င၀န္ျမစ္ေကာဆံုကုန္းအင္း ဘံုစားအင္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၂၈ ရြာမွ ေရလုပ္သားမ်ား စား၀တ္ေနေရးအခက္ေတြ႕

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အဂၤပူၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ၾကားရွိ င၀န္ ျမစ္ေကာ ပိုက္ခ်က္တင္ဒါ ေဒသအေခၚ ဆံုကုန္းျမစ္ေကာအင္းကုိ ဘံုစားအင္း အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ကာ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရလုပ္သားအစုအဖဲြ႔အား လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ် ထားေပးသည့္အတြက္ အင္းကိုမွီခိုေနရ သည့္ေက်းရြာ ၂၈ ရြာမွေရလုပ္သားမ်ား စား၀တ္ေနေရး အခက္ေတြ႕ေနေၾကာင္း ေဒသခံေရလုပ္သားမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။
င၀န္ျမစ္ေကာမွာ င၀န္ျမစ္ေရစီး ေၾကာင္းေျပာင္းလဲရန္ တူးေဖာ္ေဖာက္ လုပ္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျမစ္ ေကာအင္းျဖစ္ၿပီး အက်ယ္အ၀န္းမွာ ဧက ၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ ဟသၤာတႏွင့္ အဂၤပူ နယ္ျခားတြင္တည္ရွိသည့္ အင္းတစ္အင္း ျဖစ္သည္။  
ယခင္က အင္းကို တင္ဒါခ်ထားေပး ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္လက္ထက္တြင္ တင္ဒါစနစ္ ဖ်က္သိမ္း၍ ဘံုစားအင္းအျဖစ္ ခ်ထား ေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုး ေအာင္လက္ထက္တြင္ ဘံုစားအင္းအျဖစ္ မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း၍ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္မွ ေရလုပ္သားအစုအဖဲြ႕အား တင္ဒါအင္း အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ 
““ဒီလိုတင္ဒါခ်ထားေပးတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိရဘူး။ အဂၤပူငါးဦးစီးနဲ႔ အင္းသားႀကီးက တင္ဒါေပးထားတဲ့အင္း ျဖစ္တယ္။ ဆင္းၿပီး ငါးမရွာပါနဲ႔လို႔ အသံ ခ်ဲ႕စက္နဲ႔ ျမစ္ထဲမွာလိုက္ေျပာမွ သိတယ္။ ၂၀၁၃ မတိုင္ခင္က အင္းသားႀကီးေတြက အခြန္နဲ႔ လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ဒီအနား က ႐ြာသားေတြ အရမ္းဆင္းရဲၾကတယ္။ ဆန္ကဲြပဲခ်က္စားရလို႔ ဆြမ္းခံလာတဲ့ သံဃာေတြကို ထြက္ဆြမ္းမေလာင္းရဲၾက ဘူး။ သိမ္ငယ္လို႔ ရွက္လို႔။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကစၿပီး ဘံုစားအင္းအျဖစ္ လႊတ္ေပး လိုက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စား၀တ္ေနေရး ေတြ အဆင္ေျပလာတယ္။ ကေလးေတြ ပညာသင္လာႏုိင္တယ္။ ပညာတတ္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အခု တင္ဒါခ်ေပးတယ္ဆို ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ ဒုက္ၡေတြေရာက္ ကုန္ၿပီ။ တာ၀န္ရွိသူေတြကို အရင္ကလိုပဲ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ကိုင္စားဖို႔ အစိုးရ ကိုေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္”” ဟု အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ မန္က်ီးကုန္းအုပ္စု၊ ကမ္းနား႐ြာသစ္ေက်း႐ြာမွ ေရလုပ္သား ေခါင္းေဆာင္ဦးတင္၀င္းက ေျပာသည္။  
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္က ယခုကဲ့သို႔ တင္ဒါခ်ထားရာတြင္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ဆံုကုန္း င၀န္ျမစ္၀ျမစ္ဆံု၌ ဇာစိမ္းျဖင့္ အလံုပိတ္ၿပီး ျမင္း၀န္းဆင္ကာ ငါးဖမ္းဆီး ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ငါးဖမ္းရန္အတြက္ ခ်ံဳခ်ျခင္း၊ ႏြားေခါင္းျမႇဳပ္ျခင္း၊ ႏြားေသ ျမႇဳပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ယင္း ျမစ္ေရအား မွီခိုေသာက္သံုးခဲ့ရသျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ၀မ္းေလွ်ာျခင္းႏွင့္ ေသဆံုးျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တင္ဒါ အင္း ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းျမစ္ ေကာတစ္ေလွ်ာက္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ဃဏ အေစ့ထုတ္ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ တံငါလုပ္ ကိုင္သူမ်ားအဆင္ေျပခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဒသခံ တို႔က ဆိုသည္။
င၀န္ျမစ္ေကာအင္းမွာ အင္းသားႀကီး မ်ားအား တင္ဒါလုပ္ပိုင္ခြင့္ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဘံုစားအင္းအျဖစ္ ေဒသခံေရလုပ္သား မ်ားအားခ်ထားေပးခဲ့ရာတြင္ ေရလုပ္သား တခ်ဳိ႕က ဘတ္ၳရီေရွာ့ခ္တိုက္ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ေဆးခ်ငါးဖမ္းျခင္း၊ ပိုက္စိပ္ျဖင့္တုိက္၍ ငါးဖမ္းျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ငါးသယံဇာတျပဳန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါအေျခအေနမ်ား ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရက အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္မွ ေရ လုပ္သားအစုအဖဲြ႕ထံ ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဗိုလ္ဗိုလ္ဇင္က ေျပာသည္။ 
““တင္ဒါအင္းကေန ဘံုစားအင္းျဖစ္ သြားတဲ့အခါမွာ ဘတ္ၳရီေရွာ႔ခ္တိုက္တာ ေတြ၊ ေဆးခ်ငါးဖမ္းတာေတြ၊ ပိုက္စိပ္တိုက္ ငါးဖမ္းတာေတြလုပ္လို႔ ငါးသယံဇာတေတြ ျပဳန္းတီးလာတယ္။ ဘံုစားအင္းျဖစ္တဲ့ အတြက္ ညဘက္ ငါးဖမ္းတာေတြ ရွိၿပီး ေနရာလုတာေတြျဖစ္တယ္။ အနီးနားက စိုက္ခင္းေတြေပၚျဖတ္သြားလို႔ ပ်က္စီးမႈ ေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေတာ့ အခြန္ အခေဆာင္ၿပီး လုပ္ပါရေစဆိုၿပီး အဲဒီ အနီးမွာ အဓိကေနၾကတဲ့ ဆံုကုန္းအုပ္စု၊ တပင္ခံအုပ္စုနဲဲ႔ ဒယ္ပုတ္ကြင္းအုပ္စုေတြက လယ္သမားမ်ားကတင္ျပတဲ့အတြက္ တိုင္း အစိုးရကိုတင္ျပတယ္။ အစုအဖဲြ႕အၿပိဳင္ မရွိတာရယ္၊ ေဒသခံလယ္သမား အစု အဖဲြ႕ျဖစ္ၿပီး အင္းသားႀကီးကိုခ်ေပးတာ မဟုတ္တာရယ္၊ အခြန္ရတာရယ္ေၾကာင့္ အဂၤပူငါးဦးစီးကိုေမးတဲ့အခါ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ အပိုင္လို႔သိရၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို စံုစမ္းတဲ့အခါမွာလည္း မွန္ကန္တယ္လို႔ သိရတဲ့အတြက္ၿမိဳ႕နယ္ အင္းတင္ဒါစိစစ္ ေရး ေကာ္မတီကေန အစိုးရကိုျပန္လည္ တင္ျပခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ အစိုးရက အခြန္ေငြ က်ပ္သိန္း ၆၀ နဲ႔ ခ်ထားေပး တယ္လို႔ သိရတယ္””ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဗိုလ္ဗိုလ္ဇင္က ေျပာ သည္။  
ၿမိဳ႕နယ္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားပါ၀င္သည့္ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ အင္းတင္ဒါစိစစ္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ င၀န္ျမစ္ေကာအင္းအား ေတာင္သူလယ္ သမားအစုအဖဲြ႕ထံ ခ်ထားေပးသည္ဟု ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ေအာက္ေျခတြင္ အင္းသားႀကီးသံုးဦးက ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ ေနေၾကာင္း ေဒသခံေရလုပ္သားမ်ားထံမွ သိရသည္။ 
““ေဒသခံေတြ အကူအညီေတာင္းခံ တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္ ရာမွာ သူတို႔တင္ျပမႈေတြ မွန္ကန္တာ စိစစ္ ေတြ႕ရွိတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ကတည္းက ဘံုစနစ္နဲ႔လုပ္လာခဲ့တယ္။ အခုလည္း သူ တို႔က ဘံုစနစ္ပဲလုိခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕မူ၀ါဒအရ ဘံုစနစ္နဲ႔ အဆင္ မေျပပါဘူး။ အစုအဖြဲ႕အျဖစ္ လုပ္ကိုင္မွ အဆင္ေျပမယ္ဆိုရင္လည္းပဲ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူအၾကား အဆင္ေျပေအာင္ ကြ်န္ ေတာ္တို႔ ေပါင္းစပ္ညႇိနႈိင္းတဲ့နည္းနဲ႔ ကူညီ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္””ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ား အဖြဲ႕ဒါ႐ုိက္တာဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာသည္။
အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္၌ င၀န္ျမစ္ေကာ အင္း အေပၚ မီွခိုအသက္ေမြးေနသည့္ ေက်းရြာ အုပ္စု ၇ အုပ္စုရွိၿပီး ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၌ အဆိုပါ အင္းအေပၚ မွီခိုအသက္ေမြးေန သည့္ ေက်းရြာ ၂၈ ရြာရွိကာ လူဦးေရ အားျဖင့္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။         
 မ်ိဳးမင္းထြန္း(ျမစ္မခ) 
Date: 
Tuesday, September 25, 2018