သမုိင္း၏ေတာင္းဆိုမႈအရအနာဂတ္ျမန္မာ႕ႏုိင္ငံေရးကို ဦးေဆာင္မည္ဟု ဦးမင္းေဇယ်ေျပာ

Tuesday, September 26, 2017 - 12:00

ရွစ္ေလးလုံးမ်ဳိးဆက္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ေရးတြင္ ယခုအခ်ိန္မွစတင္ကာထဲထဲ၀င္၀င္ထိေရာက္ ေရာက္ပါ၀င္ၿပီးသမုိင္း၏ေတာင္းဆုိမႈအရဦးေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ဦးမင္းေဇယ်ကေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က Orchid Hotel  ၌္ “အနာဂတ္ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကိုဘယ္သူဦးေဆာင္ မလဲ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Debate  အစီအစဥ္ တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရန္ကုန္တုိင္းဒုတိယ ဥက္ၠ႒ဦးစိုး၀င္းဦး၊ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူေဒါက္ တာခင္ေဇာ္၀င္း၊ ေဒါက္တာေအာင္မ်ဳိးတုိ႔ႏွင့္ ေဆြး ေႏြးရာ၌ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ပါတီစုံဒီမုိကေရစီရဲ႕သေဘာတရားကႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြ ခိုင္မာအားေကာင္းလာဖို႔ခြင့္ျပဳထားတာ ျဖစ္တယ္။ တစ္ပါတီတည္းကဦးေဆာင္ေနရင္ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ပဲ ျဖစ္သြားမယ္။ လူပုဂ္ၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဦးေဆာင္ေနရင္ လည္း လူပုဂ္ၢိဳလ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္သြားမွာပဲ။ အဲဒီ ေတာ့ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးတျဖည္းျဖည္းေပါ့သြားၿပီး ေပ်ာက္သြားမွာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  စိုးရိမ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔  တည္ေထာင္မယ့္  ပါတီဟာ လူကို အေျခမခံဘဲမူကို အေျခခံမယ့္ပါတီျဖစ္ဖို႔ရယ္ျပည္သူ႔ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခန္းက႑ကိုျမႇင့္ တင္ၿပီး ျပည္သူေတြကို ဦးေဆာင္မယ့္ျပည္သူ႔ ပါတီျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးေနပါတယ္။ လူငယ္ေတြကို ပခံုးထမ္းေပးဖို႔လည္း ႀကိဳဆိုေနပါတယ္။ သမုိင္းရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈအရအနာဂတ္ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဦးေဆာင္မယ္”ဟု ဦးမင္းေဇယ်က ေျပာသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို မျပင္ႏုိင္ ေသးခင္ေကာင္းသည့္အခ်က္မ်ားကို အသုံးခ်ႏိုင္ရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူ ေဒါက္တာေအာင္မ်ဳိးကေျပာသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အလြန္မွာဘယ္သူဦး ေဆာင္မွာလဲဆုိေတာ့ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးပုံစံသြားေနရာကေန  မူ၀ါဒကိုအေျခခံတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကိုေျပာင္းလဲႏုိင္ရ မယ္။ ၂၀၀၈ ဥပေဒမေျပာင္းလဲႏုိင္ေသးခင္မွာ ဒီ အထဲကေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြကို အသုံးခ်ႏိုင္ရမယ့္  ဒီမုိကေရစီဟာ အာဏာရွင္မရွိဖို႔လမ္းေၾကာင္းတစ္ ေၾကာင္းသာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အာဏာရွင္တကယ္မရွိဖို႔ က အျပန္အလွန္ထိန္းညိႇေရးသာအေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ တယ္။ ပုဂ္ၢိဳလ္္ေရးကိုးကြယ္မႈရွိေနသမွ်အာဏာရွင္ဆုိ တာပုံစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ရွိေနဦးမွာပဲ” ဟု ေဒါက္တာ ေအာင္မ်ဳိးကဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အလြန္တြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခ်မွတ္ထားသည့္မူ၀ါဒမ်ား ျဖင့္ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးကိုဦးေဆာင္မည့္သူမ်ား အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ဆက္လက္ရွိေန မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုး၀င္းဦးကေျပာသည္။ “အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာလူငယ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ တဲ့ မူ၀ါဒသေဘာတရားဟာ ပါတီစတင္ထူေထာင္ ကတည္းက ထည့္သြင္းေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယ အႀကိမ္လူငယ္ညီလာခံႀကီးကေနလူငယ္ေတြဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မရွိေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူ၀ါဒေတြနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့အနာဂတ္ႏုိင္ငံ ေရးကိုေဆာင္ရြက္မယ့္အင္အားစုေတြဟာ အမ်ဳိးသား  ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာဆက္လက္ၿပီး စီးဆင္းေပၚ ေပါက္ေနမွာပါ”ဟု ၎င္းကဆိုသည္။        ေဇာ္ျမင့္