မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္ကို ထိန္းသိမ္းေပးေနတဲ႕ စတုတၳမ႑ိဳင္ကို ယိုင္လဲသြားေအာင္လုပ္သလို ျဖစ္ေနဟုဆို

ေဇာ္ျမင့္
Tuesday, June 13, 2017 - 09:45

စတုတ္ၳမ႑ိဳင္ဆုိသည္မွာ ဥပေဒျပဳ မ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီ ရင္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားကို ထိန္းညိႇေပးေနသည့္  ေဒါက္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းေဒါက္တုိင္  ကို ယိုင္လဲသြားေအာင္ လုပ္သလိုျဖစ္ေန ေၾကာင္း ဇြန္ ၉ ရက္ Pen Myanmar  ႐ုံးခန္း၌ ျပဳလုပ္သည့္သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ Pen Myanmar  ဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးျမင့္ ညိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ယင္းသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ႏုိင္ငံတကာရွိ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Coumm-ittee to Protect Journalists (CPJ)  အဖြဲ႕ ႏွင့္ Pen Myanmar   တို႔ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၈ ရက္  ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အဓိကကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိျခင္းနဲ႔ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္အ၀မရေသးတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ မေန႔ ကေတာ့ ဒီအဖြဲ႕အစည္းက ေနျပည္ေတာ္ မွာရွိတဲ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲ တမ္းအတြင္း၀န္ဦးမ်ဳိးျမင့္ေမာင္နဲ႔ ေတြ႕ ဆုံၿပီးေတာ့ ၆၆(ဃ)နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြး ေႏြးရာမွာ ရလဒ္ေကာင္းေတြရွိတယ္လို႔ သူတို႔ကေျပာပါတယ္။ ဒီဥပေဒနဲ႔ ပတ္ သက္တဲ့ျပင္ဆင္မႈကိုမၾကာခင္စတင္ေတာ့ မွာျဖစ္တယ္လို႔ဦးမ်ဳိးျမင့္ေမာင္ကသတင္း စကားပါးလုိက္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။ တကယ္ေတာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၆၆ (ဃ)နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစ္ဥပေဒ ၾကမ္းတစ္ေစာင္ကို ေသခ်ာျပင္ဆင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုတင္သြင္းဖို႔လိုအပ္တယ္ဆုိ တာဒီေန႔ရရွိတဲ့ သတင္းစကားအရေျပာ လိုပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ အဖြဲ႕ႀကီးေတြ ဒီတာ၀န္ကို ေဆာင္ရြက္ ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ အခ်ဳိ႕ကိစ္ၥေတြမွာ အစိုးရ  အေနနဲ႔လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေန နဲ႔လည္းေကာင္းသိပ္ၿပီးေတာ့ ထိလြယ္ ရွလြယ္မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ အဲဒီလိုကန္႔ သတ္ပိတ္ပင္မႈေတြျဖစ္လာတဲ့အခါစတုတ္ၳမ ႑ိဳင္ဆုိတာဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ ေရးမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ေတြကို ထိန္းသိမ္းေပးတဲ့ ေဒါက္တုိင္တစ္ခုျဖစ္ တယ္။ အဲဒီေဒါက္တုိင္ယိုင္လဲသြားေအာင္ လုပ္သလိုျဖစ္ေနတာကိုေတာ့ စိတ္မေကာင္း စရာေတြ႕ရပါတယ္”ဟု ဦးမ်ဳိးျမင့္ညိမ္းက ဆုိသည္။

၆၆ (ဃ) ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္သို႔အဆုိတင္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးရဲထြဋ္၏ႀကိဳးပမ္းမႈအား အာဏာရပါတီ၏လႊတ္ေတာ္အဆိုမ်ား စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ကႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ေအာင္ဆုိင္းငံ့ လုိက္ျခင္းအေပၚသေဘာထားအျမင္ကို Hot News  မွ ေမးျမန္းရာဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္  အေပၚပါတီကစြက္ဖက္ေနသလိုခံစားရ ေၾကာင္း ပန္ျမန္မာဥက္ၠ႒ႏွင့္ CPJ   ဥကၠ႒ တုိ႔ကေျဖၾကားခဲ့သည္။ CPJ  အေနျဖင့္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူ၏ကတိက၀တ္ကိုေစာင့္ ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးေျပာသည့္အတုိင္း မလုပ္ပါက ႏုိင္ငံတကာ၏ယုံၾကည္မႈက် ဆင္းသြားႏုိင္ေၾကာင္းေျပာသည္။

၆၆ (ဃ) သည္ကာယကံရွင္မဟုတ္ ေသာၾကားလူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က တရားစြဲဆုိႏိုင္ျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား ကို ခ်က္ခ်င္းဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ႏုိင္ျခင္း၊ အာမခံရရွိရန္ခက္ခဲျခင္းစသည့္အခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာေရးသားထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကိုထိခိုက္သည့္အျပင္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကိုခ်ဳပ္ေႏွာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲမွ သိရသည္။            

ေဇာ္ျမင့္