ဒုတိယသမၼတႏွင္႕ တပ္ခ်ဳပ္တက္ေရာက္ဂါရ၀ျပဳသည္႕ ၆၉ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန့ ႏုိင္ငံေတာ္အခမ္းအနားေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ

Author: 
admin
Date: 
Thursday, July 28, 2016

ဒုတိယသမၼတႏွင္႕ တပ္ခ်ဳပ္တက္ေရာက္ဂါရ၀ျပဳသည့္ ၆၉ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန့ ႏုိင္ငံေတာ္အခမ္းအနားေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ