စစ္ေတြၿမိဳ႔ မီးေလာင္ျပင္ေျမေနရာမ်ား၌ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ စာရင္းေကာက္ယူေန

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ မီးေလာင္ျပင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရပိုင္ေျမေန ရာမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ေနၾကသူ မ်ားကို  ဖယ္ရွားသြားရန္  စာရင္း ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ သိရွိရသည္။

ဖယ္ရွားခံရမည့္ ေနအိမ္မ်ားမွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ မင္းဂံရပ္ကြက္၊ မက်ဥ္းၿမိဳင္ ရပ္ကြက္၊ စက္႐ုံစုရပ္ကြက္ႏွင့္ အေနာက္ စံျပရပ္ကြက္တို႔ရွိ ယခင္ဘဂၤါလီမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပဋိပကၡအတြင္း မီးေလာင္သြားသျဖင့္ မီးေလာင္ျပင္ေျမ ေနရာမ်ားျဖစ္ေနရာ လက္ရွိတြင္ လူေန အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

““စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ က်ဴးေက်ာ္ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိၾကတယ္။ လမ္းေပၚမွာ က်ဴးေက်ာ္ေနတဲ့ဟာေတြလည္း ေတြ႕ရ တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေျမေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာေပါ့။ အစိုးရပိုင္ ေျမေတြ၊ မီး ေလာင္ျပင္ေျမေနရာေတြ၊ အဲဒီေျမေနရာ ေတြမွာ က်ဴးေက်ာ္ထားသူေတြရွိတယ္။ အဲဒီရွိတဲ့သူေတြကို ဖယ္ရွားဖို႔ေတာ့ အစီ အစဥ္ရွိတယ္””ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖဲြ႕မွ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္း ျမင့္က ေျပာသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္း ရပ္ကြက္မ်ား၌ တရားမ၀င္ေဆာက္လုပ္ထားေသာေနအိမ္ သံုးေထာင္ေက်ာ္ ရွိႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕၏ စာရင္း ေကာက္မႈမွာ မၿပီးစီးေသးသလို က်ဴး ေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အစားထိုး ေျမေနရာ ေပး၊ မေပးကိုလည္း ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕က မဆံုးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

““အစိုးရက စာရင္းေကာက္ေနတာ ရက္ ၂၀ ေလာက္ရွိပါၿပီ။ အဲဒီမီးေလာင္ ေျမေတြမွာ အလုပ္သမားမိသားစုေတြ ေနၾကတာပါ။ စစ္ေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕လာ တဲ့ ေနအိမ္မရွိတဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ မိသားစုေတြ ပါ။ သူတို႔အတြက္ တစ္ခုခုေတာ့ အစိုးရ က စီစဥ္ေပးသင့္တယ္””ဟု စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံ ကိုေမာင္ေခ်က ေျပာသည္။

အဆိုပါက်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကို မည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖယ္ ရွားမည္၊ ယင္းမီးေလာင္ျပင္ေျမေနရာ မ်ားကို မည့္သို႔ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားသည္ ကို အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ မီးေလာင္ေျမေနရာမ်ား၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ နယ္ရွိ သဲေခ်ာင္းဒုက္ၡသည္စခန္းႏွင့္ ဒါးပိုင္ဒုက္ၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေန ထိုင္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ပန္လွေအာင္(ျမစ္မခ)

 

Date: 
Tuesday, August 7, 2018