အင္တာဗ်ဴး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပဲြမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနျခင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Yangon Watch အဖဲြ႕ တည္ေထာင္သူ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္းျဖစ္သူ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။

ငါမပါ ဘယ္ဟာမွမၿပီး
ငါခ်ည္းေတာ့လည္း ဘယ္ဟာမွမၿပီး၊
မင္းမပါ ဘယ္ဟာမွမၿပီး
မင္းခ်ည္းေတာ့လည္း ဘယ္ဟာမွမၿပီး၊
သူမပါ ဘယ္ဟာမွမၿပီး
သူခ်ည္းေတာ့လည္း ဘယ္ဟာမွမၿပီး၊
မင္း၊ သူ၊ ငါ လူတကာစံုပါမွ
အလံုစံုၿပီး။
လြန္စြာႏွစ္ၿခိဳက္ဖို႔ေကာင္းေသာ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ထက္ကဲ၍ အနက္အဓိပ္ၸာယ္ကို ေလ့လာခံယူမွတ္သားဖြယ္အျဖစ္ နာယူၾကမည္ဆိုပါ လွ်င္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ပတ္ သက္ေနေသာ ကဗ်ာရွင္၏ အေတြးအေခၚ အယူ အဆတစ္ရပ္ဟုလည္း အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ခ်င္ပါ သည္။
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားစြာက မွတ္စုစာအုပ္တြင္ ေရးမွတ္ထားေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ကဗ်ာကို ယေန႔အမွတ္တရ သတိရစြာျဖင့္ ျပန္လည္ရြတ္ဆို ေနမိပါသည္။

ၿမိဳင္ႀကီးငူစစ္ေဘးေ႐ွာင္ျပည္သူမ်ားထံ စားေရရိက္ၡာမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္(DKBA) မွ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမုိေ႐ွးအား စက္တင္ဘာလ ၁၈ရက္ မနက္ပုိင္းတြင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသရွိ မယ္ေတာ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းထဲ၌ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ား ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၁ရက္မွ ၂၄ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းညီလာခံမွ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ၇ရပ္၊ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ ၅ရပ္၊ အတည္ျပဳခ်က္ ၃ရပ္၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၃ရပ္တို႔အား အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ပါတီဥကၠ႒သစ္ႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားကို အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါကိစ္ၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးခင္ရီႏွင့္ Hot News Journal ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈအား ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံအေပၚ “၀” အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးညီပလုပ္၏ အျမင္၊ ယူဆခ်က္မ်ားနဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။