အစိုးရသစ္လက္ထက္ (၅)ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ဆည္အသစ္မ်ား ထပ္မံတည္ေဆာက္မည္မဟုတ္

Author: 
Admin
Date: 
Thursday, July 28, 2016

အစိုးရသစ္လက္ထက္ (၅)ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ဆည္အသစ္မ်ား ထပ္မံတည္ေဆာက္မည္မဟုတ္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရသစ္လက္ထက္(၅)ႏွစ္သက္တမ္း အတြင္း ဆည္အသစ္မ်ားထပ္မံတည္ ေဆာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဆည္မ်ားေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ (၂၈)ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့ ေသာ္လည္း ဆည္ေဆာက္လုပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ သိသာစြာတုိးတက္ ျခင္းမရွိသျဖင့္ ဆည္အသစ္တည္ ေဆာက္မႈကို ရပ္တန္႔ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ထြန္း၀င္းက ေျပာသည္။
““ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆည္ေတြေဆာက္ဖို႔ပဲ ႏွစ္တိုင္းယူသံုးသြားတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကတည္းက ၂၈ ႏွစ္ၾကာတာေပါ့။ ယူသံုး သြားတာ။ သံုးေသာ္လည္း ဘာမွမတိုး တက္ပါဘူး။ ဆည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို အခုထိထင္သာျမင္သာ ေအာင္ မတိုးတက္ႏိုင္ေသးဘူး”” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ထြန္း၀င္းက ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆည္မ်ားမ ေဆာက္လုပ္ေသးခ်ိန္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္(၁.၅)သန္း တင္ ပို႔ႏိုင္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိလည္း (၁.၅)သန္းသာ ႏွစ္စဥ္တင္ပို႔ေနၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမရွိသည့္အတြက္ ဆည္မ်ား ထပ္မံေဆာက္လုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္း၀င္းက ေျပာသည္။
““ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသမွာ ဆည္က စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္သံုးပံုတစ္ပံု ေလာက္ပဲအသံုး၀င္တယ္။ ဆည္မရွိ လည္းျဖစ္တယ္။ အ၀ီစိတြင္းတူးၿပီး စိုက္ပ်ိဳးလို႔ရတယ္။ အရင္တုန္းက ဆည္ ေတြမရွိခင္ကလည္း အ၀ီစိတြင္းေတြ ကေရနဲ႔ပဲ စိုက္ေနရတယ္”” ဟု စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူ ဦး၀င္းသန္းက ေျပာသည္။
လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဆည္ ေရမ်ားကို ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ သာမက မိုးစပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ 
““ဆည္ဆိုရင္ ေႏြစပါးပဲစိုက္ရမယ္ ဆိုတဲ့ ဒီစကားရဲ႕အယူအဆေၾကာင့္ လယ္သမားမွာေၾကာက္ရံြ႕စိတ္နဲ႔ ဆည္က ေရကို ေတာင္းသံုးရမွာကို ေတာင္းမသံုး ဘဲနဲ႔ တစ္ခါတည္း ခ်ဥ္သီးပင္ေအာက္ ခ်ဥ္သီးရွားၿပီးေတာ့ မိုးေခါင္တဲ့အခါရွိ တယ္။ ေရငတ္တဲ့အခါရွိတယ္။ မိုးရြာတဲ့ အခါရွိတယ္။ မိုးဆိုတာ မေသခ်ာဘူး”” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္း၀င္း က ေျပာသည္။
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား မိုးစပါး အတြက္အသံုးျပဳလိုသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ စိုက္ ပ်ိဳးလိုသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဆည္မ်ားမွ ေရေပးေ၀ေပးရန္အတြက္လည္း ျပည္ နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ဆည္ ေျမာင္းဦးစီးဌာနမ်ားထံ အမိန္႔ထုတ္ ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
““မိုးေခါင္လို႔ေရငတ္လာၿပီဆို ေဘး နားကေခ်ာင္းထဲေျမာင္းထဲ အနိမ့္က ေျမေအာက္ေရတူးတယ္။ ေဘးမွာလွ်ံေန တဲ့ဆည္ေရကိုမယူရဲဘူး။ မေတာင္းရဲဘူး ေလ။ သူရဲ႕ဗ်ဴ႐ိုကေရစီက ေပးထားၿပီး သားကုိး။ ဆည္သမားဆီသြားေတာင္းရ မွာကိုလည္း လယ္သမားကေၾကာက္ရြံ႕ တယ္ေလ။ ဆိုေတာ့ ဒီေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ ေတြ၊ မလိုလားအပ္တာေတြကိုဖယ္ရွား ၿပီး၊ ဆည္ေရကို မိုးစိုက္စပါးအတြက္ေရာ သံုးခ်င္တဲ့အခ်ိန္၊ စိုက္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္ လယ္သမားကိုေပးပါဆိုၿပီးေတာ့ အမိန္႔ ထုတ္လိုက္ၿပီ”” ဟု ေဒါက္တာထြန္း၀င္းက ေျပာသည္။
ဆည္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွာလည္း VIP လူႀကီးမ်ားလာပါက ဆည္ေရရွိမွ ဆိုသည့္ အယူအဆမ်ားရွိကာ ဆည္ေရ သည္ စိုက္ပ်ဳိးရန္မဟုတ္ဘဲ လူႀကီးလာ ပါက ျပဖို႔အတြက္သာထားသည့္အယူ အဆမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္လည္း စိုက္ပ်ိဳး ေတာင္သူမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားရွိေန ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္း၀င္းက ဆက္ ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိေႏြစပါး စိုက္ပ်ိဳးဧရိယာ(၂)သန္းခန္႔ရွိၿပီး မိုးစပါး စိုက္ပ်ိဳးဧရိယာ(၁၅)သန္းေက်ာ္ရွိျခင္း ေၾကာင့္ မိုးစပါးကို အဓိကထားစိုက္ပ်ိဳး ရန္လုိအပ္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္း ၀င္းက ေျပာသည္။ မင္းေအာင္ျမင္(ျမစ္မခ)
Hot News Journal