ေမာင္ေတာခ႐ိုင္၌ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတခ်ဳိ႕ ႐ုပ္သိမ္းသြားျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားလုံျခံဳေရးစိုးရိမ္ေန

Tuesday, October 31, 2017 - 12:00

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားခံခဲ့ရသည့္ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီး ေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအခ်ဳိ႕ ႐ုပ္သိမ္းသြားျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား လံုၿခံဳေရးကိုအထူးစိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း ေဒခံမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသ တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတို႔အထိုက္ အေလ်ာက္ရရွိလာၿပီျဖစ္၍ ေဒသတြင္း နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာက္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ားအနက္မွ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအခ်ိဳ႕ကို စစ္ ဆင္ေရးနယ္ေျမမွ စတင္ထုတ္ႏုတ္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ အရန္အျဖစ္အသင့္စုဖဲြ႔ ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ေအာက္တိုဘာ၂၅ရက္တြင္  သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ဒီေန႔အခ်ိန္အထိအၾကမ္းဖက္မႈ ကရွိေနဆဲပါ။ စစ္တပ္အေပၚမွာ ႏိုင္ငံ တကာဖိအားသက္ေရာက္ေနတဲ့ အေန အထားရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ႏိုင္ငံတကာ ျမင္ေနတဲ့ အေတြးအျမင္ကလက္ရွိေျမ ျပင္အေျခအေနႏွင့္ ကဲြလဲြေနတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကဘဂၤါလီလူမ်ဳိးေတြဘက္က ၀န္းရံေပးေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားအတြက္ စဥ္စားတဲ့ေနရာမွာ မထည့္ပါဘူး။ စစ္တပ္ဆုတ္ခြာသြားျခင္း ဟာ ေဒသခံလူနည္းစုရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေတြကို ဆက္လက္ၿပီးအၾကမ္းဖက္ခံရ ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကိုျဖစ္ေစႏိုင္တယ္” ဟုဘူးသီေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏ္ၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါေဒသတြင္ ARSA  အစြန္း ေရာက္အဖြဲ႔၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသတ္ျဖတ္ခံရ ကာေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ာလည္းရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ရြာဘက္ကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ေမးျမန္း ခဲ့ေတာ့ သူတို႔မွာစိုးရိမ္စိတ္ေတြရွိေန ၾကတယ္။ အဓိကဒီေနရာမွာတပ္ကို ပဲအားကိုးၿပီးေနထိုင္ေနၾကတယ္။ တပ္ မရွိတဲ့အခါအားငယ္တဲ့စိတ္နဲ႔ စိုးရိမ္ စိတ္ေတြျဖစ္ေနၾကတယ္”ဟု ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕မွၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖဦးေအာင္ေက်ာ္ၫြန္႔က ေျပာသည္။

ပန္လွေအာင္ (ျမစ္မခ)