ႏုိင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ရန္ ဦးတည္ခ်က္မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္

Tuesday, June 26, 2018 - 18:30
ႏုိင္ငံေရးပါတီေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ အမည္၊ အလံ၊ အမွတ္တံဆိပ္တု႔ိ ကန္႔ ကြက္ခံရသျဖင့္ ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထား ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္က အေၾကာင္းၾကားထားသျဖင့္ ရွစ္ ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီအမည္ ပယ္ဖ်က္ခံ ထားရသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီ(ဗဟုိ)က တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေခၚ ယူကာ ပဏာမစံုညီအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းပဏာမစံုညီအစည္းအေ၀းကုိ ေတာင္ဥက္ၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ ၉ ရပ္ကြက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီ(ဗဟုိ)႐ံုး၌ ဇြန္ ၂၄ ရက္ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျဖစ္ၿပီး တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၅၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
လူတစ္စုကဆံုးျဖတ္ၿပီးမွ အသိေပး သည့္ပံုစံမဟုတ္ဘဲ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အတတ္ႏုိင္ဆံုး သေဘာထားရယူၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္သည့္ ဒီမုိကေရစီအေလ့အက်င့္ အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ ဦးတည္ခ်က္ကုိ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ သႏ္ၷိ႒ာန္ ခ်ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီတာ၀န္ခံဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာသည္။
““အားလံုးက ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ျဖတ္ သန္းခဲ့ၿပီးေတာ့ မုိးထဲေရထဲမွာ အခက္ အခဲမ်ဳိးစံုကို ရင္ဆုိင္ခဲ့ၿပီးတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခု ကၽြန္ေတာ္ တို႔အမုိးနဲ႔အကာနဲ႔ ၾကံဳရတဲ့ အခက္အခဲ ေလာက္ကေတာ့ သိပ္မႈေနမွာမဟုတ္ဘူး လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ပါတီထူေထာင္ဖုိ႔ စၿပီးႀကိဳးစားကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့မူဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ လုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ လူတစ္စုနဲ႔ ကိုယ့္ဘာကုိယ္ဆံုးျဖတ္ၿပီးမွ အသိေပးတယ္ဆိုတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အတတ္ႏုိင္ဆံုး သေဘာထားရယူၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္တယ္ဆုိ တဲ့ ဒီမုိကေရစီအေလ့အက်င့္ကုိ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုလုိ အစည္းအေ၀းေခၚရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္တု႔ိ ႏွစ္သံုးဆယ္လံုးလံုး ဘာဆုိင္း ဘုတ္မွ ဘာအမုိးအကာမွမရွိဘဲနဲ႔ ၾက့ံၾကံ့ ခံၿပီးေတာ့ ရပ္တည္ခဲ့တယ္။ အခုဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ အဆင့္တစ္ဆင့္ကုိ ကူး ေျပာင္းေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီထူေထာင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕အယူအဆ၊ ကုိယ့္ရဲ႕ စိတ္ေစတနာေတြ၊ ကုိယ့္ရဲ႕စိတ္ကူးစိတ္ သန္းေတြကုိ ေျပာဆုိႏုိင္တဲ့ စင္တစ္ခု၊ စပီ ကာတစ္ခုရဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္ ဦးတည္ခ်က္ ကုိေတာ့ မေပ်ာက္ေအာင္၊  မျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားဖုိ႔ သႏ္ၷိ႒ာန္ခ်ထားတယ္ဆုိတာ ေျပာခ်င္ပါ တယ္””ဟု ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာသည္။
ယင္း ပဏာမစံုညီအစည္းအေ၀း တြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက အမည္၊ အလံ၊ အမွတ္ တံဆိပ္တုိ႔ေျပာင္းလဲေပးရန္ႏွင့္ ဇူလုိင္ ၈ ရက္တြင္ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕၌ လူတစ္ရာေက်ာ္ တက္ေရာက္မည့္ စံုညီအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး  ဆံုးျဖတ္သြားရန္ သေဘာထားေပးၾကေၾကာင္း သိရသည္။
အစည္းအေ၀းအၿပီး မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ “အေရးႀကီးတာက နာမည္ ထက္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီမူ၀ါဒ၊ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္ေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လမ္းစဥ္ေတြ ေပၚလာဖုိ႔၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔က အဓိကျဖစ္တယ္””ဟု ဦးကုိကုိ ႀကီးကဆုိသည္။
ေကာ္မရွင္က  ေပးထားသည့္ ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္ျဖစ္ သျဖင့္ ၈ ရက္အစည္းအေ၀းၿပီးသည္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔သြားေရာက္၍ေရြးခ်ယ္ လုိက္သည့္ ပါတီအမည္သစ္၊ အလံ၊ တံဆိပ္တို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။                      ေဇာ္ျမင့္