ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားပိုမိုၾကံဳေတြ႔လာႏုိင္ဟုဆို

ၿဖိဳးေအာင္
Tuesday, June 13, 2017 - 09:45

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း ျဖင့္သြားရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳ ေတြ႕ေနၿပီး ဆက္လက္၍ ပိုမိုခက္ခဲမႈ မ်ားရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPD JC)  မွ အတြင္းေရးမွဴး၊တအာင္းပေလာင္ အမ်ဳိးသားပါတီေကာ္မတီ၀င္ဦးတာလွေဖ က ဇြန္ ၁၁ ရက္ ျပဳလုပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ လူထုအသံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ေျပာ သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ၂၀၀၈  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲမ်ားရင္ဆုိင္ ၾကံဳေတြ႕လာမည္ဟုႀကိဳတင္တြက္ဆထား ၿပီး ဆက္လက္၍ အခက္အခဲမ်ားပိုမိုၾကံဳ ေတြ႕လာႏုိင္ေၾကာင္း ၎င္းကဆုိသည္။

“လက္သီးဆုပ္ထားတဲ့ လက္ေတြက လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ဖို႔ခက္ပါတယ္။ အဲဒီ ဥပမာလိုပါပဲ။ ဆုပ္ထားတဲ့ လက္သီးေတြ ကို ေျပေလ်ာ့သြားဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ၀ိုင္း ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားရမယ့္အေနအထားျဖစ္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာေပးဆပ္မႈေတြ ရွိမယ္။ မေျပခ်င္တဲ့ လက္သီးဆုပ္ေတြရွိ တဲ့အတြက္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲကေတာ့ ၾကံဳရဦးမွာပါ”ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူး တြဲေကာ္မတီ (UPDJC)  မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတာလွေဖကေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစ္ၥတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေနရာအႏွံ႔၊ေဒသအႏွံ႔က်င္းပခြင့္ရမွသာ ျပည္သူလူထုအသံအား လႊမ္းျခံဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတာလွေဖကဆက္လက္ ေျပာသည္။

“ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးမွာကၽြန္ေတာ္ ေျပာင္းျပန္ေတြးၾကည့္တယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  ျဖစ္တည္သြားရင္တပ္မေတာ္ ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းကိုႏုတ္မယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္တည္ သြားရင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကိုျပင္မယ္။ အဲဒါမျပင္ခ်င္တဲ့သူက၊မထြက္ခ်င္တဲ့သူက ပန္းတုိင္ကိုမေရာက္ေအာင္မသြားခ်င္တဲ့ တစ္ေယာက္က တရြတ္တုိက္သြားေနရင္ ေျပးတဲ့သူကို အေထာက္အပံ့ မျဖစ္ဘဲ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတယ္”ဟု ဦးတာ လွေဖကထပ္ေလာင္းေျပာဆုိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံ ျပင္ဆင္ေရး လမ္း  ေၾကာင္းသြားရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ အား ဦးစားေပးျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရွိမွသာ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္မည္ ဆုိသည့္အေပၚတြင္ ေ၀ဖန္မႈႏွင့္ ေျပာဆိုမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေန ေၾကာင္း သိရ သည္။

“ေနာက္တစ္ခုက ဂ်ာေအးကိုသ႔ူ အေမ႐ိုက္တဲ့ျပႆနာ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ႏုိင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ႀကီးကေျပာ တယ္။ တစ္ခါဖြဲ႕စည္းပုံျပင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမယ္လို႔ေျပာေတာ့ဒါက ၾကက္ဥနဲ႔ ၾကက္မျပႆနာ။ ဖြဲ႕စည္းပုံကို အရင္ျပင္ မလား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရင္လုပ္မွာလား။ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မး္ေရး ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္အသက္ထက္ႀကီးတယ္။  ႏွစ္ ၇၀ ေလာက္ကျဖစ္လာတဲ့ဟာ။ဒီဟာ  ကေဆြးေႏြးစရာရွိတာေဆြးေႏြး။တစ္ဖက္ ကလည္းဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ေရးကို ၿပိဳင္တူခ်ဥ္းကပ္ ရမယ့္ကိစ္ၥပါ။ဒါၿပီးမွ ဒါဆုိၿပီး ကိုယ့္ေျခ ေထာက္ကိုေတာ့ ႀကိဳးခ်ည္တာမ်ဳိးေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး”ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈအဖြဲ႕အစည္းမွဦးကိုကို ႀကီးကဆုိသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္း ေၾကာင္းမွရရွိလာေသာရလဒ္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းအေျခခံဥပေဒျပင္ေရးလမ္းေၾကာင္း တြင္းဆက္စပ္၍လုပ္ရမည့္လမ္းေၾကာင္း မ်ားရွိေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးကဆက္လက္  ေျပာသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တစ္ၿပီးမွ ႏွစ္ၿပီးမွ သုံးဆို ၿပီးေတာ့ အေသသြားခ်လုိက္တာမ်ဳိးဆုိရင္ တစ္မၿပီးမခ်င္း ႏွစ္လုပ္လို႔ မရဘူး။ သုံး၊   ေလးဆိုတာ အေ၀းႀကီး ျဖစ္သြားၿပီ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ကိုယ့္ေျခေထာက္ကိုယ္ႀကိဳး မခ်ည္ပါနဲ႔။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းလုပ္လို႔ရ ေနတာေတြရွိေနပါတယ္”ဟု ဦးကိုကိုႀကီး ကထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္ စဲေရးသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ (NCA)  အပိုဒ္ ၂၂ (ဃ) တြင္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္အားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းၿပီးပါက အေျခခံဥပေဒအပါအ၀င္ ဥပေဒအားလုံးျပင္ဆင္၍ရႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) မွ ဦးမင္းေက်ာ္ေဇယ်ဦး၏ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။              ၿဖိဳးေအာင္