ကိုယ္ခ်စ္တဲ့အစိုးရျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္မုန္းတဲ့အစိုးရျဖစ္ျဖစ္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးကိုေတာ့ တစ္ျပားသားမွေလွ်ာ့လုိ့ မရဘူး

ကိုယ္ခ်စ္သည့္ အစိုးရျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ မုန္းသည့္အစိုးရျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံသားအခြင့္ အေရးကို တစ္ျပားသားမွေလွ်ာ့၍မရ ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးရ ေတာ့မည့္အေနအထားျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားသမဂ္ၢအတြင္းေရးမွဴးဦးေဇာ္ရမ္း ကေျပာၾကားလုိက္သည္။ မတ္ ၅ ရက္ တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစုေပါင္း ၿပီး အလုံၿမိဳ႕နယ္သခင္ျမပန္းျခံေရွ႕မွမဟာ ဗႏ္ၶဳလပန္းျခံအထိလမ္းေလွ်ာက္၍ လႊတ္ ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည့္ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမူၾကမ္းအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ေျပာၾကား လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးကိုဘယ္လို အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔မွထိခိုက္လို႔မရဘူး။ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့အစိုးရျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ္မုန္းတဲ့ အစိုးရျဖစ္ျဖစ္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ေတာ့ တစ္ျပားသားမွေလွ်ာ့လို႔မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အခုေျပာေနရျခင္းက ႏုိင္ငံ သားအခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးေတာ့မယ့္အေန အထားျဖစ္ေနလို႔ေျပာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုၿငိမ္းစုစီဥပေဒဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏ္ၵ ျပဖို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုတင္တဲ့အခါမွာဘာေတြ ပါသလဲဆိုေတာ့ ဆႏ္ၵျပခြင့္မျပခြင့္ဟာ သူတို႔ကဆုံးျဖတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆႏ္ၵျပ ခြင့္ မျပခြင့္ဟာ သူတို႔နဲ႔ဘာမွမဆုိင္ပါ ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အခြင့္အေရးေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔နစ္နာတာေတြ လုိအပ္ခ်က္ ေတြအတြက္ဆႏ္ၵျပတာကို သူတိ႔ုကၾကား ကျဖတ္ၿပီးေတာ့ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒါဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ ကလြတ္လပ္စြာဆိုတဲ့အခ်က္ကုိ႐ိုက္ခ်ဳိးခံ ရတာျဖစ္ပါတယ္” ဟုဦးေဇာ္ရမ္းကဆို သည္။ ဆက္လက္ၿပီးႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး၊ တရားဥေပဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရး၊ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္ က်င့္တရားအက်ဳိးငွာမပ်က္စီးလွ်င္ဆို သည့္ စကားလုံးမ်ား၏ျမစ္ဖ်ားခံရာမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေဟာင္း ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“၂၀၀၈ ကိုျပင္မယ္လို႔ကတိျပဳၿပီး ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲကိုေရာက္သြားတဲ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕အစိုးရ၊ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕လႊတ္ ေတာ္ဟာ ၂၀၀၈ ကိုမျပင္ႏုိင္ေသးခင္မွာ ၂၀၀၈ ကတြင္တြင္သုံးထားတဲ့စကားလုံး ေတြကိုအသက္သြင္းၿပီး ဒီၿငိမ္းစုစီဥပေဒ ကိုတင္သြားလာတာေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕လႊတ္ေတာ္ကို ကၽြန္မတို႔ေမွ်ာ္ လင့္တာက က်န္ရွိေနတဲ့သက္တမ္းမွာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံကိုအုတ္ျမစ္ခ်ဖို႔အတြက္ ျပည္သူလူထုရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကိုအာမ ခံတဲ့ဥပေဒကိုပဲျပ႒ာန္းေစခ်င္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးကိုလုံး ၀ေဖာက္ဖ်က္တဲ့ဥပေဒေတြမျပ႒ာန္းေစ ခ်င္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာထားတာရွိ ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအရမလိုလားတဲ့သူေတြ ကို ဆင္ေျခေပးၿပီး ဖမ္းႏုိင္တဲ့ဥပေဒအား လုံးကိုျပင္ဆင္ဖို႔ ကၽြန္မတိုက္တြန္းပါတယ္ ဆိုၿပီး မိန္႔မွာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မ တို႔တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့လႊတ္ေတာ္ႀကီးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕မွာတမ္းေတြ၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြနဲ႔ဆန္႔က်င္စြာအင္မတန္ ဖိႏွိပ္တဲ့ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒၾကမ္းကိုတင္သြင္း လာတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚညိဳညိဳသင္း ကေျပာသည္။

ယင္းဆႏ္ၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ဒီမုိကေရ စီျမတ္ႏုိးသူလူအင္အား ၇၀၀ ေက်ာ္ပါ ၀င္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္း ၂၀၀ ေက်ာ္သေဘာတူထုတ္ ျပန္ခဲ့သည့္ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ လည္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကာကြယ္ေရး တို႔အေရး၊ မတရားဥပေဒဆန္႔က်င္ေရး တို႔အေရး၊ ၿငိမ္းစုစီျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရးတို႔အေရးဟုေႂကြးေၾကာ္သံ မ်ားတိုင္တည္ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဇာ္ျမင့္

 

Date: 
Tuesday, March 6, 2018