တိမ္ညိဳတိမ္မည္းေတြရွိေနဆဲ မသာယာေသးတဲ႕ဘ၀မွာ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာ ရွိေနဦးမွာပါ

ဒီမုိကေရစီသက္တမ္း အင္မတန္ ႏုနယ္ေသးသည့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တိမ္ညိဳတိမ္မည္းေတြရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး မသာ ယာေသးသျဖင့္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာ ရွိေန ဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။ 
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ စတုတ္ၳ မ႑ိဳင္ပီျပင္စြာရပ္တည္ေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေမလ ၅ရက္တြင္ သိမ္ျဖဴလမ္း ဗဟိုပုံႏွိပ္ တုိက္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယ အႀကိမ္သတင္းမီဒီယာစာတမ္းဖတ္ပဲြတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားရာတြင္ ေျပာၾကားလုိက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါစာတမ္းဖတ္ပဲြအား ေမ ၅ရက္ႏွင့္ ၆ရက္ ႏွစ္ရက္တုိင္ျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းစာတမ္းဖတ္ပဲြတြင္ စာတမ္း ၁၀ ေစာင္ ဖတ္ၾကားခဲ့ၾကၿပီး ““ျမန္မာ့ဒီမုိ ကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ စတုတ္ၳမ႑ိဳင္ ပီျပင္စြာရပ္တည္ေရး”” စာတမ္းကို ဟံသာ ၀တီဦးအုန္းႀကိဳင္က ေရးသားတင္ျပခဲ့ သည္။
““ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာထုတ္တယ္ဆုိ တာ ကမ္ၻာမွာၾကည့္လိုက္ရင္ အာဏာရွင္ ႏုိင္ငံေတြပဲထုတ္တယ္။ ျပည္သူ႔အစိုးရ ဒီမုိကေရစီအစုိးရဆုိရင္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္း စာမလိုဘူး။ ဒီမုိကေရစီမဟုတ္တဲ့ အစိုးရ ကေတာ့ သူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တဲ့လုပ္ ငန္းေတြကို ျပည္သူေတြသိေအာင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူေတြကိုႂကြားဖို႔ သတင္းျဖန္႔တဲ့ စက္ၠဴေတြပဲျဖစ္တယ္။ အခုလက္ရွိတက္လာတဲ့ အစိုုးရႏွစ္ဆက္ ဟာ ဒီမုိကေရစီသက္တမ္းအင္မတန္ ႏု ေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရကိုသြား အျပစ္ေျပာလို႔မရဘူး။ အခုလိႈင္းႀကီးေလ ထန္ခဲ့ရာကေန မုန္းတုိင္းစဲခါစပဲ ရွိေသး တယ္။ တိမ္ေတာင္မလြင့္ေသးဘူ။ အုံ႔မိႈင္း ေနတုန္းပဲရွိေသးတယ္။ ဒီေတာ့ အင္မ တန္ႏုနယ္ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမရွိလို႔မျဖစ္ဘူး။ တက္လာတဲ့ အစုိးရဟာ သူ႔အတြက္သူ ကာရဦးမယ္။ တိမ္ညိဳတိမ္မည္းေတြ ရွိေနေသးတယ္။ မသာ ယာေသးတဲ့ဘ၀။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ ပုိင္ သတင္းစာဟာ ရွိေနဦးမွာပါ””ဟု ၎င္းက ေျပာသည္။
ဟံသာ၀တီဦးအုန္းႀကိဳင္၏ စာတမ္း တြင္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီ ၀င္မ်ား ယခုကဲ့သို႔ မၾကာခဏ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္၊ အစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာနအားလုံး ေျပာေရးဆုိခြင့္ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ သတင္းေပးရမည္ ဆုိသည့္ ခံယူခ်က္ထားရန္၊ သတင္း မီဒီယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ ဌာနဆုိင္ရာ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သတင္းမ်ားရယူ ၾကရာတြင္ သတင္းမီဒီယာျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားလည္ဆဲြကပ္မ်ား ခ်ိတ္ဆဲြထားၿပီး သတင္းယူၾကရန္၊ ဌာန ဆုိင္ရာေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမ်ားကို သီးသန္႔ ဖဲြ႕စည္းခန္႔အပ္ၿပီးတာ၀န္ႏွင့္ အခြင့္အေရး မ်ားသတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ အဆုိပါကိစ္ၥကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ယူၿပီး သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားသို႔ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္ေပးရန္တုိ႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရ သည္။                        ေဇာ္ျမင့္
Date: 
Tuesday, May 8, 2018