ထုတ္ပယ္ထားသည္႕ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးေရႊေမာင္ကုိအေရးယူရန္ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သာျဖစ္သည္ဟုဆုိ

Friday, September 15, 2017 - 11:00

အၾကမ္းဖက္မႈပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္း ခံထားရသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ ေဟာင္း ဦးေရႊေမာင္သည္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ၀င္မဟုတ္သည့္အတြက္၎ကုိအေရး ယူျခင္းမွာ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ သာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္ တာ နႏၵာလွျမင့္က စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္ တြင္ ေျပာသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၌ေနထုိင္ေသာ ဦးေရႊေမာင္သည္ ဘဂၤါလီအေရးကိစ္ၥြတြင္ ေရးသားေျပာဆုိမႈႏွင့္ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဦးေရႊေမာင္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က အလုိရွိေနၿပီး ၎င္း အားဖမ္းဆီးရန္ ႏုိင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ သုိ႔အေၾကာင္းၾကားကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

““သူရဲ႕ေျပာဆုိေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ က အၾကမ္းဖက္ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းတယ္။ အၾကမ္းဖက္ဥပေဒနဲ႔အေရးယူဖုိ႔ ဒီအစုိးရ က ေၾကညာတယ္။ဒီလုိေဆာင္ရြက္တယ္ ဆုိတာ အစုိးရရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ပဲ ေဆာင္ ရြက္သြားရတာပါ။ ေသခ်ာတာတစ္ခုက ေတာ့ ဦးေရႊေမာင္ဟာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ နဲ႔ လုံး၀ပတ္သက္မႈမရွိဘူး။ ဆက္စပ္မႈမရွိ ဘူး။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ မဟုတ္ဘူးဆုိ တာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း တရား၀င္ ေျပာ ထားၿပီးသားပါ””ဟု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏ္ၵာလွျမင့္က ေျပာသည္။

ဦးေရႊေမာင္သည္ ၂၀၁၀ ကာလ တြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈရွိျခင္းေၾကာင့္  ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီအေနႏွင့္ ပါတီ၀င္အျဖစ္  လက္ခံ လိုက္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါပါတီႏွင့္ မည္ သည့္သက္ဆုိင္မႈမွ်မရွိေၾကာင္း ၎င္းကဆုိ သည္။

““ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ၂၀၁၅၊ ၾသ ဂုတ္လ ၃၁ရက္မွာ ထုတ္ပယ္လိုက္တယ္။ အဲဒီကတည္းက ဦးေရႊေမာင္က ပါတီက ထုတ္ပယ္ၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ဦးေရႊေမာင္ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ေနတာေတြ သည္ ပါတီနဲ႔ လံုး၀သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိဘူး လို႔ တိတိက်က် ေျပာခ်င္ပါတယ္”” ဟု ေဒါက္တာနႏ္ၵာလွျမင့္က ေျပာသည္။

ဦးေရႊေမာင္လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိစဥ္ အျခားေသာ ပါတီမ်ားမွ ၎ကုိ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္း၊ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ မွ ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းမ်ား အထိရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္းသိရသည္။ ၿဖိဳးေအာင္