အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အဓိပၸာယ္ဖြင္႕ဆုိတာျခင္း မတူတာကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေရြ႔ကိုၾကာေစတယ္

Monday, April 9, 2018 - 15:15

၂၁ ရာစုပင္လုံတတိယအစည္း အေ၀းမက်င္းပႏုိင္ေသးျခင္းမွာ အမ်ဳိးသား အဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမၿပီးျပတ္ ေသးျခင္းႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအေပၚ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိပုံမတူညီၾကျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားကဆုိသည္။

NCA စာခ်ဳပ္အပိုဒ္ ၂၂၊ အပိုဒ္ခြဲ (က) ၌ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ျပည္နယ္ အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲအခ်ဳိ႕တြင္ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုမဖိတ္ေခၚမိသည္ မ်ားရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ သုံးသပ္သူဦးရန္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

“NCA ကျပ႒ာန္းထားေပမယ့္ စစ္တပ္  ကိုထည့္ၿပီး မေခၚမိလိုက္တဲ့ ျပည္နယ္ အဆင့္ပြဲေတြရွိတယ္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ အားလုံးၿပီးမွသာလွ်င္ ေအာက္ေျခလူထုအသံစုံပါ၀င္ႏုိင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။ အခုက မၿပီးေသးဘူး။ ေနာက္ အျမင္တစ္ခုကို ေျပာရရင္ေတာ့ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္တာဟိုဘက္နဲ႔ ဒီဘက္မတူ ဘူး။ ဥပမာ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲကို ဗမာ တပ္ေတြ (သူတို႔အေခၚ) ၀င္လာၿပီဆုိရင္ ဒါသူတို႔အခ်ဳပ္အျခာကိုထိပါးတာ၊ ဒီဘက္  ကက်ေတာ့လည္း တပ္မေတာ္သည္တစ္ ႏုိင္ငံလုံးနဲ႔ဆုိင္တယ္။ ဒီလိုအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို အဓိပ္ၸာယ္ဖြင့္ဆိုတာျခင္း မတူတာကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေရြ႕ကို ၾကာေစတယ္။ျဖစ္ခ်င္တာကိုပဲ အေသဆုပ္  ကိုင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကဦးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အလွမ္းေ၀းေနဦးမွာပဲ” ဟု ဦးရန္ေက်ာ္ကဆုိသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားၿပီး လွ်င္လည္းလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းႏွင့္ UPDJC အစည္းအေ၀း  တုိ႔က်န္ရွိေသးေၾကာင္း၊ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈ မရွိဘဲ ညီလာခံလုပ္လွ်င္ အက်ဳိးထက္ အျပစ္ကပိုမ်ားႏုိင္ေၾကာင္း UPDJC  အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား  မ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(SNLD) တြဲ ဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) စိုင္းေက်ာ္ၫြန႔္ ကမီဒီယာမ်ားအားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဇာ္ျမင့္