ႏွစ္စဥ္လွ်ပ္စစ္မဂ္ၢါ၀ပ္ ၅၀၀ခန့္ လိုအပ္ေနကာ တစ္ယူနစ္ေရာင္းခ်တုိင္း ၂၃က်ပ္ အ႐ံႈးေပၚေနမည္ဟုဆုိ

Author: 
ၿဖိဳးေအာင္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏွစ္စဥ္ ၅၀၀မဂၢါ ၀ပ္ခန္႔ ဓာတ္အားသံုးစဲြမႈမ်ားလာႏုိင္သည့္ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုနည္းလမ္း ေပါင္းစံုျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မတ္ ၃ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္း အင္၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ထြန္းႏုိင္က ေျပာသည္။

ႏွစ္စဥ္မဂၢါ၀ပ္ ၅၀၀လုိအပ္ေနသျဖင့္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ၂၇႐ံု၊ ေက်ာက္မီး ေသြးစက္႐ံု တစ္႐ံုႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ မလံုေလာက္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို  တည္ၿငိမ္စြာထုတ္ ခ်င္ရင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို နည္းလမ္း ေပါင္းစံုနဲ႔ ထုတ္ဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒါ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ဘာေၾကာင့္ လဲဆုိေတာ့  ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕  လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားဟာ ပ်က္သြားလုိ႔မရပါဘူး။ တင္စားၿပီးေျပာရင္ လူတစ္ေယာက္ ေသြး အားနည္းတာနဲ႔ တူပါတယ္”” ဟု ဒုတိယ ၀န္ႀကီးေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မိုးရာသီအတြင္း ႏုိင္ငံ ပုိင္ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုမ်ားအား ရပ္ ထားခဲ့ရၿပီး ပုဂ္ၢလိက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးစက္႐ံုမ်ားႏွင့္သာလည္ပတ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကစက္႐ံုမ်ားသာ လည္ပတ္ခဲ့ျခင္း မွာ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားခ်ဳပ္ဆုိထား ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားအရ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ မ်ား၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို သံုးစဲြမႈမျပဳ လွ်င္လည္း ေငြေပးေခ်ေနရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

““အခု ျပည္သူေတြကသိတာကသံုးရင္ ေပးမယ္ မသံုးရင္မေပးဘူး။ အခုျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလာလုပ္ရင္ သူ႔စက္႐ံုႀကီး တည္ၿပီးရင္ အဲဒီစက္႐ံုကေန လစဥ္၊ ႏွစ္ စဥ္ ဓာတ္အားပမာဏကို ဘယ္ေလာက္ မ၀ယ္မေနရဟာ ပါေနတယ္။ တုိင္းသူ ျပည္သားေတြကပါ မသံုးလုိ႔ အဲဒီစက္႐ံု ႀကီးကို ရပ္ထားရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ က ေငြေပးေခ်ရပါတယ္။ Take or Pay စနစ္သြားရပါတယ္”” ဟု ေဒါက္တာထြန္း ႏုိင္က ဆုိသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေရာင္းခ်မႈတြင္  က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၇၀  ဘီလီယံအ႐ံႈးေပၚခဲ့ၿပီး  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၃၇၈ဘီလီယံခန္႔ အ႐ံႈးေပၚေနဦးမည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္း အင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

““ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း က ၁၀သန္းေလာက္ရွိတယ္။ အခုမီးရေန တာက ၃.၅သန္းေလာက္က မီးရေန တယ္။ က်န္ ေျခာက္သန္းေက်ာ္ေလာက္ က မီးမရေသးဘူး။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၃သန္းခြဲေက်ာ္ေလာက္အတြက္ အ႐ံႈးခံ ေနရၿပီး က်န္ေျခာက္သန္းအတြက္ နစ္ နာမႈေတြရွိေနတယ္”” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္   ဓာတ္အားေပးေရး  ေကာ္ပို ေရးရွင္းဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္က ေျပာသည္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္  ယူနစ္သန္းေပါင္း ၆၀၀၀ေက်ာ္ သံုးစဲြခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ယူနစ္သန္းေပါင္း ၁၀၀၀၀ေက်ာ္ သံုးစဲြ ခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ယူနစ္တုိင္းတြင္ ၂၃က်ပ္  အ႐ံႈးေပၚေနလ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရသည္။     

 ၿဖိဳးေအာင္

Date: 
Tuesday, March 7, 2017