ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ေနစရာရရွိေရး ဘ၀တူအခ်င္းခ်င္းကူညီ

Tuesday, February 13, 2018 - 11:45

အမွန္တကယ္ ခုိကုိးရာမဲ့ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ေနထုိင္ေရးအတြက္ ေျမေနရာမ်ား ၀ယ္ ယူရန္တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္BG  ေသြးအကူ အညီေပးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အျဖဴေရာင္လက္ မ်ား ပရဟိတအဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဂ်ဳိးျဖဴခန္းမ၌ အခမဲ့စင္တင္ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ က်င္းပၿပီး အလွဴေငြမ်ား ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခုိကုိးရာမဲ့သူ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္း သားေဟာင္းမ်ားကုိ ေျမကြက္ႏွင့္ အိမ္ မ်ား ေပးေ၀သြားႏုိင္ရန္ ႏွလံုးသားခ်င္း တူသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း မ်ား၏အားကုိ အမ်ားအျပား လုိအပ္ ေၾကာင္း သိန္းတစ္ရာ မတည္၍ ေျမသံုး ဧက၀ယ္ယူထားသည့္ BG ေသြးအကူ အညီေပးေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဦးသက္ ဦးက ေျပာသည္။

““ႏုိင္က်ဥ္းေတြထဲမွာ စီးပြားေရး ေျပ လည္သူလည္း ရွိတယ္။ မေျပလည္သူ လည္းရွိတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ မေျပ လည္ၾကပါဘူး။ သူတုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ႏွလံုးသားတူတဲ့ သူေတြစုမိၿပီးေတာ့ ဒီအေတြးေလးကုိရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေနရာတစ္ခု ဖန္တီးမယ္။ တကယ္ ခုိကုိးရာမဲ့တဲ့ ႏုိင္က်ဥ္းေတြကလည္း ၀ုိင္း ၀န္းၾကပါလိမ့္မယ္။ မၾကာခင္မွာ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေအာင္ ေကာ္မတီဖြဲ႕ပါ မယ္။ ဒီေန႔လုပ္တဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေလးက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေခါင္းေလာင္းတီးလုိက္ တာပါပဲ။ အစုိးရအပါအ၀င္ နားလည္မႈ ရွိတဲ့သူေတြအားလံုးကုိ ေခါင္းေလာင္းတီး လုိက္တာပါ။ အစုိးရအဖြဲ႕ထဲမွာ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ဘ၀ခ်င္းတူတဲ့သူေတြ အမ်ား ႀကီးရွိပါတယ္။ ဘ၀ေတြေတာ့ တူခဲ့ၾက တယ္။ ဒီအေပၚမွာ နားလည္မႈေရာ ဘယ္ေလာက္အထိ တူညီႏုိင္မလဲ ႏွလံုး သားခ်င္းတူတဲ့ ႏုိင္က်ဥ္းေတြရဲ႕ အားကုိ အမ်ားႀကီး လုိပါတယ္”” ဟု ဦးသက္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကုိ ၀ါး႐ံုပင္ ေဖာင္ ေဒးရွင္း၊ သာယာ၀တီေထာင္ ႏုိင္က်ဥ္း ေဟာင္းမ်ား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈအဖြဲ႕၊ 5J Club  ႏွင့္ အျဖဴေရာင္လက္ မ်ား ပရဟိတအဖြဲ႕တုိ႔ကလည္း ပူးေပါင္း ကူညီလ်က္ရွိၿပီး ေျမေနရာမ်ား ၀ယ္ယူ ရာတြင္ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီ၀င္မ်ားက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾက ေၾကာင္း၊ ပါ၀င္လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားအေန ျဖင့္ ဦးသက္ဦး (ဖုန္း-၀၉၅၀၂၈၃၀၀)၊ ဦးကုိကုိေအာင္ (ဖုန္း-၀၉၂၅၄၆၁၄၀၄၈) တုိ႔ထံ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္ျမင့္