အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အသက္ ၃၀ ႏွစ္ေအာက္ ပါတီ၀င္မ်ား ပါတီ၀င္အျဖစ္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရမည္ဟုဆုိ

Tuesday, October 10, 2017 - 13:15

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အသက္ ၃၀ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ပါတီ ၀င္မ်ား ပါတီ၀င္အျဖစ္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိး သားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ လူငယ္ညီလာခံ က်င္းပေရး ဗဟုိေကာ္ မတီအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ပါတီ၀င္အျဖစ္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ ထားရျခင္းမွာ လူငယ္ပါတီ အင္အား သိရွိ ေစရန္ ညီလာခံ က်င္းပေရးႏွင့္ လူငယ္ ေရးရာႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ပုိမိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ ရန္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

““အသက္ ၃၀ ေအာက္ဆုိရင္ အကုန္ ျပန္၀င္မွ ရမယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ လူငယ္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ တရား၀င္ မွတ္ပံု တင္လုိက္ေတာ့မွ အဖြဲ႕၀င္ မေလွ်ာက္ထား ဘူး။ မွတ္တမ္းထဲမွာ မရွိဘူးဆုိရင္ မဲေပး ပုိင္ခြင့္တုိ႔ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္တုိ႔ မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပန္၀င္ရမွာ ပါ”” ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ လူငယ္ညီလာခံ က်င္းပ ေရး ဗဟုိလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အဖြဲ႕မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာ သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ လူငယ္ညီလာခံ စာရင္း မ်ားအရ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ လူငယ္ပါတီ ၀င္အား တစ္သိန္းခန္႔ရွိၿပီး အဆုိပါ ပါတီ ၀င္မ်ားသည္ ပါတီ၀င္အျဖစ္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီက အသက္ ၃၀ ေအာက္ကုိ ပါတီ၀င္အျဖစ္္ သတ္မွတ္ တာ ပါတီစတင္တည္ေထာင္ကတည္းက သတ္မွတ္တာ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၉၀ ခုႏွစ္မွာ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းကုိ ျဖတ္သန္းလာတဲ့အတြက္ လူငယ္ကုိ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ဆုိၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနအရ သတ္မွတ္လုိက္တယ္။ အခုက ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနက ျပန္လည္ တည္ၿငိမ္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကမ္ၻာ့စံႏႈန္းအတုိင္း လူငယ္ကုိ အသက္ ၃၀ ေအာက္ဆုိၿပီးေတာ့ ျပန္သတ္မွတ္ လုိက္တာပါ။ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံ ကေနစၿပီးေတာ့ အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ တာနဲ႔ လူႀကီးျဖစ္သြားၿပီ””ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဗဟုိ အလုပ္အမႈ ေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေအာင္စုိးက ေျပာသည္။

လူငယ္ပါတီ ၀င္အျဖစ္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာ တစ္ေစာင္လွ်င္ ေငြ ၂၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာအား ဒုတိယအႀကိမ္ လူငယ္ ညီလာခံက်င္းပမည့္ ရက္ပုိင္း အလုိတြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ေခတ္ၱပိတ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး က်န္ရက္မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားအား အကန္႔အသတ္မရွိ လက္ခံသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။   ၿဖိဳးေအာင္