ကၽြန္းလွၿမိဳ႔သစ္တည္ ႏွစ္ ၂၀ ျပည္႕ႏွင္႕ ဗုဒၶတကၠသုိလ္ပႏၷက္တင္ အခမ္းအနားကုိ ေျမယာပုိင္ဆိုင္ျခင္းအျငင္းပြားမႈေၾကာင္႕ ဆုိင္းငံ႕ထားရ

ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈ ရွင္းလင္းျပတ္ သားမႈမရွိေသးသျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီး ကန္႔ဘလူခ႐ုိင္၊ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕သစ္တည္ ႏွစ္ ၂၀ျပည့္ႏွင့္ ဗုဒၶတကၠသုိလ္ ပႏၷက္တင္  အခမ္းအနားအား ဆုိင္းငံ့ထားရန္ စစ္ ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕က ၫႊန္ ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဆုိင္းငံ့ထားရန္ ၫႊန္ၾကား ခ်က္မွာ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ႏွင့္ ပတ္ သက္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚ ေနသျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ေမွာ္ဘီ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊည၀ါေက်ာင္းတိုက္၌ အျငင္း ပြားမႈျဖစ္ပြားေနေသာ အခမ္းအနားျဖစ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားအား ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ႀကီးမွ ဖိတ္ ေခၚရွင္းလင္းခဲ့ရာ  ibec  ဆရာေတာ္ ဥဴးေသာဘိတ ဦးေဆာင္သည့္ အခမ္း အနားျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ ေတာင္သူ မ်ားဘက္မွ အေနာက္ေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္ဥဴးပညာ၀ံသ ဦးေဆာင္ေသာ ေတာင္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုလုိ မ်က္ႏွာစံုညီေခၚယူရွင္းျပ ရျခင္းမွာ  ibec  ဆရာေတာ္၏ ေတြ႕ဆံု လုိေၾကာင္း တစ္ဆင့္ခံေလွ်ာက္ထားျခင္း ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခမ္းအနား ဆုိင္းငံ့ရျခင္းျဖစ္ရပ္မွာ မိမိႏွင့္ လံုး၀သက္ ဆုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိစဥ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား သံဃာ ႏွင့္ လူပုဂ္ၢိဳလ္တို႔ႏွစ္ဖက္ပါ၀င္ေနသည့္ ကိစ္ၥျဖစ္သျဖင့္ သတိထားကိုင္တြယ္ရန္ မိန္႔ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ က မိန္႔ၾကားသည္။

ibec  ဆရာေတာ္က ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးမ်ားေပးရန္ ေမးျမန္းရာ ေတာင္သူမ်ားက ေငြလည္းမလုိခ်င္၊ ေျမ အစားလည္း မလုိခ်င္၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခ်မွတ္မည့္အမိန္႔ကုိသာ လက္ခံမည္ဟုတင္ျပၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အား မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ စစ္ေဆးေပးရန္ ေျပာၾကားေပးမည္ဟု ေရႊည၀ါဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ibec  ဆရာေတာ္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္  တြင္ ယင္းေျမေနရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေမး ျမန္းရာ ေျမလြတ္ေျမလပ္ျဖစ္သျဖင့္ ကြင္း အမွတ္ ၄၈၇ ရွိ ၂၅.၂၇ ဧကကုိ လုပ္ ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ၅-၁-၂၀၁၆ ရက္စြဲျဖင့္ ႏွစ္၃၀လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း  ibec  ဆရာေတာ္၏ မိန္႔ ၾကားခ်က္အရသိရသည္။  ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ယင္း ေျမယာမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရယူထား ၿပီး ယခုအခါ ေျမစာရင္းပံုစံ ၁၀၅ ေရးဆြဲ ေပးထားသည့္ ေတာင္သူဦးလွေသာ္ပုိင္ ၂.၃၅ ဧကထဲမွ ၁.၅၀ ဧကအပါအ၀င္ ၁၈ ဧကခန္႔  ibec ဆရာေတာ္၏ ေျမ လြတ္ေျမလပ္အျဖစ္ ရယူသြားသည့္ေျမ ထဲပါ၀င္သြားေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ားကုိ ယင္းေနရာမ်ားသုိ႔၀င္ေရာက္ပါက ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ အေရးယူရန္ စီမံထားသည္ ဟု ၾကားသိရေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းရွင္းလင္းပြဲအၿပီးတြင္ ဗုဒ္ၶ တက္ၠသုိလ္ ပႏၷက္တင္ပြဲအား ခြင့္ျပဳမိန္႔ ျပန္လည္ရရွိရန္ အစုိးရအဖြဲ႕ထံ ေမတ္ၱာ ရပ္ခံေပးမည္ဟု ေရႊည၀ါဆရာေတာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဆုိေသာ မွတ္တမ္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သျဖင့္ ပြဲေတာ္က်င္းပတာကုိ လည္း ပိတ္ဖုိ႔ေျပာၾကားျခင္း မရွိသလုိ ျပန္လည္က်င္းပဖုိ႔လည္း ေျပာျခင္းမရွိ ေၾကာင္း၊ ၎နာမည္ကုိသက္သက္အသံုး ခ်ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊည၀ါဆရာ ေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

ေဇာ္ျမင့္

Date: 
Tuesday, December 27, 2016