ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္းအား စြဲခ်က္အမိန့္ပယ္ဖ်က္ေပးေရး ခ႐ုိင္တရား႐ုံး၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၂ရက္တြင္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးရမည္

Author: 
ခ်မ္းၿငိမ္း(ျမစ္မခ)

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိ သုေတသနလမ္းၫႊန္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္းကို ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားရာ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၏ စြဲခ်က္တင္ အမိန္႔အား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္  အေနာက္ ပိုင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံး၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ရက္ တြင္ ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ား ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
စြဲခ်က္တင္အမိန္႔ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ရက္တြင္ အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္တရား႐ုံးသို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
““အမႈတြဲက ခ႐ိုင္တရား႐ုံးကိုေရာက္ သြားေတာ့ ႏွစ္ဖက္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပး ရမယ္။ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွာ ေတာ့ မနက္ျဖန္႐ုံးထုတ္မယ္။ အမႈေတာ့ စစ္လုိ႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး”” ဟု ဦးမ်ိဳးရန္ ေနာင္သိမ္း၏  အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ဟိုးက ေျပာသည္။
ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္းကို လူမႈကြန္ ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ေမာင္ ေတာၿမိဳ႕ အၾကမ္းဖက္ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္အား ဂုဏ္သိက္ၡာ ထိခုိက္ေစသည့္ စာသားမ်ား ေရးသားျဖန္႔ေ၀သည္ဟုဆို ကာ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုတိယ ဗုိလ္မွဴးႀကီး လင္းထြန္းက တရားလုိျပဳ လုပ္၍  ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားျခင္းျဖစ္သည္။
ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္း၏  အာမခံ ေလွ်ာက္ထားမႈအား ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ ႏွင့္၂၅ရက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား ႐ုံး၊ႏုိ၀င္ဘာ၂၆ရက္တြင္ရန္ကုန္အေနာက္ ပိုင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံးတြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ဇန္န၀ါရီ၁၇ရက္တို႔တြင္အာမခံေလးႀကိမ္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရး ပုဒ္မ၆၆(ဃ)တြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တစ္ခုခုကိုအသံုးျပဳ၍ေျခာက္လွန္႔ေတာင္း ယူျခင္း၊ အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရား တားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊  မေလ်ာ္ၾသဇာသံုး ျခင္း(သို႔) ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား အက်ံဳး ၀င္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ မည္သူ မဆုိ ေဖာ္ျပပါျပဳလုပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူအား သံုးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ စလံုး ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း အဆုိပါဆက္ သြယ္ေရးဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ခုနစ္မႈ၊ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၄၂မႈ တရားစြဲ ဆုိခဲ့ၿပီး အစိုးရသစ္တြင္ ငါးမႈႏွင့္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ငါးမႈအမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ သည္။  အဆုိပါပုဒ္မျဖင့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ရာ တြင္ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ကိုးလတစ္မႈရွိခဲ့ၿပီး က်န္အမႈအားလံုးမွာ ေျခာက္လျပစ္ဒဏ္ မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ အျမန္ဆံုးေရးလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ခ်မ္းၿငိမ္း(ျမစ္မခ)

 

Date: 
Tuesday, February 14, 2017