တစ္ႏွစ္ခြဲတာကာလအတြင္း ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား တစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ အခမဲ႕ထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ႕

အစိုးရအဖြဲ႔၏တစ္ႏွစ္ခြဲတာကာ လတြင္  တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းအသက္ ၁၀ႏွစ္ျပည့္ႏွင္႔ ၁၈ႏွစ္ျပည္႔ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား ၁၄၀၀၀၀ေက်ာ္ အခမဲ႔ကြင္းဆင္းထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ပန္းေဟ၀န္ခန္းမ ၌ ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ျပဳ လုပ္သည့္ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားေပး အပ္ပြဲ၌ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲဲ႕ အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“တစ္ႏွစ္ခြဲတာကာလအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားေပးအပ္ တဲ႔လုပ္ငန္းေတြ အေတာ္ေအာင္ျမင္တယ္ လို႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ လ၀က၀န္ထမ္းေတြ၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းပညာေရး၀န္ထမ္း ေတြ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ကြင္းဆင္းၿပီး အခမဲ႔ရ႐ွိေအာင္လုပ္ေပးခဲ႔ တာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ပထမႏွစ္ ၅လစီမံ ခ်က္အတြင္းမွာ ကတ္ျပားေပါင္းရွစ္ ေသာင္းေလာက္ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒုတိယႏွစ္မွာ ၄လစီမံခ်က္ေရးဆြဲၿပီး ၁၀ ႏွစ္ျပည္႔၊ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ႏိုင္ငံသားကတ္ ေတြကို ေက်းရြာေတြအေရာက္၊ ေက်ာင္း ေတြအေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ႔တာ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ရွိပါတယ္။ တတိယ ၃လတာစီမံခ်က္လည္း ဆက္လုပ္သြားဖို႔ ႐ွိပါတယ္”ဟု၀န္ႀကီးကဆိုသည္။

ေပးအပ္ပြဲတြင္ အထက(၁)မွ ၉၉ဦး၊ အထက(၃)မွ၁၇၆ဦး၊ အထက(ခြဲ) ဆားစည္မွ ၃၄၅ဦး ၊ အလက (ခြဲ)သိဂၤါ မွ ၈၀ဦး ၊ အလက(ခြဲ)ကန္သာမွ၆၃ဦး၊ စုစုေပါင္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၇၆၃ဦး ၏ အသက္၁၀ႏွစ္ျပည့္ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ားကို၀န္ႀကီးဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွဆန္း၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေအာင္ေက်ာ္ ျမင္႔၊ မေကြးခ႐ိုင္ဦးစီးမွဴးဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးဦးမ်ိဳးေဇာ္သန္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ဦး စီးမွဴးဦးစီးအရာရွိဦးေက်ာ္လြင္တို႔ကသက္ ဆိုင္ရာေက်ာင္းတာ၀န္ရွိဆရာႀကီး၊ဆရာမ ႀကီးမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ႔သည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁ရက္မွ ၂၀၁၇ မတ္ ၃၁ ရက္ထိ ပထမ၅ လစီမံခ်က္၌ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း      အသက္ ၁၀ႏွစ္ျပည့္ႏွင္႔ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ ဦးေရ ၈၆၀၄ ဦး ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ႔ၿပီး မေကြးတိုင္းအတြင္းေဆာင္ရြက္မႈအမ်ား ဆံုးမွတ္တမ္း၀င္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္ ၁ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္ထိ ဒုတိယ၄လစီမံခ်က္၌လည္း ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားကို လူဦးေရ ၅၅၂၁ ဦးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးဦးစီးအရာ႐ွိ ဦးေက်ာ္လြင္ကေျပာသည္။

ေပးအပ္ပြဲမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား၏ဆက္စပ္ပံု၊ ႏိုင္ငံသားေကာင္း မ်ားျဖစ္ရန္ ကမ္ၻာတည္သေရႊ႕ျမန္မာလူ မ်ိဳးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္႐ွိရမည္ဆိုသည္႔ သေဘာထားဆိုင္ရာခံယူခ်က္တို႔ကို၀န္ႀကီး အပါအ၀င္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ သူ႔အင္အားဆိုင္ရာဌာနအႀကီးအကဲမ်ား က  အသိပညာေပးျခင္းမ်ားတစ္ပါတည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စိန္မင္း(မေကြး)

Date: 
Tuesday, December 5, 2017