ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေရာက္ရွိႏိုင္ဖို့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင္႕ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔စည္းမ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီရန္လိုအပ္

Tuesday, June 26, 2018 - 18:15

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ေရာက္ ရွိႏိုင္ဖို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တစ္ႏွစ္တည္းလုပ္လို႔မရဘဲ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းၿပီးလုပ္မွရမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ အစိုးရမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လူငယ္အ၀န္း၀ိုင္းအဖြဲ႕အစည္းမွတာ၀န္ခံ ကိုေစာထြန္းထြန္းကေျပာဆိုလိုက္သည္။

လူမႈ၀န္းက်င္မွ်တဖို႔ လူငယ္မ်ား ဦးေဆာင္စို႔ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသ ႀကီး အတြင္းရွိတိုင္းရင္းသားလူငယ္ ၁၈၀ ေက်ာ္အားသင္တန္းေပးေဆြးေႏြးျခင္းကို ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ေရလွ်ံႀကီးေက်းရြာအုပ္စု ၀တီးေက်းရြာ ရွမ္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တြင္ ဇြန္ ၂၄ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သည့္ သင္တန္းတြင္ ၎င္းက ေျပာ ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

““ကိုယ္ထူကိုယ္ထလုပ္ခဲ႔တာရွိသလို ျပင္ပအလွဴရွင္ရွိေတာ့ ပိုၿပီး လုပ္ႏိုင္ခဲ့ တာေတြ ရွိပါတယ္။ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၄ ခုလံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်င္တာပါ။ လူငယ္ေတြကို အခုလို လုပ္ေပးဖို႔ေရရွည္ ရပ္တည္ဖို႔က သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူ ေတြရဲ႕ ယႏ္ၲရားနဲ႔သြားမွ အဆင္ေျပမွာပါ”” ဟု လူငယ္အ၀န္း၀ိုင္း အဖြဲ႕အစည္းမွ တာ၀န္ခံ ကိုေစာထြန္းထြန္းက ေျပာ သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အခြင့္ လမ္းနည္းပါးေသာ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ မ်ားအားစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားတိုးပြားႏိုင္ေစရန္ လူငယ္ ကမ္းသင္တန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိရာ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ အကူ အညီမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လူငယ္သင္တန္းတြင္ တိုင္း ရင္းသားမ်ားပါ၀င္ကာ မိမိရပ္ရြာေဒသ တြင္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျပဳရန္ႏွင့္ ဦးစီးဦးေဆာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုလား ေသာ လူငယ္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မ်ား ပဋိပက္ၡျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္း ရင္းမ်ားႏွင့္ သီအိုရီမ်ား ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ေလ့လာျခင္းႏွင့္သံုးသပ္ျခင္း စသည္တို႔ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္မ်ားကို လူငယ္ အ၀န္း၀ိုင္းအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ သည့္ ငါးႏွစ္ခန္႔မွ စတင္အေကာင္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာ လက္ရွိသင္တန္း အား ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တို႔တြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္မ်ိဳးထြဋ္(ျမစ္မခ)