ႏုိင္ငံသားအားလံုး အလုပ္အကိုင္ရႏိုင္ေစေသာဗ်ဴဟာ

Author: 
Admin
Date: 
Thursday, July 28, 2016

ႏုိင္ငံသားအားလံုး အလုပ္အကိုင္ရႏိုင္ေစေသာဗ်ဴဟ

ယခုအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ႏုိင္ငံသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားစြာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြမွာ မ်က္ႏွာ ငယ္စြာနဲ႔ ပင္ပန္းဆင္းရဲတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ခ လစာနည္းနည္းနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေနၾကရပါတယ္။ သူတို႔ မေပ်ာ္ပါဘူး။ မၾကာမီကာလက အေမစု ထိုင္း ႏုိင္ငံကိုသြားေတာ့ သားတို႔၊ သမီးတို႔အိမ္ျပန္ခ်င္ ပါတယ္အေမဆိုၿပီး ေျပာၾကသံေတြၾကားရေတာ့ မ်က္ရည္၀ဲၾကရပါတယ္။
တကယ္ေတာ့လည္း အခ်ိန္တန္အိမ္ျပန္ၾကရ မယ္ဆိုတာကေတာ့ မွန္လြန္းလွတဲ့ အမွန္တရားတစ္ ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခက္အခဲမ်ားစြာကို ေျဖ ရွင္းရဦးမယ္။ ျဖတ္ေက်ာ္ရပါဦးမယ္။ လူ ၅ ဦး ေလာက္ႏုိင္ငံျခားက ျပန္လာတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ လူ သိန္းဂဏန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားျပန္လာရင္ အမိႏိုင္ငံ မွာ ဘယ္သူကအလုပ္အကိုင္ေပးမွာလဲဆိုတာဟာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပဲျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီျပႆနာဟာ ေျဖရွင္းဖို႔ခက္ေပမဲ့ ေျဖရွင္းလို႔မရႏုိင္တဲ့ ျပႆနာတစ္ ခုေတာ့ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။
လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေပၚလစီ HR Policy အေၾကာင္းနည္းနည္းပါးပါးတင္ျပရရင္ HR နယ္ပယ္လို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔ ကုမ္ၸဏီမ်ား၊NGO မ်ား၊ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရးကိစ္ၥ၊ ရာထူးတိုးကိစ္ၥ၊ ေဘာနပ္စ္တြက္တာေတြ စသျဖင့္ ဌာနတြင္း၀န္ထမ္း စီမံခန္႔ခြဲၾကတာေတြကို ေျပးၿပီးျမင္ေယာင္ၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကုမ္ၸဏီအဆင့္၊ အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္မဟုတ္ ဘဲ ႏုိင္ငံအဆင့္ HR Management ဆိုတာရွိပါေသး တယ္။
ဥပမာတစ္ခုေျပာရရင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဆရာ၀န္ နယ္ပယ္မွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ေဆးကုလိုင္စင္ ဂ်ပန္(ဆမ) ရဖို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားဆရာ၀န္ျဖစ္ရမယ္လို႔ ေပၚလစီ ေရးဆြဲထားရင္ ဂ်ပန္ထက္နည္းပညာျမင့္တဲ့ ႕ဳ လို ႏုိင္ငံမ်ိဳးက ေတာ္၀င္သမားေတာ္ႀကီးေတြဟာ ဂ်ပန္ မွာ ေဆးကုခြင့္မရႏိုင္ဘူး။ ဒါဟာဆိုရင္ ဂ်ပန္က မိမိတို႔ႏုိင္ငံသားဆရာ၀န္ အလုပ္လက္မဲ့မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ထားတာျဖစ္တယ္။
အဲဒါက Country Level HR Policy တစ္ခုပါ။ စင္ကာပူႏုိင္ငံရဲ႕ လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲပံုက ေတာ့ ဒီလိုပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၄၀ ေလာက္ကဆိုရင္ စင္ကာပူမွာ ဥပမာ-အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္ သိပ္ရွား တယ္ဆုိပါစို႔။ ဒါဆိုရင္ စင္ကာပူတက္ၠသိုလ္မွာ ႏိုင္ငံ ျခားက ဆရာေကာင္းေကာင္ငွားၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ က လူေတာ္ေတြ အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္းလာတက္ ႏုိင္ေအာင္ အစိုးရရဲ႕စေကာလားရွစ္တို႔၊ ေခ်းေငြတို႔ ေပးလိုက္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရရင္ သူတို႔ႏိုင္ငံ မွာ ဘယ္ႏွႏွစ္အလုပ္လုပ္လို႔ စာခ်ဳပ္ျပည့္ရင္ သူ႔ ဆီမွာ ဆက္လုပ္ခ်င္လည္း လုပ္၊ မလုပ္ခ်င္လည္း ျပန္ေပါ့။ ေပ်ာ္လို႔ဆက္လုပ္ေတာ့လည္း အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ PR တို႔၊ ႏုိင္ငံသားခံယူခြင့္တို႔ရၾကၿပီး ပညာရွင္ေတြ တုိးပြားကုန္တယ္။
တစ္ဖန္ သူနာျပဳနယ္ပယ္မွာ ေလွ်ာက္ ထားသူရွားေနရင္ သူနာျပဳတက္ၠသိုလ္မွာ စေကာ လားရွစ္ေပးၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြ ေခၚၿပီးစာခ်ဳပ္နဲ႔ ဘယ္ႏွႏွစ္လုပ္ရမယ္ဆိုတာရွိတယ္။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ သူနာျပဳအေရအတြက္ လံုေလာက္ သြားရင္ သူနာျပဳတက္ၠသိုလ္ေပးတဲ့ စေကာလားရွစ္ အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့လိုက္မွာပါ။
အဲဒီလို လုပ္တဲ့လုပ္ဟန္က Country Level HR Management ျဖစ္ပါတယ္။Labour Market ေခၚ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ကို အစိုးရက၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္တာကို Goverment Intervention လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲပံုကိုျမင္ရလို႔ Visible Hand(ျမင္ရေသာလက္)လို႔ ေခၚပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာကေတာ့ အဂၤလိပ္ေခတ္က BA. BCS ေအာင္ရင္ ၿမိဳ႕အုပ္ျဖစ္တယ္။ ၿမိဳ႕အုပ္ေတြ ေကာင္းစားေတာ့ ဟိုလူကၿမိဳ႕အုပ္လုပ္ခ်င္၊ ဒီလူက ၿမိဳ႕အုပ္လုပ္ခ်င္နဲ႔ ၿမိဳ႕အုပ္လိုင္းမွာ စုၿပံဳတိုးၾကတယ္။ တစ္ဖန္ ၁၉၆၂ ခုေနာက္ပိုင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းတျဖည္း ျဖည္းတက္ေတာ့ လခစားက ေခတ္မေကာင္းေတာ့ ဘဲ ကုန္သည္လုပ္ငန္းေတြလည္း ျပည္သူပိုင္သိမ္းခံ ရေတာ့ ကုန္သည္ေတြ၊ လခစားေတြေခတ္မေကာင္း ဘဲ ဆရာ၀န္ကေတာ့ ေဆးကုခန္းမွာ ၀င္ေငြေကာင္း ၾကေတာ့ ဆရာ၀န္လိုင္းမွာ လူေတြစုၿပံဳတိုးၾကျပန္ ပါတယ္။ တစ္ဖန္ ဆရာ၀န္ေတြမ်ားလာၿပီး သေဘၤာ သားက ေဒၚလာနဲ႔ လခရလို႔ အဲဒီေခတ္က ကား သြင္းခြင့္ရျပန္ေတာ့ ဟိုလူက သေဘၤာသားလုပ္ခ်င္၊ ဒီလူက သေဘၤာသားလုပ္ခ်င္ျဖစ္ၾကျပန္ပါတယ္။ ၀ါသနာပါလို႔လုပ္ခ်င္တာလည္း ရွိပါတယ္။
အဲဒီလိုျဖစ္စဥ္ေတြျဖစ္တာ အစိုးရက စီမံတာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
ေဒါက္တာထြန္း၀င္း
အျပည့္အစံုကုိ ၾကာသပေတးေန႔ထြက္ Hot News Journal တြင္ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္