ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခ်င္တယ္ဆုိရင္ ေလာကပါလတရားျဖစ္သည့္ တန္းတူမႈ၊ တရားမွ်တမႈ စသည္႕ ညီတူညီမွ်ရရွိမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏုိင္မည္ ပါးစပ္ႏွင့္ ေျပာမေနဘဲ စိတ္ႏွလံုးသားႏွင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မွသာရရွိႏုိင္မည္

Tuesday, August 14, 2018 - 17:00
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ လိုၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခ်င္ပါက ေလာက ပါလတရားျဖစ္သည့္ တန္းတူမႈ၊ တရားမွ် တမႈ၊ ညီတူညီမွ်ခံစားမႈမ်ဳိးရရွိၾကမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိသည့္ အႏွစ္သာရကို ရရွိ ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါးစပ္ႏွင့္ေျပာမေနဘဲ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္မွသာ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိ မည္ဟု ၈၈ ကရင္မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား မ်ား လူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းဥက္ၠ႒ဦးေစာ ေမာင္ႀကီးက ေျပာဆိုသည္။
““ႏုိင္ငံေတာ္ကလည္း တိုင္းရင္းသား မ်ားဆီက ဘာရမလဲဆိုတဲ့ စိတ္မထားဘဲ ငါတို႔ႏုိင္ငံသားေတြ၊ ငါတို႔တိုင္းရင္းသား ေတြပဲဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ငါတို႔ ဘာေပးရင္ ေကာင္းမွာလဲဆိုတာကို အရင္စေတြး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ ေရဆို တာက အျမင့္ကစီးဆင္းတာပါ၊ မိမိကိုယ္ မိမိ မိဘဆိုသည့္အသိရွိမည္ဆိုလွ်င္ သား သမီးဆီက ဘာမွမေမွ်ာ္လင့္အားမကိုးဘဲ ဒီသားသမီး၊ တိုင္းရင္းသားႏုိင္ငံသားေတြ တိုးတက္ဖို႔ ဘယ္လိုေပးဆပ္ရင္ေကာင္း မလဲဆိုတာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္””ဟု ဦးေစာေမာင္ႀကီးက ေျပာဆုိသည္။
အသီးစားခ်င္ရင္ အပင္စိုက္ရမည္။ အရိပ္လိုခ်င္လွ်င္ အပင္စိုက္ရပါမည္။ အပင္စိုက္ရင္ေတာ့ အခ်ိန္လုပ္အား ခမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရပါမည္။ မိမိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသည့္အေပၚ မူတည္ကာ ျပန္လည္ခံစား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ မိမိတို႔အမ်ဳိးသား ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွာ သမုိင္းအမွန္ ကို ေနာင္လာေနာင္သားမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္ အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ၆၈ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားႏွင့္ကရင္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ေစာဘဦး ႐ုပ္တု ဖြင့္ပြဲက်င္းပရာ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံ့ ၿမိဳ႕ဆုိဒ္မူတိုင္ေက်းရြာ၌၈၈ကရင္မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏လူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ဥက္ၠ႒ ဦးေစာေမာင္ႀကီးက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။   
          ဒလျမင့္သိန္း