ကုကၠဳိင္းေရေလွာင္ကန္ႀကီး မထိခိုက္ေစရန္ အထပ္ျမင့္ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ျမရိပ္ညိဳစီမံကိန္း ေခတ္ၲဆုိင္းငံ့ေစၿပီး စစ္ေဆးလ်က္ရွိ

ေဇကမၻာကုမၸဏီက တာ၀န္ယူ ေဆာက္လုပ္သြားမည့္  အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးႏွင့္ သံုးထပ္ အေဆာက္အအံုတစ္လံုးတုိ႔ ပါ၀င္သည့္ ျမရိပ္ညိဳစီမံကိန္းသည္ကုက္ၠိဳင္းေရေလွာင္ ကန္ႏွင့္ နီးကပ္လ်က္ရွိေနသျဖင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈအင္ဂ်င္နီယာဌာနက ေျမတူးလုပ္ငန္းမ်ား ေခတၱဆိုင္းငံ့ေစၿပီး အေသးစိတ္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေရေလွာင္ကန္သည္ အက်ယ္ သံုးဧကခြဲ၊ အနက္ေပ ၂၀ ရွိသည့္ ေရ ေလွာင္ကန္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊ ေတာင္ၾကား(၁)ႏွင့္ (၂)ရပ္ကြက္တို႔ႏွင့္ ကပ္လ်က္တည္ရွိေနသျဖင့္ ေရႊေတာင္ ၾကားရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ားက ေရကန္  ထိခုိက္ပ်က္စီးသြားမည္ကုိ အထူးစုိးရိမ္ လ်က္ရွိေနၾကသည္။

““ဒီေနရာက အထပ္ျမင့္ေဆာက္ခြင့္ မရွိဘူးလုိ႔ သိရတယ္။ အခုၾကားရတာက ေဇကမ္ၻာကုမ္ၸဏီက ၂၄ ထပ္ ၁၂ လံုး ေဆာက္မယ္ၾကားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရပ္ကြက္ အထိနာမွာစုိးလုိ႔ဆုိတာထက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရျပႆနာတက္သြားမွာစုိး လုိ႔ေျပာတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမင္ေတြ႕ရ သေလာက္က ေရေတြစိမ့္ထြက္ေနတာ ႏွစ္ေနရာသံုးေနရာ ရွိေနၿပီ။ ဒီစီမံကိန္း ေၾကာင့္ စိမ္းလန္းစုိျပည္ေနခဲ့တဲ့ သက္ရင့္ သစ္ပင္ေတြလည္း ခုတ္လွဲခံလုိက္ရတယ္။ တာ၀န္ရွိသူေတြ ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ပါ တယ္””ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ကပ္လ်က္ ျခံ၌ ေနထုိင္သည့္ ကုိသန္း၀င္းက ေျပာသည္။

ယင္းကိစ္ၥအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာန၊ ဌာနခြဲမွဴး ဦးေအာင္ဆန္း၀င္းထံေမးျမန္းရာ ေဆာက္ လုပ္ခြင့္ရျခင္း၊ မရျခင္းမွာ ၎င္းအေနျဖင့္ ေျပာခြင့္မရွိေသာ္လည္း ေရေလွာင္ကန္ ကုိ ထိခုိက္မႈ ရွိႏုိင္မရွိႏုိင္ျခင္းအတြက္ အထူးစစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္းေျပာသည္။ ၎င္းနယ္ေျမမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း အထပ္ ျမင့္ေဆာက္လုပ္ခြင့္မျပဳသည့္ ကန္႔သတ္ နယ္ေျမတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္းက ေဆာက္လုပ္ရန္ တစ္ႀကိမ္ တင္ျပခဲ့ဖူးသျဖင့္ တားျမစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အဖဲြ႕၀င္(၇)အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ဦးခင္လႈိင္(ေဇာတိ က)က ေျပာသည္။

ေရႊေတာင္ၾကားရပ္ကြက္ေန ျပည္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းကိစၥအား ေဆြးေႏြး ရန္ ကုမၸဏီ၊ စည္ပင္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္တို႔အား ေတြ႕ဆံုခြင့္ေတာင္းထား ေၾကာင္းႏွင့္ ကုက္ၠိဳင္းေရေလွာင္ကန္ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လုပ္ငန္းဆုိင္း ငံ့ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရန္ စီမံ ကိန္းတာ၀န္ခံဦးထြန္း၀င္းဟန္ထံ ဆက္ သြယ္ေသာ္လည္း ဖုန္းေျဖဆုိျခင္း မရွိေပ။

ေဇာ္ျမင့္

 

Date: 
Tuesday, March 13, 2018