မသန္စြမ္းဆုိင္ရာ မဲေပးမႈႏွင့္ ေက်းလက္၊ၿမိဳ႕ ျပ ခဲြျခားမႈမရွိေစရန္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား တင္ျပထားဟုဆုိ

ေက်ာ္ကုိကုိ
Tuesday, July 18, 2017 - 18:00

လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္မသန္ စြမ္းဆုိင္ရာ မဲေပးမႈႏွင့္ ေက်းလက္၊ၿမိဳ႕ျပ ခဲြျခားမႈမရွိေစရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား အဓိက ထား တင္ျပထားေၾကာင္း ဒါနေရွ႕ေဆာင္ ျမန္မာဥကၠ႒ ကိုခ်မ္းၿငိမ္းေအာင္က ေျပာ သည္။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ဇူလုိင္၁၇ရက္ က Park Royal Hotel   တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါရွင္းလင္းပြဲ၌ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

““မသန္ေပမယ့္  စြမ္းတဲ့သူမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ၊ မဲေပးျခင္းဆုိင္ရာ မ်ားကိုေတာ့ ေက်းလက္နဲ႔ ၿမိဳ႕ျပမျခားနား ဘဲ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ကို ကၽြန္ ေတာ္တို႔ကေတာ့ ႀကိဳးစားဖို႔အဓိကထား တင္ျပထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စစ္ေဘး ေရွာင္မုိင္းေၾကာင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါဆံုး႐ံႈး သြားတဲ့သူေတြလည္း   အမ်ားႀကီးရွိပါ တယ္။  ဒီလိုလူေတြမွာ  မဲေပးခ်င္တဲ့ ကာလမွာ မသြားႏုိင္တာေတြ ရွိခဲ့ရင္ ႀကိဳ တင္မဲအေနနဲ႔ ေကာက္ယူမလား၊ ဒါမွ မဟုတ္ရင္ မဲသြားေပးမယ့္အခါမွာ မဲ႐ံုကို ေရာက္ေအာင္ စီစဥ္မယ့္အေနအထား ေတြ၊ မဲ႐ံုမွာလည္း လြတ္လပ္လံုျခံဳလွ်ိဳ႕ ၀ွက္စြာမဲေပးႏုိင္လုိ႔ရေအာင္ စီစဥ္ေပးဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္””ဟု ၎င္းကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ျမန္မာျပည္သူမ်ားသာမက ႏုိင္ငံတကာအရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ပါ စိတ္၀င္စားမႈအားနည္းခဲ့သလို အသိ ပညာေပးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒမူ၀ါဒ မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ ေနေသးေၾကာင္း ေအာက္ခ်င္းလူ႔အဖဲြ႕ အစည္းမွ အဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆလိုင္း ေဘြ႐ိုးဆန္က ေျပာသည္။

““လူထုအားလံုးနားလည္လာဖုိ႔အတြက္၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ CSOs ေတြခ်ည္းပဲ လုပ္လုိ႔မရပါဘူး။ CSOs ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ၿပီးေတာ့ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ေတြကအစ အား နည္းခ်က္ေတြ ရွိေနေသးတဲ့ဟာေတြကို ျပဳျပင္ေပးဖုိ႔၊ ဆုိလိုတာက တခ်ိဳ႕ေသာ ဥပေဒေတြက မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနတာ ေလးေတြရွိတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးပဲ ျပည္သူ လူထုကို ပညာေပးမယ့္ေနရာမွာဆုိရင္ ဘယ္အတုိင္းအတာထိေပးေနလဲ၊ ဘယ္ လုိေနရာမ်ိဳးက ေပးေနလဲဆုိတာေတြကို လည္း သက္ဆုိင္ရာက႑ေပါင္းစံုကေန စဥ္းစားဖုိ႔လုိတယ္။ ျပည္သူလူထုကို ပညာ ေပးျခင္းတစ္ခုလံုး ပ်ံ႕ဖုိ႔ဆုိတာ ဒီလိုမ်ိဳး သင္တန္းေတြ၊ ပိုစတာေတြ၊ ကမ္ပိန္းေတြ နဲ႔ မလံုေလာက္ဘဲနဲ႔ ဒီထက္ပိုၿပီး လက္ ေတြ႕က်ၿပီး ပုိထိေရာက္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္း ေတြအမ်ားႀကီးထပ္ၿပီး စဥ္းစားဖို႔လုိေသး တယ္”” ဟု ၎င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မ ရွင္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္အဆင္ေျပေသာ္ လည္း မဲဆႏ္ၵရွင္မ်ား အသိေပးမႈက႑၊ မဲစာရင္းျပဳစုျခင္း၊ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းမ်ား ႏွင့္ မဲေရတြက္မႈမ်ားတြင္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ သည့္ အေျခအေနျဖစ္လာရန္ လုိအပ္ ေနေသးေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ ျပထားၿပီး အဆုိပါအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ ထားသည့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား မွာ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ အမ်ိဳး သမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ား ပါ၀င္မႈ၊ မဲစာရင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာမႈစသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕ နယ္ေပါင္း ၂၀ခန္႔ကိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ  ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေက်ာ္ကုိကုိ