ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ေနရာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ေျမပံုၿမိဳ႔နယ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးျမသန္း ေရြးခ်ယ္ခံရ

ပန္လွေအာင္(ျမစ္မခ)
Tuesday, July 18, 2017 - 12:30

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ လစ္ လပ္လ်က္ရွိေသာ ဒုတိယဥကၠ႒ေနရာ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရာ ရခိုင္အမ်ိဳး သားပါတီ၀င္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မွ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမ သန္းက မဲအမ်ားဆံုးျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ေနရာ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရန္ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ မဲခြဲဆံုး ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ပါတီ၀င္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာဦးေအာင္ ၀င္း၊ ဦးျမသန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖိုးႏဲြ႔ တို႔သံုးဦး ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

““ဒုဥက္ၠ႒ေနရာအတြက္ ANP က ၿပိဳင္တဲ့ႏွစ္ေယာက္လံုးက ေျမပံုက အမတ္ ေတြ၊ ဦးေအာင္၀င္းကိုေတာ့ ပါတီက ေရြး ခ်ယ္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္ၿပိဳင္ ေတာ့ ဦးျမသန္းက ႏိုင္သြားတယ္။ သူက ဥပေဒအရာရွိအျဖစ္ လုပ္ဖူးတယ္။ အေန အထိုင္ေအးေဆးတဲ့ လူတစ္ေယာက္ပါ””ဟု ေျမပံုၿမိဳ႕ေန ေအာင္မဂၤလာဆရာေတာ္က မိန္႔သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရွိ ကိုယ္ စားလွယ္ ၄၅ ဦးက လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲစနစ္ျဖင့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဖိုးႏဲြ႕က ၆ မဲ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္၀င္းက ၁၇ မဲႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမသန္းက ၁၉ မဲျဖင့္ မဲအမ်ားဆံုးရရွိခဲ့ကာ ပယ္မဲ ၃ မဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥက္ၠ႒ ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ အပါအ၀င္ ကိုယ္စား လွယ္စုစုေပါင္း ၄၇ ဦးအနက္ ၂၃ ဦးမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ေနရာ မ်ားကိုလည္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ရရွိထားသည္။ 

မူလက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥက္ၠ႒ေနရာ ရရွိထားေသာ ရေသ့ေတာင္ မဲဆႏ္ၵနယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးဖိုးမင္းသည္ ဇြန္လအတြင္း ကြယ္လြန္ခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေနရာကို ဇူလိုင္၁၇ရက္တြင္ထပ္မံေရြးခ်ယ္ မည္ဟုသတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ္လည္းရက္ ေရွ႕တိုး၍ ဇူလိုင္ ၁၄ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။     

ပန္လွေအာင္(ျမစ္မခ)