အႏုပညာႏွင့္ဖက္ရွင္

ဒီမိုကေရစီ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္အတြက္ “တိမ္ျပာေသာေန႔” ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို တုိက္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ဆဲေနရာမ်ားတြင္ ဇြန္ ၁ရက္မွ စတင္ ၍ လူအင္အားေထာင္ေက်ာ္အသံုးျပဳ ကာ သြားေရာက္႐ိုက္ကူးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါင္းလြဏ္းထံမွ သိရသည္။

အႏုပညာရွင္အမ်ားစုအေနျဖင့္ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္မ်ား လက္ ထက္ကတည္းက အခြန္မေဆာင္ခဲ့ၾကသ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အႏုပညာေလာ ကအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ႏိုင္မႈ အပိုင္းတြင္ အားနည္းေနေၾကာင္း ဒါ ႐ိုက္တာ ၀ိုင္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။
““ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရကို ဒါလုပ္ေပး ပါလို႔ေျပာေနရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘယ္ေလာက္သူတို႔ကိုေပးထားလို႔လဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေပးမွ သူတို႔ကလုပ္လို႔ရ မွာပါ။ Computer Pre-Cash Systemကို ႐ံုတိုင္းမွာလုပ္ရင္ တစ္ပတ္အတြင္း လုပ္လို႔ရေပမဲ့ မလုပ္ၾကဘူး။ အဲဒါ အခြန္ေရွာင္ခ်င္လို႔ပါ”” ဟု ဒါ႐ိုက္တာ ၀ိုင္းက ေျပာသည္။ ႐ုပ္ရွင္ရံုမ်ားတြင္ အဆိုပါ Computer Pre-Cash System ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ၾကည့္ရႈသည့္ ပရိသတ္အေရအတြက္၊ ဇာတ္ကားမွရရွိ သည့္ ၀င္ေငြအမွန္ကို သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ံုအနည္းငယ္ကသာ အဆိုပါစနစ္ကို က်င့္သံုးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ာနယ္ဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အစိုးရကို ေဝဖန္ေထာက္ျပရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဂ်ာနယ္ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းက အစိုးရကိုေထာက္ျပခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ အစိုးရကို ေဝဖန္ ေထာက္ျပသည့္ ဂ်ာနယ္ရွားပါးေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။