က်ဳိက္မေရာအက်ဥ္းေထာင္တည္ေဆာက္ေနမႈ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီး

မြန္ျပည္နယ္၏ (က)အဆင့္ အႀကီး ဆံုးအက်ဥ္းေထာင္ကို က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕ နယ္၌ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္အထိ တည္ေဆာက္မႈ ၈၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္ နယ္အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“ေလာေလာဆယ္က်ိဳက္မေရာအက်ဥ္း ေထာင္ရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အုံေတြ တည္ေဆာက္လို႔ၿပီးတဲ့ အေနထားေရာက္ ေနၿပီ။ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာေတြလည္း ေဆာက္ထားၿပီးၿပီ။ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ ေရနဲ႔ မီး ဒီႏွစ္ခုေတာ႔မရေသးဘူး။ တည္ ေဆာက္မႈရာခိုင္ႏႈန္းက  ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ၿပီးၿပီ”ဟု မြန္ျပည္နယ္အက်ဥ္း ဦးစီးဌာနျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးဦးလင္းဗိုလ္ ေနာင္ကေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အက်ဥ္းသားဦးေရ ၁၀၀၀ ခန္႔လက္ခံႏိုင္ သည့္ (က)အဆင့္ ေမာ္လၿမိဳင္အက်ဥ္း ေထာင္ႏွင့္ သထံုၿမိဳ႕နယ္ရွိလူဦးေရ ၅၀၀ ခန္႔လက္ခံႏိုင္သည့္ (ခ)အဆင့္သထံု အက်ဥ္းေထာင္ႏွစ္ခုသာရွိသည့္အေပၚ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားရွိအက်ဥ္း သားမ်ား လာေရာက္ထားရွိမည္ဆိုပါက အက်ဥ္ေထာင္၌ေနရာက်ပ္တည္းသည့္ အခက္ခဲမ်ားရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း သိရ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားပိုမို လက္ခံႏိုင္ရန္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရ တြင္းကုန္းေက်းရြာရွိ ေျမဧက  ၂၀၀ ၀န္း က်င္ရွိေသာေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရး ႏွစ္မွစတင္၍ (က)အဆင့္အက်ဥ္း ေထာင္သစ္ကို ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အၿပီး သတ္ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္လ်ာထား သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းက်ိဳက္မေရာအက်ဥ္းေထာင္ တည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးပါက လက္ရွိေမာ္လ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိအက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းသား မ်ားကို က်ိဳက္မေရာအက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အစီစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဒီအက်ဥ္း ေထာင္တည္ေဆာက္ေနတာ ျမန္ျမန္ၿပီး ခ်င္တယ္။ ဒါမွ အျခားေနရာမွာ က်ပ္ တည္းမႈျဖစ္ေနတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြ ဒီ ဘက္ကိုေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္မယ္။ တည္ ေဆာက္မႈၿပီးရင္ လက္ရွိေမာ္လၿမိဳင္ အက်ဥ္းေထာင္က အက်ဥ္းသားေတြကို လည္း ေျပာင္းေရႊ႕သြားမယ္”ဟု ျပည္နယ္ ဦးစီးမွဴးဦးလင္းဗိုလ္ေနာင္ကေျပာသည္။

လက္ရွိေမာ္လၿမိဳင္အက်ဥ္းေထာင္ သည္အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္တြင္ တည္ ေဆာက္ထားသည့္အက်ဥ္းေထာင္ျဖစ္ ၿပီး ႏွစ္ ၁၀၀ေက်ာ္သက္တမ္းရွိအက်ဥ္း ေထာင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “အခု ေမာ္လၿမိဳင္အက်ဥ္းေထာင္က အဂၤလိပ္ ေတြေဆာက္ထားတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ျဖစ္ တယ္။ ေခတ္စနစ္နဲ႔ညီတဲ့ အက်ဥ္ေထာင္ တစ္ခုကၿမိဳ႕အလယ္ေကာင္မွာလည္းမျဖစ္ သင့္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ၿမိဳ႕နဲ႔ အလွမ္းေ၀းတဲ့ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္မွာတည္ေဆာက္ တာေကာင္းပါတယ္”ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ေဒ သခံဦးစန္းေမာင္ကေျပာသည္။

အက်ဥ္းသား၁၀၀၀ခန္႔သာလက္ခံ ႏိုင္သည့္(က)အဆင့္ ေမာ္လၿမိဳင္အက်ဥ္း ေထာင္၌ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္း သား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အက်ဥ္းက်ခံရ သူအမ်ားစုမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈမ်ား ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားျဖစ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်ဳိမာေအာင္ (ျမစ္မခ)

Date: 
Tuesday, December 5, 2017