ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား၌ အစုိးရႏွင့္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေန

ေအမီေအာင္(ျမစ္မခ)
Tuesday, July 25, 2017 - 12:30

ေအာက္ေျခလူထုတြင္  ေျပာစရာ မ်ားရွိေနသည္ကုိ အစုိးရတစ္ရပ္က နား လည္ေပးေစခ်င္ေၾကာင္း ပအုိ၀္းကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည့္လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားအေပၚအေျခခံ ကာ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ ေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔လြင္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တြင္ ၎င္းႏွင့္  ေဒသခံလူထုတုိ႔အၾကား တုိက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံုကာလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ မ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး အဆုိပါေတြ႕ဆံုမႈ မ်ားတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ ေအာက္ေျခ လူထုအသံကိုနားေထာင္ေပးကာ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း သြားမည္ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာဆိုသည္။

““ျပည္သူတင္ေသာအစိုးရတစ္ရပ္ဆုိ တာ ျပည္သူကုိ အစုိးရတစ္ရပ္ ဘာေတြ လုပ္ေနလဲဆုိတာခ်ျပဖုိ႔ အင္မတန္အေရး ႀကီးတယ္။ အဓိကကေအာက္ေျခလူထု အသံပဲ။ သူတုိ႔မွာေျပာစရာရွိေနတယ္ဆုိ တာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အစုိးရကနားလည္ေပး ေစခ်င္တယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ရင္ ဖြင့္ခြင့္မရခဲ့ဘူးေလ။ သူတုိ႔ေျပာခ်င္ေန တာသိတယ္။ ေအာက္ေျခလူတန္းစားဆုိ တာဆင္းရဲတယ္။ ပညာတတ္မႈနည္းတဲ့ အခါက်ေတာ့ အစုိးရဆုိတာေၾကာက္ စရာ လူတန္းစားတစ္ရပ္လို႔ ျမင္ေနၾက တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ျပည္သူထဲ က ျပည္သူေတြလို ျဖတ္သန္းခဲ့ရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ စာနာစိတ္ရွိတယ္။ ျပည္ သူတင္ထားတဲ့အစုိးရတစ္ရပ္ ဘာေတြ လုပ္ေနလဲဆုိတာ ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းေပး တယ္”” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔ လြင္က ေျပာသည္။

ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တြင္ ဇူလုိင္ ၂၀ရက္မွစတင္ကာ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔လြင္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုတို႔ ေတြ႕ဆံု ပြဲမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး အစုိးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း  ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးက႑မ်ား ကုိ ရွင္းျပေပးျခင္း၊ ေဒသခံလူထုတင္ျပ သည့္ လိုအပ္ခ်က္အသံမ်ား နားေထာင္ ျခင္း၊ တင္ျပလာသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ စိစစ္ကာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေျဖရွင္းေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

““ေျမယာျပႆနာေတြ အမ်ားဆံုး တင္ျပၾကတယ္။  အရင္ေခတ္အဆက္ ဆက္က တပ္သိမ္းေျမေတြ ျပန္မရေသး တာေတြတင္ျပတယ္။ တပ္က ျပန္ေပး ထားေပမယ့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြက လုပ္စားသြားတာေတြလည္းရွိတယ္။ ရြာ မီးမရေသးတာ၊ လမ္းမေကာင္းတာေတြ လည္း ေဒသခံေတြက ေျပာျပၾကတယ္”” ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

ေျမယာျပႆနာမ်ားမွာ ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းေပးရန္မျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ ျပည္နယ္ ေျမယာစိစစ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ေဆြးေႏြး ကာေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီးေက်း ရြာမီးလင္းေရး၊ လမ္း၊ တံတားလိုအပ္ခ်က္ မ်ားကုိ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ပအုိ၀္းကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၌ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ မ်ားတြင္ ေဒသခံလူထုတစ္ေထာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရၿပီး ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္ကလည္းပင္ေလာင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနာင္ တရားၿမိဳ႕တုိ႔၌ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားတြင္ အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားလည္းပါ၀င္ၿပီး ေဒသခံ မ်ားတင္ျပသည့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို One stop service ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အခ်ိန္ယူ ေျဖရွင္းရမည့္ကိစ္ၥမ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳစု ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေအမီေအာင္(ျမစ္မခ)