စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ လူထုစိတ္၀င္စားမႈနည္းပါး

ရန္ကုန္တုိင္းစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လူထု သေဘာထားစစ္တမ္း ေကာက္ခံျခင္း ဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အေတြ႕ အၾကံဳ ရွင္းလင္းျခင္းအခမ္းအနားအား မတ္ ၃၁ရက္တြင္ သမခ့ငိ ံသအနူ ၌ အလင္းေစတ မန္လူမႈအေထာက္အကူျပဳ အသိပညာျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႕က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အလင္းေစတမန္အဖြဲ႕က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒအား အမ်ားျပည္သူ ေက်လည္စြာ လက္ခံ ႏုိင္သည့္ဥပေဒမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း၊ ေရြး ေကာက္ပြဲအား လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ကာလတစ္ခု၌ ႀကိဳတင္ေၾကညာ သင့္ေၾကာင္း၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ေရးအဖြဲ႕မ်ားအား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ႏုိင္ရန္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေပးသင့္ေၾကာင္း အပါအ၀င္အၾကံျပဳခ်က္ရွစ္ခ်က္ အၾကံျပဳထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
“ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာမွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ ေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ စည္ပင္ဥပေဒျပင္ဆင္ရာမွာ  ပါ၀င္ကူညီဖို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကိုလည္း လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေအာင္ျမင္မႈက ဘာလဲဆုိေတာ့ အရင္တုန္းက တစ္အိမ္ ေထာင္မွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ဦးသာ မဲေပးခြင့္ရွိတယ္။ အခု ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး သူတုိင္း မဲေပးခြင့္ဆုိတာပါလာတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအသုံးစရိတ္ ကန္႔သတ္မႈေတြပါ လာတယ္။ အျငင္းပြားမႈေတြရွိလာရင္လည္း ဘယ္လုိေျဖရွင္းရမယ္ဆုိတာေတြ ပါလာတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ စည္ပင္ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ အေပၚ ျပည္သူေတြရဲ႕ သေဘာထားဘယ္လုိရွိသလဲဆိုတာ စစ္တမ္းေကာက္ ပါတယ္။ လႈိင္သာယာ၊ ေတာင္ဒဂုံ၊ ဒလ၊ မဂၤလာဒုံ၊ ေတာင္ဥက္ၠလာ၊ ေျမာက္ဥက္ၠလာ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ေတြက ျပည္သူ ၉၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ခဲ့ပါ တယ္”ဟု အလင္းေစတမန္အဖြဲ႕ဒါ႐ိုက္တာ မျမနႏ္ၵာကေျပာသည္။
အလင္းေစတမန္၏ အစီရင္ခံစာ တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အား အမ်ားဆႏ္ၵႏွင့္ အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ အၾကံျပဳထားၿပီး မဲဆႏ္ၵရွင္အခ်ဳိ႕သည္ စည္ပင္ေရြး ေကာက္ပြဲအားယုံၾကည္ကိုးစားမႈမရွိျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက် သည့္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုဟုမယုံၾကည္ၾကျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ား၌ လူထုစိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးေနၿပီး လုံေလာက္သည့္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို  လည္း မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
ေဇာ္ျမင့္
Date: 
Tuesday, April 3, 2018