ျပည္သူ့ေထာက္ခံမႈကိုရဖို့ စကားေျပာေကာင္း႐ုံနဲ႔မရပါဘူး

Tuesday, February 20, 2018 - 15:00

ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ၾက့ံခုိင္သန္စြမ္း ရန္ ျပည္သူမ်ား၏ေထာက္ခံမႈေပၚမူ တည္ၿပီး ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈကိုရရွိရန္ စကားေျပာေကာင္း႐ုံျဖင့္မရေၾကာင္း ႏုိင္ငံ ေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးဗဟုိတာ၀န္ခံ ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး သာေကတၿမိဳ႕နယ္႐ုံးခန္းဖြင့္ပြဲကို ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၁၈ ရက္တြင္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ဇဂၤမလမ္း၊ ၁/ထူပါ႐ုံရပ္ကြက္၌က်င္းပ ခဲ့ရာ ဦးကုိကိုႀကီးကအဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယင္းသို႔ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုရဲ႕ အေျခခံေက်ာ႐ုိးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီ၀င္အင္အားစုေဆာင္းတယ္ဆိုတာ ပါတီ၀င္အင္အားရခ်င္႐ုံသက္သက္မဟုတ္ ပါဘူး။ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ပါတီကဘယ္ ေလာက္၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္သလဲ၊ ျပည္သူ လူထုအတြက္ ဘယ္ေလာက္ကိုယ္စားျပဳ ေပးႏုိင္သလဲဆုိတာ တကယ့္အႏွစ္သာရ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီ၀င္အင္ အားစုစည္းတယ္ဆိုတာအေရအတြက္ရ ေအာင္စုစည္းတာထက္ဘယ္ေလာက္မ်ား မ်ားအက်ဳိးေဆာင္ေပးႏုိင္သလဲဆိုတာကို သက္ေသျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ကို သခင္ဘေသာင္းကကာတြန္းေလးနဲ႔ ပုံေဖာ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ လွည္းေပၚမွာစီးေန တာျပည္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးၿပီး ႐ုန္းေနရတာအစိုး ရျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဆိုတာေယဘုယ်ေျပာရရင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ဖို႔အတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရဖို႔ အတြက္ ျပည္သူေတြဆီမွာ အခြင့္အာဏာ ေတာင္းယူရတာျဖစ္ပါတယ္။ ၾကည္ ၾကည္ျဖဴျဖဴနဲ႔ခုိင္းၿပီဆိုရင္ ျပည္သူေတြကို လွည္းေပၚတင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔႐ုန္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက ေနာက္က ေန အစိုးရသြားေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းမွား ေနၿပီဆိုရင္ ေရွ႕သြားခုိင္းတာ၊ ဘယ္ေကြ႕ ခုိင္းတာ၊ ညာေကြ႕ခုိင္းတာကိုျပည္သူက ခုိင္းပါမယ္။ အဲဒါကၽြန္ေတာ္တုိ႔ယုံၾကည္ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ဒီမုိကေရစီရဲ႕အႏွစ္သာရပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ၾကံ့ခိုင္ သန္စြမ္းဖို႔ဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ႕ေထာက္ ခံမႈေပၚမူတည္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ေထာက္ ခံမႈကိုရဖို႔ဆိုတာ စကားေျပာေကာင္း႐ုံနဲ႔ မရပါဘူး။ လက္ေတြ႕ဘယ္ေလာက္လုပ္ ႏိုင္သလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာအကဲျဖတ္တာျဖစ္ ပါတယ္။ စကားေျပာေကာင္း႐ုံနဲ႔ရရင္ တစ္ပြဲထုိးပဲရပါလိမ့္မယ္။ ေရရွည္မရပါ ဘူး”ဟု ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။ သာ ေကတၿမိဳ႕နယ္႐ုံးခန္းဖြင့္ပြဲသို႔ ဒီမိုကေရစီ ျမတ္ႏုိးသူတစ္ရာေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ၿပီး တာ၀န္ခံမ်ားကလည္းအမွတ္တရ စကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။   ေဇာ္ျမင့္