တရားစီရင္ေရးစနစ္ ထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္မေပးႏုိင္ျခင္းေၾကာင္႕ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈမ်ား ေထာင္ႏွင္႕ခ်ီ ရင္ဆိုင္ေနရ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ မွာ ထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္မေပး ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္  အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈမ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း School of Law, Gender and Politics တည္ေထာင္သူ ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ မႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ အျမန္ဆံုးေပၚေပါက္ေရး စကား၀ုိင္းေဆြး ေႏြးပြဲတစ္ခုအား ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ Yangon Book Plaza ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎င္းက ေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

““အခုလက္ရွိ တည္ဆဲဥပေဒေတြက အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ထိေရာက္စြာ မကာကြယ္ေပးႏုိင္ဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ေပၚ ေပါက္ဖုိ႔လုိတယ္။ အဲဒီလုိ ဥပေဒက အကာအကြယ္မေပးႏုိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ တရားစီရင္ေရးစနစ္က ထိ ေရာက္စြာ အကာအကြယ္မေပးႏုိင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အခုျမန္မာႏုိင္ငံမွာဆုိရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ မုဒိမ္းမႈဟာ ဒီႏွစ္ထဲမွာဆုိရင္ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ ေနရတယ္””ဟု ၎င္းကေျပာသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္း ဖက္မႈကာကြယ္ေရးဥပေဒအတြက္ လႊတ္ ေတာ္ထဲ၌ ေဆြးေႏြးသည့္ အဆင့္သာ ရွိေနေသးၿပီး ဥပေဒျဖစ္လာရန္ အတိ အက် မေျပာႏုိင္ေသးေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္း မဲဆႏ္ၵနယ္ အမွတ္(၃)မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္ က ေျပာသည္။

““ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီေတြနဲ႔ အျမဲတမ္း ေတြ႕တယ္။ ဒီဘိတ္ေတြလည္း လုပ္ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မ တို႔ကေတာ့ အျမန္ဆံုး တင္သြင္းသြားဖို႔ ရွိတယ္ဆုိေတာ့ လာမယ့္ ႏွစ္ေလာက္ ေတာ့ ျဖစ္လာမွာေပါ့။ အဲဒါကိုေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔လည္း အတိအက် မေျပာႏုိင္ ေသးပါဘူး””ဟု ၎င္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အမ်ဳိးသမီးအၾကမ္းဖက္ခံရ မႈမ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကာ အကြယ္မေပးႏုိင္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ ယေန႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွ အေျခအေန မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။                 ေက်ာ္ကုိကုိ

Date: 
Tuesday, December 5, 2017