ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ျဖင္႕ တရားစြဲဆုိမႈသည္ စြဲဆုိသူ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိုက္ေစသည္ဟုဆုိ

Tuesday, June 13, 2017 - 11:15

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ အား က်င့္သုံးေနျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆုိေန ျခင္းသည္တရားစြဲဆုိခံရသူအပါအ၀င္ တရားစြဲဆုိသည့္သူ၏ဂုဏ္သိက္ၡာပိုင္းပါ က်ဆင္းေစသည့္ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈ အဖြဲ႕အစည္းမွဦးကိုကိုႀကီးက ဇြန္ ၁၁ ရက္ေန႔ကေျပာသည္။

 

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆုိင္ရာသုေတ သနအဖြဲ႕၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားမႈ ၆၁ မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီးသည့္အမႈ ၁၁ မႈအထိ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“၆၆ (ဃ) လုိ႔ေျပာမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ ေတာ္တို႔က ၃၃ နဲ႔ေထာင္ ၆၅ ႏွစ္ က် တယ္။ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အီလက္ထ ေရာနစ္ဥပေဒပုဒ္မနဲ႔ အီးေမးလ္တစ္ေစာင္  ကို ေထာင္ ၁၅ ႏွစ္ႏႈန္းနဲ႔ အီးေမးလ္ေလး ေစာင္ကို ေထာင္ ၆၅ ႏွစ္က်တယ္။ အဲဒီ လို မေတာ္မတရား ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ေနတဲ့ ဥပေဒေတြဟာ ခံရသူဆိုတာ ထက္ က်င့္သုံးတဲ့သူေတြကိုပါ သိက္ၡာက် ေစတယ္”ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိိေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒသည္နည္းပညာအားအသုံးျပဳ ၍ ဥပေဒမ်ဳိးေဖာက္ျခင္းအား အဓိက အေရးယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊အေရးယူသည့္  အခါတြင္လည္းမွ်မွ်တတျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးကဆက္လက္ေျပာသည္။

“ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒမွာက ၾကား လူကစြဲလို႔ရေနတဲ့ကိစ္ၥ။ကာယကံရွင္မဟုတ္ ဘဲ ၾကားလူကတရားထစြဲတယ္။ အဲဒါဆို ရင္ လူတိုင္းကတရားထစြဲေနၾကေတာ့မွာ” ဟု ဦးကိုကိုႀကီးကထပ္ေလာင္းေျပာဆုိ သည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့အခ်ိန္မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ တရားစြဲဆုိခံထားရသည့္မီဒီယာကိုးခုႏွင့္ သတင္းမီဒီယာသမား ၁၄ ဦးတရားစြဲဆုိ ခံခဲ့ရေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးဥေပဒဆုိင္ ရာသုေတသနအဖြဲ႕၏ထုတ္ျပန္ခ်က္္မ်ား   အရ သိရသည္။

“အဓိကေတာ့ ဒီဥပေဒကို ျပင္မယ္ လို႔ေျပာထားတာရွိတယ္။ တကယ္ေတာ့ မျဖစ္လာေသးဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္လာ မယ္ဆုိတာလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔မသိေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီၾကားထဲမွာေတာ့ ဒီဥပေဒနဲ႔ တရားစြဲဆိုခံရမႈေတြကေတာ့ ျမင့္တက္ လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ ဒါကိုသက္သက္အခ်ိန္ဆြဲၿပီး လုပ္ေန သလားလို႔ေတာင္ထင္ရတယ္။ ဒါကေတာ့ မၾကာခင္အေျဖေပၚမွာပါ”ဟု ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒဆိုင္ရာသုေတသနအဖြဲ႕မွ ေမာင္ေဆာင္းခကဆုိသည္။

အဆုိပါဥပေဒသည္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္ေသာဥပေဒတစ္ ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၆၆ (ဃ)တြင္ ျပ႒ာန္း ထားေသာအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အကန္႔ အသတ္မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ေမာင္ေဆာင္း  ခကဆက္လက္ေျပာသည္။

“ျပင္မယ္ဆုိရင္ဥပေဒတစ္ခုလုံးကို ေလွ်ာက္ျပင္ရမွာရွိတယ္။ IT  နည္းပညာ နဲ႔ အေကာင့္တုဟုတ္မဟုတ္စစ္တာေတြ၊ Facebook Page ကို အေကာင့္တုလုပ္ ၿပီး Profile  အစစ္ဟုတ္မဟုတ္စစ္ေဆးခိုင္း တာေတြ။အဲဒါေတြအားလုံးကို ဒီ System ထဲမွာထည့္ရမွာ။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတာင္း ဆိုတာက အဲဒီလိုမ်ဳိး Process ေတြအမ်ား  ႀကီးနဲ႔သြားမယ့္အစား ၆၆ (ဃ) ကိုဖ်က္ လိုက္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးေပါ့၊ ဆက္ သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကိုဖ်က္ လိုက္ရင္ဒီဥပေဒကေတာ္ေတာ္အဆင္ေျပ သြားမယ္”ဟုေမာင္ေဆာင္းခကထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားအရ တပ္မေတာ္ကဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ျဖင့္ တရားစြဲခဲ့ သည့္အေရအတြက္ခုနစ္မႈႏွင့္ NLD ပါတီကတရားစြဲဆုိခဲ့မႈအေရအတြက္ ေျခာက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ၾကားလူကတရားစြဲဆုိခဲ့ ေသာအမႈအေရအတြက္ရွစ္မႈခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။   

            ၿဖိဳးေအာင္