ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရးကို သေဘာတူထားမွေတာ႕ ခြဲမထြက္ဘူးလို့ ေျပာတာပဲေပါ႕

ေဇာ္ျမင့္
Tuesday, June 6, 2017 - 18:30

NCA  ကတိက၀တ္ျဖစ္သည့္ျပည္ ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရးအခ်က္အား သေဘာ တူထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ခြဲမထြက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္  လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ဦးရန္ေက်ာ္ (ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ)က ေျပာၾကား  သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၉ ခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး UPDJC တြင္ သေဘာတူညီမႈရၿပီးသား ျဖစ္သည့္ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ ၂၁ ခ်က္မွာ ၁၂ ခ်က္သာညႇိႏႈိင္းႏုိင္ခဲ့၍ ျပည္ ေထာင္စုမွခြဲမထြက္ေရးစကားရပ္အပါ အ၀င္အခ်က္အခ်ဳိ႕အားဆုိင္းငံ့ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

NCA  စာခ်ဳပ္၏အခန္း(၁) တြင္ ဒုိ႔ တာ၀န္အေရးသုံးပါးပါရွိၿပီး ျပည္ေထာင္ စုမၿပိဳကြဲေရးဟူသည္ကိုသေဘာတူထား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူျဖစ္ခ်င္တာကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္တာမ်ားကို တရားေသကိုင္စြဲမထား သင့္ေၾကာင္း ဦးရန္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

“ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရးတို႔အေရး ကိုသေဘာတူၾကလို႔ပဲ။ ဒီ NCA ကို ၂၀၁၅ မွာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီ စကားရပ္ကို အထူးတလည္ျပန္႔ထည့္တာ ပါၿပီးသားကိုေနာက္တစ္ခါထပ္လုပ္တဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ မပါရေသးတဲ့ ကိစ္ၥ မ်ဳိးကိုလုပ္တာဆုိရင္ေတာ့ တစ္မ်ဳိးေပါ့ ေလ၊အခုဟာကပါၿပီးသား၊အတည္ျပဳၿပီး သား၊ သေဘာက်ၿပီးသားေလ။ဒါေၾကာင့္ သူျဖစ္ခ်င္တာ၊ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာေတြကို တရားေသကိုင္စြဲၿပီးေတာ့ မလုပ္ၾကဘဲနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားတုိင္းရင္းသားျပည္ သူမ်ားအတြက္ျဖစ္သင့္တာကိုပဲေရွး႐ႈၿပီး ေတာ့ အလုပ္လုပ္ၾကရင္ေကာင္းလိမ့္မယ္  လို႔မွတ္ခ်က္ေပးခ်င္တယ္။ ကိုယ္ထိုးၿပီး သား NCA  စာခ်ဳပ္ႀကီးကိုအေလးဂ႐ုျပဳ ၾကပါလို႔ပဲေျပာခ်င္တယ္။ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရးဆုိတာခြဲထြက္မွၿပိဳကြဲမွာေလ။ မၿပိဳကြဲေရးကိုသေဘာတူမွေတာ့ ခြဲမထြက္ ဘူးလို႔ေျပာတာပဲေပါ့”ဟု ဦးရန္ေက်ာ္က ဆုိသည္။

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဖိုရမ္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ေဒၚနန္ေရာ္ (ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း) ကလည္း ျပည္ေထာင္  စုမွခြဲမထြက္ရဆုိသည္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ တြင္ ပါ၀င္ၿပီး သားျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ “၂၀၀၈ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ မွာ ခြဲမထြက္ရဘူးဆို တာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပုဒ္မ ၁၀ မွာပါတဲ့ ကိစၥတစ္ခုကို ဒီစာခ်ဳပ္မွာ ျပန္ ထပ္ထည့္ခ်င္တာတစ္ခုေပါ့။ ဒါ ၂၀၀၈  ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ တာ၀န္အရေျပာတယ္ လို႔ျမင္ပါတယ္။ NCA မွာ ကတိက၀တ္ ပါၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ေသြးသစ္ထပ္ ေလာင္းစရာမလိုဘူးထင္ပါတယ္”ဟု ေဒၚနန္ေရာ္ (ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း) ကဆုိ သည္။ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္က ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ ၌ ျပဳလုပ္သည့္ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ေက်ာ့ ျပန္စစ္ ၆ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား၌ မီဒီ ယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္၎င္းတို႔၏ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးသေဘာထားမ်ားကိုေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။                        ေဇာ္ျမင့္