ရွစ္ေလးလံုးပါတီထူေထာင္လုိသူမ်ားႏွင္႕ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

Tuesday, March 27, 2018 - 15:30

ရွစ္ေလးလံုးပါတီ ထူေထာင္လုိသူ မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တို႔ မတ္ ၂၆ ရက္ ေန႔လယ္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုး၌ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုမႈမွာ  မိသားစုပမာ ေႏြးေထြးစြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရွစ္ေလးလံုးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လုိလုိလားလား ရွိေၾကာင္း၊ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔က် ရန္ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ျဖစ္ေစခ်င္ ေၾကာင္း၊ ပါတီအမည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔ စဥ္းစားမိသည့္အခ်က္တခ်ဳိ႕ကုိ ခ်ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ ေျမာက္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ဦးရဲႏုိင္ ေအာင္က ေျပာသည္။

““သူတို႔ စဥ္းစားမိတာကုိပဲ ခ်ျပတာ ပါ။ ပါတီနာမည္ေျပာင္းပါလုိ႔ မေျပာပါ ဘူး။ ေျပာင္းျခင္းမေျပာင္းျခင္းက ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ သေဘာပဲ။ ပါတီအမည္နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိတယ္လုိ႔ သူတို႔ ယူဆတဲ့ျပႆနာေတြကုိ ခ်ျပတာ၊ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ကလည္း  ပါတီအမည္ ဘာ ေၾကာင့္ ေရြးရတယ္ဆုိတာကို ျပန္ရွင္း ျပတယ္””ဟု  ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က  ေျပာ သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား ႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ အစည္း အေ၀းျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္ မရွင္ႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုရန္ ဧၿပီ ၆ ရက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ရွစ္ေလးလံုးပါတီအမည္ျဖင့္ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ထားသည္မွာ သံုးလျပည့္ေျမာက္ ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္႐ံုးမ်ား၊ ၿမိဳ႕ နယ္႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္ဥက္ၠ႒ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွ ဦးကုိကုိႀကီးႏွင့္ ဦးရဲႏုိင္ေအာင္တို႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

   ေဇာ္ျမင့္