ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း

Author: 
Admin
Date: 
Thursday, July 28, 2016

ျမန္မာတုိ႔ ကုိယ့္ထီးကုိယ့္နန္း ကုိယ့္ၾကငွာန္းႏွင့္ ေနထုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရေသာ ဘုရင္ေခတ္၊ နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးတုိ႔၏လက္ေအာက္ ကၽြန္သေပါက္ ဘ၀ႏွင့္ ေနထုိင္ခဲ့ရေသာ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီေခတ္၊ ဒုိင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္၊ ခြဲေရး တြဲေရးႏွင့္ ၉၁ ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးေခတ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ တုိ႔တြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၿပီး မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ထက္သန္ လွေသာေၾကာင့္ တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔အား ရာဇ၀င္၊ မဟာ၀င္၊ ပံုျပင္နိပါတ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္းပါးစကားေျပ စာေပကဗ်ာ ဋီကာဂ႑ိ က်မ္းညိႇလကၤာ၊ မဟာေလး ခ်ဳိး၊ ေဒြးခ်ဳိသျဖန္တုိ႔ျဖင့္ ဇာတိမာန္ ဇာတိေသြး တက္ႂကြေစရန္ ေခတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ေအာင္ အစဥ္အသက္၀င္လႈပ္ရွားတက္ႂကြခဲ့သည့္ ကဗ်ာစာျပဳပုဂ္ၢိဳလ္ ျမန္မာပညာရွိ က၀ိတစ္ဆူ ျဖစ္ေတာ္မူသည့္ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ကြယ္လြန္သည့္မွာ ၂၀၁၆ ခု ဇူလုိင္ဆုိလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၂ ႏွစ္ပင္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပသည္
ဆရာႀကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းသည္ ျပည္ခ႐ုိင္ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕ ၀ါးခ်က္ေက်းရြာ၌္ ၁၂၃၇ ခု၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္၊ ၾကာသပေတး ေန႔ နံနက္ ေနထန္းတစ္ဖ်ားအခ်ိန္တြင္ အဖဦးစံဒြန္း၊ အမိ ေဒၚအံုးတုိ႔ ဖြားျမင္ၿပီးေနာက္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္သားခန္႔တြင္ မႏ္ၲေလးေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ျမေတာင္ ေရႊေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ ပညာသင္ၾကားခ်ိန္ ၁၂၄၇ ခု တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ အဂၤလိပ္ကုလားျဖဴတုိ႔က ျမန္မာတုိ႔ အရွင္ျမတ္ ႏွစ္ပါးကုိ ၾကက္ငွက္သဖြယ္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ဖမ္းဆီး ေခၚငင္သြားၾကသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ လုိက္ရေသာ ငယ္နာမည္ ေမာင္လြန္း(သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း) သည္ ထုိစဥ္အခါကပင္ ““တုိင္းျပည္ႀကီး တစ္ခုလံုး ထီးက်ဳိး စည္ေပါက္ သူတစ္ပါးလက္ေအာက္တြင္ ကၽြန္သေပါက္အေနျဖစ္ရေခ်ၿပီ။ ကၽြန္ဘ၀အျဖစ္ ေနရျခင္းထက္ေသသည္က ျမတ္ေသးသည္”” ဟု မခ်ိတင္ကဲ ၀မ္းထဲႏွလံုး ယူက်ဳံးမရျဖစ္လွေသာ စိတ္ျဖင့္ အတြင္းႀကိတ္ပူေဆြးၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္ ၿပီး မလြတ္လပ္ေသးသမွ် မေနဟူေသာ ဇြဲ၊ လံု႔လ အာသာဆႏ္ၵျဖင့္ ဆရာႀကီးသည္ မိမိတတ္စြမ္းခဲ့ သည့္ ပညာစာေပဘက္မွ အၿမဲမျပတ္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ထက္သန္ေစရန္ လႈ႔ံေဆာ္တုိက္တြန္းသည့္ စာေပမ်ား ျပဳစုေရးသားခဲ့သည္။
ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးသမားတပည့္မ်ား၏ အမွား မ်ားကုိ ဥပေမယ် တင္ျပလ်က္စာေပျဖင့္ တင္ျပ သတိေပးဆံုးမျခင္း ““အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ပညာ”” ဟူေသာ တုိင္းျပည္၏ အေျခခံႀကီး ၄ ရပ္ကုိ တုိးတက္ထြန္းကားေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုိသည့္ စိတ္မ်ား ေပၚေပါက္ေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္တုိက္တြန္းျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း မညီၫြတ္မႈမ်ားသည္ ႏြားကြဲက်ားကုိက္ ျဖစ္တတ္သျဖင့္ အညီအၫြတ္ေနထုိင္မွ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ကမ္ၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ား ရႏုိင္မည္ တုိ႔ကုိ က်ဳိးျပေၾကာင္းထင္ စာသဘင္ျဖင့္ ဆင္ယင္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးခဲ့သည္။ စာေပတြင္သာမက ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္က် ေဟာေျပာျခင္းမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေပ သည္။ ဆရာႀကီးလႈံ႕ေဆာ္ေရးသားခဲ့သည့္ စာေပ မ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကုိ ထင္ရွားစြာတင္ျပရလွ်င္ ““သာသနာ့ေျမပလ္ႅင္ အသေရလွေပတဲ့ ျမေရႊေတာင္ သာတဲ့တုိက္ဆီက ေနလႏွစ္ေဆာင္ပါေတာ္မူတဲ့ အခုိက္ကုိျဖင့္ကဒုိက္က႐ုိက္ အျမန္ျမင္လုိက္ေတာ့ မခံခ်င္ မာန္၀င္တဲ့ အစြမ္းရယ္ႏွင့္ (ေၾသာ္) မန္း အပ်က္တြင္ျဖင့္ ၾကငွာန္းမက္လုိက္ပံုက ပခန္းထြက္ ၿပီး အၾကမ္းဖက္ေတာ့မဟဲ့လုိ႔ ငန္းငန္းတက္ သေရ ယုိေအာင္ နန္းအဆက္အေမြကုိလည္း မွန္းမိတဲ့အျပင္ ဒုိင္အာခီပါဟုမ္းဆုိတဲ့႐ူးကုိျဖင့္ မႈိင္းကာမၾကည္ ၿပံဳးသလုိနဲ႔မွ မၿပံဳးသူမ႔ုိလ ေဗဒရီရယ္ မင္းမရွိတဲ့ နိဗ္ၺာန္သာလွ်င္ေကာင္း ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ (အမယ္ မင္း) အခြဲအတြဲႏွစ္ရပ္ တကထဲဲ မစပ္ခ်င္တဲ့ အတြဲ ဇာတ္ႏွစ္မူအသြားကုိျဖင့္ (အုိေက်းဇူးရွင္ႀကီးရဲ႕) အလဲအထပ္ထပ္ ကဲျဖတ္ၿပီး ပြဲျပတ္ေတာ္မူပါဘုရား”” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
ကၽြန္ေခါင္းေဆာင္တန္ခုိးတျပျပ တင္းခ်င္ေတာ့ ၫႊန္႔ေပါင္းေကာင္အစုိးရ တမင္းေတြကလည္း သူခုိး ဓျမညႇင္းသလုိေပါ့။ သုိ႔မၾကာမၾကာပင္ တေစ ဒုိ႔ဗမာ တခြင္တေျပရယ္တဲ့ မႏုႆဘံုတ႐ုိး (အုိရွင္ ဒုိ႔ဗမာ သခင္ေတြမွာျဖင့္) မဟုတ္ကဟုတ္ကႏွင့္ ဒုက္ၡအဖံုဖံု တုိး ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေၾသာ္ေနသနင္းရယ္လုိ႔ေႏွာ ေနမင္းလုိပူေတာ္မူသနဲ႔ တရားမဲ့စြာ တာေတလန္ သကြဲ႕၊ သနားမငဲ့ညႇာ ဗမာေတြႏုံခဲ့တဲ့ မဟာေရႊ ဂ်ပန္ေစာက္က်င့္ဆုိးေသာ္လည္း ဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ ေၾသာ္ ... မလြတ္တတ္ လြတ္တတ္ႏွင့္ ၀ဋ္မျပတ္ခ်င္ေရာ့သလား၊ လြတ္လပ္တဲ့အျဖစ္ဟာ ကေႏွာ၊ သံုးႏွစ္တုိင္ရာသီေခၚရေပါ့၊ ဗမာျပည္ေပၚ ၀ယ္ ဆုိရွယ္လစ္ကယ္ႏွင့္ တံခြန္တလူလူ ကြန္ျမဴနစ္ တဲ့ျပင္ ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ စုတ္ပဲ့ၾကတဲ့ အေထြေထြ တြင္ ေရႊကရင္ ေငြကရင္တုိ႔ေၾကာင့္ ေရျပင္ေလွယာဥ္ ေမွာက္သလုိေပါ့၊ ေျပခြင္သေျပေပါက္ၿပီး ေခတ္ အေလွ်ာက္ပင္ ဘုရားတရားမယံု ဘြဲ႕စနည္းရယ္ႏွင့္ စစ္မေရာက္ခင္ျမားကုန္တဲ့နည္းေပေပါ့၊ ပ်က္ခ်ီး ပ်က္ေခ်ာ္ ျမန္မာဘံုမျဖင့္ ခက္လည္းခက္သေနာ္ ဆရာႀကံဳရေတာ့ ဟူ၍လည္းေကာင္း
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ေခတ္ျပေၾကးမံုစာေပမ်ားကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့သည့္ စာေပဥယ်ာဥ္မွဴးႀကီး လည္းျဖစ္သည့္ ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းသည္ ျမန္မာျပည္တြင္သာမက ကမ္ၻာသူ ကမ္ၻာသား ေအးအတူပူအမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာစြာ ေနႏုိင္ေရးကုိ အထူးေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ စတာလင္၏ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ကမ္ၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး(လီနင္) ဆုကုိပင္ ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးသည္ အက်င့္ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊ သီလဂုဏ္ မယိမ္းမယိုင္ ေက်ာက္စာတုိင္ကဲ့သုိ႔ တည္ၾကည္ေသာ သမာဓိ ဂုဏ္၊ ျမန္မာစာေပ က်မ္းဂန္တုိ႔ကုိ တတ္ကၽြမ္းေသာ ပညာဂုဏ္တုိ႔ျဖင့္ ျပည့္စံုမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာႀကီးအား မသိဖူး မၾကားဖူးသူမရွိခဲ့ေပ။ လူပုဂ္ၢိဳလ္အား ကုိယ္တုိင္မေတြ႕ဖူးၾကသည့္တုိင္ သူ၏ စာေပမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ကမ္ၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈတုိ႔မွာ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏ ႏွလံုးသားအတြင္း၌ ထာ၀စဥ္တဖ်ပ္ဖ်ပ္ ႐ုိက္ခတ္ လူးလြန္႔ေနမည္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း ဆရာႀကီး ကြယ္လြန္သည့္ ၅၂ ႏွစ္ေျမာက္အခါကာလတြင္ အမွတ္တရေရးသားေဖာ္ျပရပါသတည္း။