ကုိယ္႕လက္ေပၚ မီးပြားက်မွ ပူမယ္ဆုိတဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြ ေဖ်ာက္သင္႕ၿပီ

နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ ပေလာ့ေက်းရြာအုပ္စု ၁၀ရြာႏွင့္ ညီေနာင္၀ေက်းရြာအုပ္စု ခုနစ္ရြာမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ မုန္တုိင္းအႏ္ၲရာယ္က်ေရာက္ခဲ့ပါက အျမန္ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္ရန္ ေက်းရြာ ၁၇ရြာ ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ျဖတ္သန္းၿပီး ဘုိကေလး ကဒံုဧရာကားလမ္းသို႔ ထြက္ခြာႏုိင္မည့္ အက်ယ္ ၁၂ ေပ၊ အရွည္ ၄ မုိင္ခန္႔ရွိ ကြန္ကရစ္လမ္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ေအာင္လႈိင္ ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ကားလမ္းႏွင့္ တံတားမ်ား ျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကိုယ္ထူကုိယ္ထ နာဂစ္ထြက္ေပါက္စီမံကိန္းအား ေတာင္သူလယ္ သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူ ဦးေဇာ္ရမ္းက ကမကထျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေအာင္လႈိင္ေက်းရြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ႏွင့္ nile  ေဆာက္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးသာေအးတို႔အား နာယကအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ ၾကသည္။

““ဘုိကေလးက ကၽြန္ေတာ့္ဇာတိရြာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္က ရန္ကုန္မွာ ေနပါတယ္။ နာဂစ္ျဖစ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္မရွိပါဘူး။ အခု ဆယ္ႏွစ္ၾကာ လာတဲ့အထိ ထြက္ေပါက္လမ္း မေဖာက္ႏုိင္ေသးဘူး။ ဒီကလူေတြရဲ႕ စုိးရိမ္မႈ ကုိ ဘယ္သူမွ ေျဖေဖ်ာက္မေပးႏုိင္ေသးဘူး။ ေျပာခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ ကိုယ့္လက္ေပၚ မီးပြားက်မွပူမယ္။ သူမ်ားလက္ေပၚ မီးပြား က်တာကေတာ့ ဘာသိဘာသာပဲ ေနမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြရွိ ေနေသး တယ္။ ဒီစိတ္ဓာတ္ေတြေၾကာင့္ ႏွစ္ငါးဆယ္ ေျခာက္ဆယ္ေလာက္ အာဏာ ရွင္ေတြ လုပ္ခ်င္တုိင္းလုပ္တာကို ခံခဲ့ရတာ။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ့္လက္ေပၚ မီးပြားက်မွပူမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြေဖ်ာက္သင့္ၿပီလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္””ဟု ဦးေဇာ္ရမ္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစီမံကိန္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ဧရာ၀တီ တုိင္း အစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမတူး စက္ယႏ္ၲရားႏွင့္ အကူအညီမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ဦးသာေအး က ေထာက္ပံ့ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။               ေဇာ္ျမင့္

 

Date: 
Tuesday, February 27, 2018