တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေလးခုတြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးရရွိေရး အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွေဆာင္ရြက္ေပးရန္ က်ားျဖဴပါတီ တုိက္တြန္း

Tuesday, April 3, 2018 - 13:30

ဒုတိယအႀကိမ္ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္   န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေ၀း တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔အား တရား၀င္႐ုံး ပိတ္ရက္သတ္မွတ္ေရးအဆုိ႐ႈံးနိမ့္ရျခင္း အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိုင္းရင္းသားမ်ား အားလုံးႏွင့္အတူ ၀မ္းနည္းရေၾကာင္း ရွမ္း တုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (က်ားျဖဴပါတီ) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါ ပါတီ၏ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုအလုပ္အမူေဆာင္အစည္းအေ၀း သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ယင္းသို႔ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသ ႀကီး၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ တုိ႔တြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ရရွိေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတို႔က ဥပေဒႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း တုိက္တြန္း ထားသည္။

က်ားျဖဴပါတီအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္  ညီၫြတ္ေရးေကာ္မတီ၏အလွည့္က် သေဘာပတိတာ၀န္ယူခ်ိန္အတြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ေပၚ ထြန္းေရး၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသားညီလာခံက်င္းပ ေရး၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစာေပမ်ားအားစိတ္ ႀကိဳက္ဘာသာရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ သင္ ၾကားႏုိင္ေရး၊ ရွမ္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေပါင္း စည္းေရးအတြက္ တိက်ျပတ္သားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရရွိေရးစသည့္ႏုိင္ငံေရးလမ္း စဥ္မ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ က်န္ရွိေနေသးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား NCA ၌ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္လာ ၾကရန္လည္း တုိက္တြန္းထားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔အားတရား၀င္႐ုံး ပိတ္ရက္သတ္မွတ္ေရးအဆုိကိုရွမ္းျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာမဲေပး ခြင့္ရွိသူ ၁၁၇ ဦးအနက္အဆိုအား ေထာက္ခံမဲ ၅၈ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၅၉ မဲ ရရွိသျဖင့္ ၁မဲျဖင့္ ကပ္၍ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။                                     

 0038