နမၼတီးစစ္ေရွာင္စခန္းမွ ေနရပ္စြန့္ခြာျပည္သူမ်ားအား ကခ်င္ျပည္နယ္ ေထာက္ပံ႕ေငြေပးအပ္

Tuesday, May 8, 2018 - 13:00
ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရနယ္ေျမလုံျခံဳ ေရးအေျခအေနအရနမ္ၼတီးၿမိဳ႕ယာယီေန ရပ္စြန္႔ခြာစခန္းမ်ားသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ ရွိလာၾကသည့္ကဆုန္႔ေဒသမွ ေနရပ္စြန္႔ ခြာေဒသခံျပည္သူမ်ားထံသို႔ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္လွဴ ဒါန္းပြဲကို ေမလ ၄ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္က နမၼတီးၿမိဳ႕ရွိယာယီေနရပ္စြန္႔ခြာ စခန္းမ်ားတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ နယ္ေျမလုံ ျခံဳေရးအေျခအေနအရေနရပ္စြန္႔ခြာတိုင္း ရင္းသားျပည္သူမ်ားအားေတြ႕ဆုံ၍အားေပး စကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ အမွတ္ ၃ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုတိယ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲေရးမွဴးဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ ခိုင္ထြန္းမွနယ္ေျမေဒသအတြင္းေအးခ်မ္း စြာျပန္လည္ေနထုိင္ေရးႏွင့္ ေက်းရြာျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကဆုန္႔ေဒသမွ ေန ရပ္္စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသူမ်ားအား မိမိတုိ႔ေနရပ္ေဒသို႔ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ ျပန္ လည္ပို႔ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြအိမ္ ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္  အိမ္ေထာင္စု ၂၆၁ စုအတြက္ လွဴဒါန္း ေငြက်ပ္ ၇၈ သိန္း ၃ ေသာင္းက်ပ္အား ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ ရာေနရပ္စြန္႔ခြာစခန္းတာ၀န္ခံမ်ားက လက္ခံရယူၿပီး ျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာ ေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေန ရပ္စြန္႔ခြာစခန္းရွိျပည္သူလူထုအတြက္ လိုအပ္သည့္က်န္းမာေရးအေထာက္အကူ ျပဳေဆး၀ါးပစ္ၥည္းမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ သည္။နမ္ၼတီးၿမိဳ႕ရွိယာယီေနရပ္စြန္႔ခြာစခန္း မ်ားျဖစ္သည့္ လန္ဘေရာ့ယန္ႏွစ္ျခင္း ဘုရားေက်ာင္း၊ စိန္ေပါလုကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္း၊ စိန္ေဒါမနစ္ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္း၊ ဧမာေႏြလဘုရားေက်ာင္း မ်ားသို႔ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားမွာ စုစု ေပါင္းအိမ္ေထာင္စု ၂၆၁ စုမွ လူဦးေရး ၁၀၄၁ ဦးရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ေတာသားေလး