လူထုအတြက္ေရြးခ်ယ္စရာအခြင္႕အလမ္းေတြကို ဖန္တီးေပးဖို႔လုိတယ္

Tuesday, October 24, 2017 - 13:30

မ်ဳိးဆက္အားလုံးပါ၀င္မည့္ႏုိင္ငံေရး ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မြန္ျပည္နယ္ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေရးအစည္း အေ၀းကို ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ Excellent  ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မြန္ျပည္နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕ နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းသို႔ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီမွဦးကိုကိုႀကီး ႏွင့္ အဖြဲ႕တက္ေရာက္ၿပီး စည္း႐ုံးေရး၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ပါတီ  ဖြဲ႕စည္းရန္ႀကိဳးပမ္းရျခင္းအေၾကာင္းရင္း တို႔ကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

“ဒီမုိကေရစီရရွိေရးတို႔ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ တာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေတြနဲ႔ မ်ဳိးဆက္ အသီးသီးကႀကိဳးပမ္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုေရစီဆိုတာကဗဟို၀ါဒထြန္းကားေအာင္ လုပ္တာ၊ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္သူေတြကသူတို႔မႀကိဳက္တဲ့ စနစ္၊ သူတို႔မႀကိဳက္တဲ့လူေတြကိုျငင္းပယ္တာ ကို မဲေပးၿပီးေတာ့ ျပသခဲ့ၿပီး ဖယ္ရွားပစ္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္မွာက် ေတာ့ လူထုအတြက္ေရြးခ်ယ္စရာအခြင့္ အလမ္းေတြကို ဖန္တီးေပးဖို႔လိုတယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာ ရနဲ႔ အညီေရြးခ်ယ္စရာအခြင့္အလမ္းေတြ ေပၚေပါက္လာေအာင္လို႔မၿပီးဆုံးေသးတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးေႂကြးေၾကာ္သံေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးႀကိဳးပမ္းေန တာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးကိုႀကီးကဆိုသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးတုိင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ႐ုံးခန္းမ်ားကိုဖြင့္ လွစ္လ်က္ရွိရာဧရာ၀တီတုိင္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီးတို႔တြင္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။                

ေဇာ္ျမင့္