊဆုိင္မ်ား ၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ယခုလတ္တေလာတြင္ ေရႊေစ်းႏႈန္း အနည္းငယ္သာေျပာင္းလဲမႈရွိၿပီး ေငြက်ပ္ ၈၃၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္၌ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္ ေရႊေရာင္းသူ နည္းသြားၿပီး ျပန္၍၀ယ္သူမရွိေသးေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းမွာ ဇူလုိင္ ၂၆ရက္တြင္ အေခါက္ ေရႊတစ္က်ပ္သား ေငြက်ပ္ ၈၃၇,၀၀၀ ၀န္းက်င္၌ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေနလင္းသူရိန္

Date: 
Tuesday, August 2, 2016